Cách Lấy Font Chữ Trong Photoshop

Bạn thấy biệu tượng công ty rất đẹp, nhưng lừng khừng họ áp dụng Font chữ nào? Ok, mình cũng từng như vậy