Bài tập đọc tên hợp chất hữu cơ

Mời những em học sinh cùng tìm hiểu thêm nội dung tài liệuDạng bài bác tập gọi tên các hợp hóa học hữu cơ môn hóa học 9 bên dưới đây. Tài liệu được soạn và tổng phù hợp với phần định hướng và những bài tập được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể và rõ ràng, hi vọng đây đã là tài liệu hữu dụng giúp những em nắm rõ cách gọi tên hợp chất hữu cơ.Bạn đang xem: bài bác tập điện thoại tư vấn tên hợp chất hữu cơ có đáp án

1. Tên gọi thông thường.

Bạn đang xem: Bài tập đọc tên hợp chất hữu cơ

Không theo đúng quy tắc công nghệ nào, thường lộ diện từ xưa với bắt nguồn từ vật liệu hoặc tên nhà bác học search ra, hoặc một vị trí nào kia trong đặc thù của hợp chất đó.

Ví dụ: Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm);…

2. Danh pháp thích hợp lý

Gọi theo phù hợp chất dễ dàng và đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem như là dẫn xuất của chúng, ở đó nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ.

Ví dụ: CH3- OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3- CH2- OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy cầu của Liên đoàn thế giới hoá học lý thuyết và áp dụng (IUPAC).

a) phụ thuộc vào bộ form C xuất hành từ các hiđrocacbon no mạch thẳng.

* những hợp chất cùng nhiều loại (cùng dãy đồng đẳng), thuộc nhóm chức thì gồm đuôi tương tự nhau.

-Hiđrocacbon no (ankan) bao gồm đuôi an:

Ví dụ: CH3– CH2– CH3: propan

-Hiđrocacbon tất cả nối đôi (anken) gồm đuôi en:

Ví dụ: CH2= CH – CH3: propen

-Hiđrocacbon bao gồm nối ba (ankin) tất cả đuôi in:

Ví dụ: HC≡C– CH3: propin

-Hợp chất anđehit gồm đuôi al:

Ví dụ: CH3– CH2- đến : propanal

-Hợp hóa học rượu gồm đuôi ol:

Ví dụ: CH3– CH2– CH2- OH : propanol

-Hợp hóa học axit hữu cơ có đuôi oic:

Ví dụ: CH3– CH2- COOH : propanoic.

-Hợp hóa học xeton tất cả đuôi on:

Ví dụ: CH3– đến – CH2– CH3: but – 2 - on

* Để chỉ số nguyên tử cacbon bao gồm trong mạch chính, bạn ta dùng những phần nền (phần đầu) sau:

Số nguyên tử C

Phần nền

1

meta

2

eta

3

propa

4

buta

5

penta

6

hexa

7

hepta

8

octa

9

nona

10

deca

………………………..

………………………..

b) nhóm thế.

Cần chăm chú rằng, vào hoá hữu cơ, toàn bộ những nguyên tử không giống hiđro (như Cl, Br, …) hoặc team nguyên tử (như – NO2, - NH2,…, các gốc hiđrocacbon CH3-, C2H5-,…) phần nhiều được xem là nhóm thế.

c) quá trình gọi thương hiệu hợp chất hữu cơ phức tạp

Bước 1:Chọn mạch C chính. Đó là mạch C dài nhất hoặc không nhiều C nhưng chưa nối đôi, nối ba, đội thế, đội chức, …

Bước 2:Đánh số thứ tự những nguyên tử C (bằng chữ số ả rập) trong mạch chính bắt nguồn từ phía gần team chức, nối đôi, nối ba, team thế, mạch nhánh.

* Quy tắc tiến công số: Ưu tiên đánh tần số lượt theo vật dụng tự:

Nhóm chức → nối đôi cha → mạch nhánh.

* Đối cùng với hợp chất tạp chức thì ưu tiền lần lượt:

Bước 3:Xác định các nhóm cầm và địa chỉ của bọn chúng trên mạch C chính.

Xem thêm: 1000+ Tên Game Hay ❤️ Tên Nhân Vật Hay Α ༺ Tên Game Đẹp, Tên Game Cho Nhân Vật Cực Ngầu

Bước 4:Gọi tên.

+ Trước tiên hotline tên những nhóm cố gắng và vị trí của bọn chúng trên mạch C chính, cuối cùng gọi thương hiệu hợp hóa học với mạch C chính.

+ Nếu có không ít nhóm cố kỉnh giống nhau thì gộp chúng lại và thêm từ đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5),…

+ Theo quy tắc: con số chỉ vị trí của nhóm thế đặt trước tên thường gọi của nó, con số chỉ địa điểm nối đôi, nối bố và nhóm chức (ở mạch C chính) đặt tại phía sau.

II- BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1:Viết công thức kết cấu của phù hợp chất mang tên sau đây:

1, 1, 2, 2 – tetracloetan

Hướng dẫn:

Ta đi từ đuôi an (hidrocacbon no) → etan(có 2C), tetraclo (có 4 clo nỗ lực ở các vị trí 1, 1, 2, 2)

Do kia CTCT là : CHCl2-CHCl2

Bài 2:Cho công thức cấu trúc sau, hỏi hợp hóa học này tên là gì?

CH2=CH-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3

Hướng dẫn:

Ta xác định mạch chính có 6C

CTCT này mạch hở, có một liên kết “=”, còn lại là link đơn → Anken → địa điểm nối đôi ở C đầu tiên.

Hợp chất này có 2 đội –CH3ở nhánh, ở đoạn C số 3 và số 4.

Vậy tên gọi của hợp chất này là: 3, 4 – dimetylhex – 1 – en.

III- BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Bài 1:Ankan X có công thức cấu tạo:


*

Tên hotline của X là

A.2—isopropylbutan

B.3—isopropylbutan

C.2,3—đimetylpentan

D.3,4—đimetylpentan

Bài 2:Hợp hóa học CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2có tên gọi là

A.3,4—đimetylpent—1—en

B.2,3—đimetylpent—4—en

3,4—đimetylpent—2—en

D.2,3—đimetylpent—1—en

---(Để xem nội dung khá đầy đủ của tài liệu các emvui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để sở hữu về máy)---