Bài Tập Hiện Tại Tiếp Diễn

Thì hiện tại tại tiếp diễn là một trong những thì cơ phiên bản và thông dụng tốt nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. Mặc dù nhiên có không ít bạn dù đã được học qua về cấu trúc và cách sử dụng của các loại thì này nhưng vẫn chưa sử dụng được trọn vẹn thành thạo. Phát âm được trở ngại đó, TOPICA Native sẽ tổng hợp đều bài tập thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) – tất cả đáp án để bạn có thể cải thiện chuyên môn tiếng Anh của bản thân một phương pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại tiếp diễn

Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều những dạng bài bác tập tiếng Anh thì bây giờ tiếp diễn đa dạng mẫu mã nhưng cũng vô cùng đơn giản dễ dàng để các chúng ta cũng có thể từng bước đoạt được được thì lúc này tiếp diễn. Hãy vắt gắng xong xuôi hết những bài xích tập sau đây nhé! chắc chắn rằng nếu rất có thể “xử lý” chúng một cách nhanh chóng thì chuyên môn tiếng Anh của bạn sẽ tương đối lên rất nhiều đấy.

1. Nắm tắt kim chỉ nan về thì hiện tại tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu trúc thì hiện nay tại tiếp nối Tiếng Anh

Câu khẳng địnhCâu đậy địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
 S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He’s thinking about leaving his job.

They’re considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)Ví dụ:

I’m not looking. My eyes are closed tightly.

They aren’t arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving? Yes, S + am/is/are.

No, S+ am/is/are + not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ nhằm hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?Ví dụ:

Who is Kate talking to on the phone?

Isn’t he coming to the dinner?

1.2. Cách áp dụng thì bây giờ tiếp diễn

Diễn tả một hành vi đang ra mắt tại thời gian nói.VD: I am watching TV now. (Tôi đã xem tivi bây giờ)

Diễn tả một hành động nói bình thường đang ra mắt và không kết thúc, nhưng lại không độc nhất thiết cần thực sự diễn ra ngay cơ hội nói. 

VD: Anna is finding a job. (Anna sẽ tìm kiếm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc chắn là sẽ xảy ra về sau gần.

VD: He is going lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy đã tới thành phố hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại, thường xuyên được thực hiện với mục đích phàn nàn về hành động khiến bạn nói khó chịu và bực mình. 

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một vấn đề đang cố đổi, cách tân và phát triển nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của chúng ta đang được nâng cấp đáng tởm ngạc)

1.3. Vết hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn


*

Bài tập thì lúc này tiếp diễn


Một số lốt hiệu phân biệt thì hiện tại tiếp diễn thịnh hành như sau:

Trạng trường đoản cú chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: ngay bây giờAt the moment: lúc nàyAt present: hiện tạiAt + giờ cố kỉnh thể: thời điểm … giờMột số đụng từLook! : quan sát kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy im lặng!Watch out! : Hãy coi chừng
Để test trình độ chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu cầu công việc như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa học tiếng Anh giao tiếp cho những người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

2. Những để ý khi làm bài bác tập thì hiện tại tiếp diễn

Khi dứt bài tập lúc này tiếp diễn, chúng ta cần lưu ý 3 lỗi cơ bạn dạng sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu vẫn học qua ngữ pháp tiếng Anh về thì bây giờ tiếp diễn, có thể chắn chúng ta đều biết trong câu bắt buộc phải có “tobe + V_ing”. Tuy nhiên kim chỉ nan đôi khi không song song với thực hành.

Trong quá trình vận dụng làm bài xích tập thì bây giờ tiếp diễn, họ vẫn thường xuyên quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau rượu cồn từ. Đây là lỗi hay xuyên gặp nhất trong bài, không riêng gì với bài bác tập thì hiện tại tiếp diễn mà với các thì tiếp diễn nói chung. Các bạn nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện nay tại tiếp nối và thì bây giờ đơn

Một giữa những cách sử dụng của thì hiện nay tại tiếp nối đó là miêu tả hành đụng lạ bất thường trong khi bạn đang quen làm một vấn đề gì đó.

Ví dụ:

I always play tennis in the morning, but today I’m playing volleyball instead.

(Tôi luôn luôn chơi tennis hằng sáng nhưng hôm nay tôi đùa bóng chuyền.)

