CÁC TỪ ĐI VỚI GIỚI TỪ

Khi bạn sử dụng tính tự thì tất cả giới từ đi kèm theo thì khó khăn là những tính từ lại đi với giới từ khác nhau. Cách duy tuyệt nhất để chúng ta có thể nắm được bí quyết sử dụng và đúng là học thuộc lòng và vận dụng thường xuyên. Tiếp sau đây mình đang tổng đúng theo lại tính từ bỏ đi cùng với giới từ of, to, for, in, about, with, on và atthôngdụngnhấtđểcácbạnsửdụng.

Bạn đang xem: Các từ đi với giới từ

*
Tính trường đoản cú đi với giới trường đoản cú trong giờ Anh

Tính từ đi kèm theo với giới trường đoản cú “OF”

Tính từNghĩa
Ashamed ofxấuhổ về…
Afraid ofsợ,e ngại…
Ahead oftrước
Aware ofnhậnthức
Capable ofcókhả năng
Confident oftintưởng
Doublful ofnghingờ
Fond ofthích
Full ofđầy
Hopeful ofhyvọng
Independentofđộclập
Nervous oflolắng
Proud oftựhào
Jealous ofganhtỵ với
Guilty ofphạmtội về, có tội
Sick ofchánnản về
Scare ofsợhãi
Suspicious ofnghingờ về
Joyful ofvuimừng về
Quick ofnhanhchóng về, mau
Tired ofmệtmỏi
Terrified ofkhiếpsợ về

E.g:– You practiced a lot and took a prize in the big competition in your school – I’m proud of you!– Jewell is afraid of talking with a new friend.– The kids are very fond of the puppy.– This store is always full of customers on the weekend.

Các các bạn cũng thấy trong lấy ví dụ như trên thì tính từ đang đi sau “to be”, ẩn dưới giới từ bỏ là danh từ/cụm danh từ/V_ing nhé.

Tính từ kèm theo với giới từ “TO”

Tính từNghĩa
Acceptable tocó thể chấp nhận
Accustomed toquenvới
Agreeable tocóthể đồng ý
Addicted tođammê
Available tosbsẵncho ai
Delightfull tosbthúvị so với ai
Familiar to sbquenthuộc đối với ai
Clear torõràng
Contrary totrái lại, đối lập
Equal totươngđương với
Exposed tophơibày, nhằm lộ
Favourable totánthành, ủng hộ
Grateful to sbbiếtơn ai
Harmful lớn sb(for sth)cóhại cho ai (cho cái gì)
Important toquantrọng
Identical tosbgiốnghệt
Kind totửtế
Likely tocóthể
Lucky tomaymắn
Liable tocókhả năng bị
Necessary tosth/sbcầnthiết cho bài toán gì / cho ai
Next tokếbên
Open tocởimở
Pleasant tohàilòng
Preferable tođángthích hơn
Profitable tocólợi
Responsible tosbcótrách nhiệm cùng với ai
Rude tothôlỗ, cộc cằn
Similar togiống,tương tự
Useful lớn sbcóích mang đến ai
Willing tosẵnlòng

E.g: – He got married to my sister last year. – The boss I met on the new company was friendly to me. – The movie is very similar to the novel. – My son was punished by me after being rude to lớn his grandfather.

Tính từ kèm theo với “FOR”

Tính từNghĩa
Availablefor sth/sbcó sẵn (cái gì)cho đồ vật gi đó/ai đó
Anxiousfor, aboutlo lắng cho, lolắng về
Badforxấu cho
Goodfortốt cho
Convenientforthuận lợi cho
DifficultforKhó cho
Latefortrễ cho
Liablefor sthchịu trách nhiệmvề pháp lý đối với cái gì đó
Dangerousfornguy hiểm cho
Famousfornổi tiếng cho
Fitforthích thích hợp với
Well-knownfornổi giờ đồng hồ vì
Greedyfortham lam
Goodfortốt cho
Gratefulfor sthbiết ơn về việc
Helpful/ useful forcó ích / tất cả lợicho
Necessaryforcần thiết cho
Perfectforhoàn hảo cho
Prepareforchuẩn bị cho
Qualifiedforcó phẩm hóa học cho
Readyfor sthsẵn sàng mang đến việcgì
Responsiblefor sthcó trọng trách vềviệc gì
Suitableforthích vừa lòng cho
Sorryforlấy làm cho tiếc cho

E.g: – Paris is well-known for Eiffel tower. – The doctor said that water, vegetable & beef are good for your health now. – Working with computer all day is bad for your eyesight. – Playing around the river is dangerous for your kids.

