Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Lớp 10

Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

Cách xong xuôi phương trình chất hóa học về Halogen hay, cụ thể

A. Phương thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

– nắm rõ các đặc điểm hóa học của những halogen với hợp hóa học của chúng

– một vài tính chất đặc trưng cần lưu giữ ý:

Liên quan: chuỗi phản nghịch ứng hóa học lớp 10

+ Halogen là rất nhiều phi kim điển hình. Đi tự flo mang đến iot, tính oxi hoá sút dần. Những halogen đứng trước đẩy halogen lép vế nó ra khỏi dung dịch muối bột halogen.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

+ Flo gồm độ âm điện lớn số 1 nên trong toàn bộ các hợp hóa học chỉ có số oxi hoá 1. Các nguyên tố halogen khác, ngoài số oxi hoá -1 còn tồn tại các số oxi hoá +1, +3, +5, +7.

+ Tính khử của HX: tăng mạnh từ HF HBrO4 > HIO4.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. kết thúc chuỗi phản nghịch ứng sau:

a) MnO2 → Cl2 → HCl → Cl2 → CaCl2 → Ca(OH) 2 → Clorua vôi

b, KMnO4 → Cl2 → KCl → Cl2 → axit hipoclorơ

→ NaClO → NaCl → Cl2 → FeCl3

Hướng dẫn:

a, MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2 O

H2 + Cl2 → 2HCl

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Ca + Cl2 → CaCl2

CaCl2 + NaOH → Ca(OH)2 + NaCl

Cl2 + Ca(OH) 2 → CaOCl2 + H2O

b, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

Cl2 + 2K → 2 KCl

2KCl → 2K + Cl2

Cl + H2 O → HCl+ HClO

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

NaClO + 2HCl → Cl2 + NaCl + H2 O

2NaCl + 2H2 O → H2 + 2NaOH + Cl2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Ví dụ 2. cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

b) KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O

c) KOH + Cl2 → KCl + KClO3 + H2O

d) Cl2 + SO2 + H2O → HCl + H2SO4

e) Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O

f) CrO3 + HCl → CrCl3 + Cl2 + H2O

g) Cl2 + Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + H2O

Hướng dẫn:

a, 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2 O

b, KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2 O

c, 6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2 O

d, Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2 SO4

e, Fe3 O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

f, 2CrO3 + 12HCl → 2CrCl3 + 3Cl2 + 6H2 O

g, 2Cl2 + 2Ca(OH) 2 → CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

Ví dụ 3: xong các phương trình chất hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng(nếu có):

*

Hướng dẫn:

a, 1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2. Cl2 + SO2 + 2H2 O → 2HCl + H2SO4

3. 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2

4. 2NaCl + 2H2 O

*
H2 ↑ + 2NaOH + Cl2

5. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2 O

b, 1. Sắt + HCl → FeCl2 + H2

2. FeCl2 + NaOH → Fe(OH) 2 + NaCl

3. Fe(OH) 2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

4. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

5. FeCl3 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3AgCl

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng triển khai các chuyển đổi dưới đây, ghi tên những chất và đk của bội phản ứng.

*

Câu 2. Hoà rã khí Cl2 vào hỗn hợp KOH đặc, nóng, dư. Hỗn hợp thu được có các chất thuộc dãy nào sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

Xem thêm: Tập Yoga Giảm Cân Cùng Hồ Ngọc Hà, Hướng Dẫn Các Bài Tập Yoga Tốt Nhất

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 3. Hoà tan khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư. Dung dịch thu được có những chất thuộc hàng nào sau đây ?

A. KCl, KClO3, Cl2. B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO, KOH, H2O. D. KCl, KClO3.

Câu 4. Cho các chất sau : KOH (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), K2SO4 (6). Axit HCl tác dụng được với các chất :

A. (1), (2), (4), (5). B. (3), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (3), (4). D. (1), (2), (3), (5).

Câu 5. Cho các chất sau : CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl không tác dụng được với các chất :

A. (1), (2). B. (3), (4). C. (5), (6). D. (3), (6).

Câu 6. Cho những phản ứng :

(1) O3 + dung dịch KI →

(2) F2 + H2O -to→

(3) MnO2 + HCl sệt -to→

(4) Cl2 + hỗn hợp H2S →

Các làm phản ứng tạo ra đơn chất là :

A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). D. (1), (2), (4).

Câu 7. Cho sơ đồ đưa hóa:

Fe3O4 + dung dịch HI (dư) X + Y + H2O

Biết X với Y là sản phẩm sau cuối của quy trình chuyển hóa. Những chất X cùng Y là :

A. Fe với I2. B. FeI3 và FeI2.

C. FeI2 và I2. D. FeI3 và I2.

Câu 8. Cho sơ đồ:

*

Viết những phản ứng xẩy ra theo sơ thiết bị trên cùng với X là NaCl.

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và cách thức điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập nhấn biết, tách bóc chất nhóm Halogen

Dạng 4: Kim loại tác dụng với Halogen

Dạng 5: Halogen chức năng với muối bột của halogen yếu hèn hơn

Dạng 6: Muối halogen chức năng với AgNO3

Dạng 7: Bài tập về đội Halogen

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 10 tại kftvietnam.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 gồm đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 gồm đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm trang bị lý 10 gồm đáp án