Biển báo giao thông việt nam

việc nắm rõ các biển báo giao thông, hiểu chân thành và ý nghĩa các biển báo để giúp người tham gia giao thông chấp hành đúng luật, đào bới bảo vệ an ninh bản thân và fan khác.

Trong hệ thống biển báo giao thông vận tải đường bộ Việt Nam tất cả tất cả 6 nhóm biển báo bao gồm:

Nhóm biển báo cấmNhóm biển báo nguy hiểmNhóm biển báo hiệu lệnhNhóm biển báo chỉ dẫnNhóm biển báo phụVạch kẻ đường

Ngoài ra còn 2 team biển báo khác là: nhóm biển báo trên cao tốc với nhóm biển báo hiệp định GMS.

Bạn đang xem: Biển báo giao thông việt nam

Biển báo cấm

Biển báo cấm biểu thị những điều cầm cơ mà người tham gia giao thông vận tải phải chấp hành. Nếu không tuân theo những loại biển báo cấm, đây được xem là hành vi vi phạm Luật giao thông vận tải đường bộ.

Đặc điểm của biển báo cấm: Biển cấm hình tròn, nền trắng, viền xung quanh màu đỏ, hình vẽ phía bên trong màu đen. Cũng có 1 số biển cấm đặc biệt như:

Biển Cấm đi ngược chiều với Dừng lại: nền đỏ, hình vẽ bên phía trong màu trắng.Biển Cấm dừng cùng đỗ xe, Cấm đỗ xe, Cấm đỗ xe pháo ngày lẻ, Cấm đỗ xe ngày chẵn: nền xanh, hình vẽ phía bên trong màu đỏ và trắng.Biển Hết cấm vượt, Hết hạn chế tốc độ tối đa, Hết tất cả những lệnh cấm: nền trắng, viền xanh, hình bên trong màu đen.

Biển báo cấm tất cả tất cả 40 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 101 đến 140 trong hệ thống các loại biển báo giao thông.

*
Image caption

Biển báo Đường cấm P.101

Biển báo Đường cấm: Cấm các loại phương tiện di chuyển cả 2 hướng (ngoại trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đi ngược chiều P.102

Biển báo Cấm đi ngược chiều: Cấm những loại phương tiện đi vào chiều đặt biển (ngoại trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm xe ô tô P.103

Biển báo Cấm xeô tô: Cấm những loại xe cộ cơ giới đi vào, trừ xe đồ vật 2 bánh, xe gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ phải P.103b: Cấm những loại xe cơ giới rẽ phải, trừ xe máy 2 bánh, xe cộ gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ trái P.103c: Cấm các loại xe cơ giới rẽ trái, trừ xe lắp thêm 2 bánh, xe pháo gắn máy và xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe sản phẩm công nghệ P.104

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm những loại xe thiết bị đi vào (ngoại trừ xe đồ vật được ưu tiên theo quy định). Biển ko áp dụng với người dắt xe cộ máy.

*

Biển báo Cấm xe ô tô và xe thiết bị P.105

Biển báo Cấm xe ô tô và xe máy: Cấm các loại xe pháo cơ giới cùng xe thiết bị đi vào, ngoại trừ xe pháo gắn máy cùng xe ưu tiên theo quy định.

*

Biển báo Cấm xe tải P.106

Biển báo Cấm xe pháo tải: Cấm xe tải, xe máy kéo, các xe sản phẩm chuyên sử dụng đi vào (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe cộ tải P.106b: Cấm xe cộ tải có khối lượng chăm chở lớn hơn giá bán trị ghi trong biển báo đi vào.

Biển báo Cấm xe tải P.106c: Cấm xe tải chở mặt hàng nguy hiểm đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo khách với xe tải P.107

Biển báo Cấm xe pháo khách với xe tải: Cấm những loại xe xe hơi chở khách, xe pháo tải, xe thiết bị kéo, xe cộ máy thiết kế chuyên dụng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định).