Tính từ đi kèm theo với giới từ “IN”

Tính từNghĩa
Deficient insomethingthiếu hụt loại gì
Fortunatein somethingmay mắn trong cáigì
Weakin somethingyếu loại gì
Engagedin somethingtham giavào vật gì đó
Experiencedin somethingcó tay nghề vềcái gì
Interestedin something /doing somethingquan tâm mẫu gì/việc gì

E.g: – The teacher was disappointed in the student she loves because she cheated in the test. – I am weak in memory numbers. – Jame is interested in traveling around the world.

Xem thêm: Bảng Giá Gà Tre Tân Châu Mới Nhất 2019, Đặc Điểm Và Kỹ Thuật Nuôi Gà Tre Tân Châu

Tính từ đi kèm theo với giới từ bỏ “ABOUT”

Tính từNghĩa
Sorryabout somethinglấy làm tiếc, vềcái gì
Curiousabout somethingtò tìm về loại gì
Doubtfulabout somethinghoài nghi về cáigì
Enthusiasticabout somethinghào hứng về cáigì
Reluctantabout something (or to) somethingngần ngại,về vật gì / làm gì
Uneasyabout somethingkhông thoải máivề dòng gì
Confusedaboutbối rối về
Excitedabouthào hứng về
Anxiousaboutlo lắng về

E.g: – My sister was concerned about being late for the meeting. – The professor was excited about seeing my new project. – I am so sorry about taking your wallet yesterday.

Tính từ đi kèm theo với giới từ “WITH”

Tính từNghĩa
Angrywith somebodygiận dỗi ai
Busywith somethingbận với cái gì
Consistentwith somethingkiên trì cùng với cáigì
Contentwith somethingbằnglòng với cáigì
Familiar(to/with) somethingQuen ở trong vớicái gì/đối với dòng gì
Crowdedwithđầy vật gì đó
Patientwith somethingkiên trì với cáigì
Impressedwith/bycó ấn tượngvới/bởi
Popularwithphổ trở thành quenthuộc với
Satisfiedwiththoả mãn với
Annoyedwith somebodykhó chịu với ai
Furiouswith somebodyphẫn nộ với ai

E.g: – Marry was satisfied with the customer service at the bank. – My parents have no time for me because they are busy with their work. – Every toàn thân around my place is annoyed with the noice of Jame when he get drunk.

*

Tính từ đi kèm theo với giới tự “ON”

Tính từNghĩa
Dependenton something/somebodylệ nằm trong vào cáigì /vào ai
Intenton somethingquyết tâmlàm cái gì
Keenon somethingyêu thích dòng gì

Ex: We stayed at home because Mary wasn’t very keen on going out in the rain.

Tính từ đi kèm theo với giới tự “AT”

Tính từNghĩa
Goodatgiỏi về
Badattệ về
Cleveratgiỏivề
Quickatnhanh về cái gì
Excellentatxuất sắc đẹp về
Skillfulatcó năng lực về
Annoyedat/about somethingkhó chịu về điềugì
Surprisedatngạc nhiên về
Shockedatsửng nóng về
Amazedatkinh ngạc về
Presentathiện diện tại
Clumsyatvụng về về
Angryat/ about somethingtức giận về điềugì

E.g: – I’m surprised at how fast my son are learning. – My father was angry at me for no reasons yesterday.

Trên đây là một số tính từ bỏ đi cùng với giới từ được sử dụng thông dụng. Chúng ta hãy từ luyện tập bằng cách đặt một câu ngắn rồi thay các tính từ và giới từ bỏ vào nhé.