Bài hát chuyện ba người

Một fan đi cùng với một fan Một fan đi với niềm vui hắt hiu Hai tín đồ vui biết từng nào Một người lặng lẽ buồn thiu đứng chú ý Giữa đường cơn gió yên ổn thinh Nghe nghiêng nghiêng nặng nề lòng bản thân nao nao bố người chẳng biết làm thế nào Khi không có kẻ bi thiết thiu đứng nhìn bởi lòng đã trót nặng thương Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua tín đồ đi vui cùng với một người Biết chăng một fan đang cười nhưng đau mặc dù sao cũng mối duyên đầu cho dù sao em cũng qua cầu là xong bây giờ chẳng biết làm sao Lẽ như thế nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ công ty anh một tường ngăn thưa Chiều ni nhớ thừa thẫn thờ bước qua Để nghe được giờ đồng hồ anh cười cợt Để nghe tôi rót một khá thở bi thương

Bạn đang xem: Bài hát chuyện ba người


Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: San Francisco With Kids: 25 Top Family Friendly Activities, 27 Best Things To Do In San Francisco

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.