Biển báo Cấm xe khách hàng P.107a: Cấm các loại xe hơi chở khách hàng đi vào (trừ xe ưu tiên theo quy định). Không cấm xe pháo buýt. Vào trường hợp cấm xe khách theo số chỗ ngồi sẽ bao gồm biển phụ mặt dưới.

Biển báo Cấm xe xe taxi P.107b: Cấm xe xe taxi đi vào. Vào trường hợp cấm xe xe taxi theo giờ sẽ gồm biển phụ mặt dưới.

*

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc P.108

Biển báo Cấm xe cộ rơ-mooc: Cấm các loại xe pháo cơ giới kéo rơ-mooc, kể cả xe khách hàng – trang bị kéo – xe thiết bị kéo theo rơ-mooc đi vào, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-mooc với xe ưu tiên theo quy định.

Biển báo Cấm xe cộ sơ-mi-rơ-mooc P.108a: Cấm những loại xe pháo sơ-mi-rơ-mooc, xe kéo rơ-mooc đi vào (trừ xe cộ ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm sản phẩm công nghệ kéo P.109

Biển báo Cấm thiết bị kéo: Cấm các loại thứ kéo, thứ kéo bánh xích/bánh hơi đi vào.

*

Biển báo Cấm xe pháo đạp P.110

Biển báo Cấm xe đạp: Cấm xe đạp đi vào. Ko áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp.

Biển báo Cấm xe cộ đạp P.110B: Cấm xe đạp thô. Ko áp dụng cấm người dẫn xe cộ đạp thô.

Biển báo Cấm xe vật dụng P.111

Biển báo Cấm xe cộ máy: Cấm các loại xe cộ máy, xe pháo gắn sản phẩm đi vào. Ko áp dụng cấm người đi xe đạp.

Biển báo Cấm xe 3 bánh tất cả động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh bao gồm gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe cộ lam, xe cộ lôi máy…

Biển báo Cấm xe cộ 3 bánh không động cơ P.111b: Cấm xe cộ 3 bánh không gắn động cơ như xe cộ xích lô, xe pháo lôi đạp…

*

Biển báo Cấm người đi bộ P.112

Biển báo Cấm người đi bộ: Cấm người đi bộ đi vào.

Biển báo Cấm xe pháo người kéo/đẩy P.113

Biển báo Cấm xe người kéo/đẩy: Cấm xe pháo thô sơ, xe vị người đẩy/kéo đi vào. Không áp dụng cấm xe cộ nôi trẻ em, phương tiện chuyên sử dụng của người khuyết tật.

*

Biển báo Cấm xe pháo súc vật kéo P.114

Biển báo Cấm xe pháo súc vật kéo: Cấm xe sử dụng súc vật kéo giỏi chở trên lưng đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe P.115

Biển báo Hạn chế tải trọng toàn bộ xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe ưu tiên) gồm tải trọng toàn bộ xe vượt quá trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe cộ P.116

Biển báo Hạn chế tải trọng trục xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có tải trọng toàn bộ xe phân bổ trên một trục xe pháo vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều cao xe pháo P.117

Biển báo Hạn chế chiều cao xe: Cấm các loại xe pháo cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) gồm chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe pháo P.118

Biển báo Hạn chế chiều ngang xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) có chiều ngang vượt vượt trị số ghi bên trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe P.119

Biển báo Hạn chế chiều dài xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới/thô sơ (kể cả xe pháo ưu tiên) gồm chiều dài vượt vượt trị số ghi trên biển đi vào.

*

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, lắp thêm kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc P.120

Biển báo Hạn chế chiều dài xe ô tô, thiết bị kéo mooc hoặc sơ-mi-rơ-mooc: Cấm các loại xe cộ cơ giới kéo mooc, xe cộ sơ-mi-rơ-mooc tất cả chiều nhiều năm vượt thừa trị số ghi trên biển (kể cả xe cộ ưu tiên) đi vào.