→ Tức là thông thường mình vẫn chơi tennis, lúc này mình đổi thành chơi láng chuyền

have Maths on Tuesdays, but I’m having Science on Tuesday this week..

(Tôi học toán vào các thứ bố nhưng thứ tía tuần này tôi học tập môn khoa học)

→ Bình hay vào sản phẩm công nghệ 3 học toán nhưng lại riêng sản phẩm công nghệ 3 tuần này học tập khoa học

2.3. Nhầm lẫn thì hiện nay tại tiếp nối với thì tương lai đơn

Cách cần sử dụng khác nữa của thì hiện trên tiếp diễn là biểu đạt hành cồn sẽ xảy ra sau này nhưng có kế hoạch và dự trù sẵn. Trong những lúc đó thì tương lai đơn được dùng biểu đạt hành động sau đây nhưng không có chủ ý sẵn.

Ví dụ:

I’m going to the zoo with my cousins on Thursday.

(Tôi đã đi sở thú với bằng hữu họ vào vật dụng 5) => đã có dự tính sẵn

Oh! Someone is knocking the door, I’ll open it.

(Oh! Có ai đang gõ cửa. Tôi đã mở nó) => việc mở cửa trọn vẹn không được dự tính sẵn trường đoản cú trước

3. Video hướng dẫn vớ tần tật về thì hiện tại tiếp diễn

4. Bài bác tập thì hiện nay tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài xích tập thì hiện tại tiếp tục cơ bản

TOPICA Native vẫn tổng hợp các bài tập thì hiện tại tại tiếp nối lớp 6 và các lớp để tất cả các bạn đều có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của các động từ dưới đây

VD: go → going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu sinh hoạt cột phía bên trái với cột bên phải làm sao để cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Kích Hoạt Sim Vinaphone 4G Vinaphone Và Mobifone

2. Vì chưng you have something to lớn eat?

3. My family don’t have anywhere to live right now.

4. I have khổng lồ come trang chủ now.

5. John doesn’t collect books anymore.

6. I go khổng lồ the gym three times a week.

 7. Lt isn’t true what they said.

8. I’m afraid I don’t bring the raincoat.

a. Lt’s getting very late.

b. They’re lying.

c. Lt’s starting khổng lồ rain.

d. He’s trying to lớn sell it.

e. My children are getting hungry.

f. She’s trying to lớn sleep.

g. We’re looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Ngừng các câu sau thực hiện động từ vào ngoặc phân tách ở thì lúc này tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. She’s at home with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jack’s friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where …………his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ………………..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ………………..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be)…………. Downstairs now. They (play) …………..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)…………………a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ………………..me cash & never (give)……………….. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do)……………….. My homework, my sister (read) ……………….. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ……..at me lượt thích that? What happened?a. Vì chưng you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I…….in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It……..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -“Are you ready, Belle?” “Yes, I……………”a. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy………..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Kết thúc các câu sau She/ wash / her hair. => ………………………………………………………………………… It/ snow. => …………………………………………………………………………Jack và Rose/ sit/ on the couch. => ………………………………………………………………………..It/ rain/ heavily. => ………………………………………………………………………… Linda/ learn/ French. => ………………………………………………………………………… My dad/ listen/ khổng lồ the stereo. => …………………………………………………………………………. My friends/ smoke/ in their rooms.=> ……………………………………………………………………….. I/ play/ đoạn clip games. . => ……………………………………………………………………….. You/ watch/ movies? => ……………………………………………………………………….. What/ you/ think? => ………………………………………………………………………… What/ your two kids/ do? => …………………………………………………………………………. It/ snow/ ? => ………………………………………………………………………… That computer/ work? => …………………………………………………………………………. Jane/ write/ a novel. => …………………………………………………………………………. Why/ you/ cry ? => …………………………………………………………………………..Bài 6. Hoàn tất những cuộc hội thoại A: I saw Brian a few day ago.B: Oh, did you? (What/ he/ do) ………. These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) ……. It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) …………. In your new job?B: Not bad. It’s wasn’t so good at first, but (things/ get) ….. Better now.Bài 7. Mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặcLook! The oto (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next lớn the beautiful girl over there at present?Now they (try) to lớn pass the examination.It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) khổng lồ her mother about her bad marks.At present they (travel) to lớn New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu trả lời phủ định từ thắc mắc có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom và Dad singing a tuy vậy at the moment?Are you wearing your grandfather’s shoes today?Are you và your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?