*

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhị xe P.121

Biển báo Cự ly tối thiểu giữa nhì xe: những xe ô tô phải di chuyển cách nhau một khoảng tối thiểu ghi bên trên biển.

*

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải P.123

Biển báo Cấm rẽ trái hoặc Cấm rẽ phải: Cấm xe các loại xe pháo cơ giới/thô sơ rẽ trái hoặc phải (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định). Không áp dụng cấm quay đầu xe.

Xem thêm:

*

Biển báo Cấm cù đầu xe pháo P.124

Biển báo Cấm quay đầu xe: Cấm các loại xe xoay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô quay đầu P.124b: Cấm xe ô tô quay đầu kiểu chữ U theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm rẽ với quay đầu xe cộ P.124c/d: Cấm các loại xe rẽ trái/phải và quay đầu trái/phải theo chiều mũi thương hiệu trên biển.

Biển báo Cấm xe ô tô rẽ cùng quay đầu xe P.124e/f: Cấm xe xe hơi rẽ trái/phải cùng quay đầu trái/phải theo chiều mũi tên trên biển.

*

Biển báo Cấm vượt P.125

Biển báo Cấm vượt: Cấm những loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe pháo ưu tiên theo quy định), nhưng được phép vượt xe trang bị 2 bánh, xe cộ gắn máy.

*

Biển báo Cấm xe pháo tải vượt P.126

Biển báo Cấm xe cộ tải vượt: Cấm các loại xe tải vượt xe pháo cơ giới khác, được phép vượt xe thứ 2 bánh, xe cộ gắn máy. Không áp dụng các loại xe pháo cơ giới không giống vượt xe pháo nhau với vượt xe tải.

*

Biển báo Tốc độ tối đa có thể chấp nhận được P.126

Biển báo Tốc độ tối đa cho phép: những xe cơ giới chạy ko vượt quá tốc độ ghi trên biển (trừ xe pháo ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Tốc độ tối đa chất nhận được vào ban đêm P.127

Biển báo Tốc độ tối đa được cho phép vào ban đêm: những xe cơ giới chạy không vượt vượt tốc độ ghi bên trên biển (trừ xe ưu tiên theo quy định) chỉ áp dụng vào ban đêm.

*

Biển báo Cấm sử dụng còi P.128

Biển báo Cấm sử dụng còi: Cấm những loại xe cộ sử dụng còi.

*

Biển báo Kiểm tra P.129

Biển báo Kiểm tra: Báo nơi đặt trạm kiểm tra, các loại xe cộ vận tải đi qua phải dừng lại để kiểm tra theo quy định.

*

Biển báo Cấm dừng xe với đỗ xe pháo P.130

Biển báo Cấm dừng xe và đỗ xe: Cấm những loại xe cơ giới dừng với đỗ xe phía đường có đặt biển (trừ xe ưu tiên theo quy định).

*

Biển báo Cấm đỗ xe cộ P.131

Biển báo Cấm đỗ xe: Cấm những loại xe cộ cơ giới đỗ xe cộ phía đường gồm đặt biển (trừ xe cộ ưu tiên). Biển P.131b áp dụng với ngày lẻ, biển P.131c áp dụng với ngày chẵn.

*

Biển báo Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp P.132

Biển báo Nhường đường mang đến xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp: các loại xe cơ giới/thô sơ (kể cả xe cộ ưu tiên theo quy định) phải nhường đường cho các loại xe cộ cơ giới đang di chuyển chiều ngược lại.

*

Biển báo Hết cấm vượt P.133

Biển báo Hết cấm vượt: Biển thông báo hết đoạn đường cấm vượt.

*

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa P.134

Biển báo Hết hạn chế tốc độ tối đa: Biển thông báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.

*

Biển báo Hết tất cả các lệnh cấm P.135

Biển báo Hết tất cả những lệnh cấm: Biển thông báo hết đoạn đường áp dụng tất cả những lệnh cấm.

*

Biển báo Cấm đi thẳng P.136

Biển báo Cấm đi thẳng: Cầm các loại xe cơ giới/thô sơ đi thẳng vào đoạn đường phía trước.

*

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải P.137

Biển báo Cấm rẽ trái, rẽ phải: Cầm các loại xe pháo cơ giới rẽ trái, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay trước điểm giao thông đường. Vào trường hợp tất cả quy định thời gian cấm sẽ có biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái P.138

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ trái: Cầm những loại xe pháo cơ giới đi thẳng, rẽ trái. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước nút giao thông đường. Vào trường hợp có quy định thời gian cấm sẽ gồm biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải P.139

Biển báo Cấm đi thẳng, rẽ phải: Cầm các loại xe cơ giới đi thẳng, rẽ phải. Biển đặt ở những vị trí ngay lập tức trước nút giao thông đường. Vào trường hợp tất cả quy định thời gian cấm sẽ bao gồm biển phụ ở dưới.

*

Biển báo Cấm xe pháo công nông và các loại xe tương tự P.140

Biển báo Cấm xe pháo công nông và các loại xe cộ tương tự: Cấm những loại xe pháo công nông, xe tương tự công nông đi vào.

*

Biển báo nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm bao gồm vai trò cảnh báo những tình huống nguy hiểm tất cả thể xảy ra ở đoạn đường phía trước để người thâm nhập giao thông chú ý cẩn thận phòng tránh. Điều đầu tiên người lái xe đề xuất làm lúc gặp những biển cảnh báo nguy hiểm này là giảm tốc độ, sau đó coi nội dung biển báo cùng đưa ra phương pháp xử lý phù hợp ở đoạn đường phía trước.

Nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm: Biển nguy hiểm hình tam giác, nền vàng, viền xung quanh màu đỏ, hình vẽ bên trong màu đen.

Biển cảnh báo nguy hiểm gồm tất cả 46 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 201 đến 246 trong hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh có vai trò thông báo các hiệu lệnh người tham gia giao thông cần chấp hành.

Đặc điểm các biển hiệu lệnh: Biển hiệu lệnh hình tròn, blue color biển (không viền), hình vẽ phía bên trong màu trắng.

Biển hiệu lệnh có tất cả 9 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 301 đến 309 trong hệ thống biển báo giao thông.

*

Biển chỉ dẫn

Biển chỉ dẫn bao gồm vai trò hướng dẫn những nội dung cần thiết, hỗ trợ người tham gia giao thông di chuyển thuận lợi hơn bên trên đường.

Đặc điểm hình ảnh biển báo chỉ dẫn: Biển chỉ dẫn hình chữ nhật hoặc vuông, nền xanh (không viền), bên trong có hình vẽ màu sắc trắng (với biển chỉ dẫn đường đi) hoặc màu đen nền trắng (với biển thông báo các địa điểm như trạm xăng, trạm sửa chữa..).

Biển chỉ dẫn tất cả tất cả 48 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 401 đến 448 vào hệ thống những loại biển báo giao thông.

*

Biển báo phụ

Biển báo phụ bao gồm vai trò biểu thị những nội dung bổ sung nhằm làm rõ biển báo chính như biển cấm, biển nguy hiểm, biển chỉ dẫn… Biển báo phụ thường đặt dưới biển báo chính.

Đặc điểm biển báo phụ: Biển báo phụ hình chữ nhật đứng hoặc ngang, nền trắng, viền đen, hình vẽ bên trong màu đen. Cũng bao gồm một số biển phụ hình color đỏ.

Biển phụ tất cả tất cả 10 loại, được đánh số thứ tự bắt đầu từ 501 đến 510 vào hệ thống các loại biển báo giao thông.