Cờ Tướng Cẩm Nang Cạm Bẫy Khai Cuộc Tấn Công Thần Tốc Hay Nhất

Lời tựa

Trong quy trình thi đấu thân 2 lý thú thuộc bộ môn Cờ tướng có trình độ ngang nhau thì yếu tố đặc trưng nhất để tạo ra điều kiện dễ ợt dẫn đến thành công chung cuộc chính là khả năng giành được ưu cầm trong quy trình xuất quân. Chỉ việc một không đúng lần bé dại thôi cũng đã đưa đến sự bất lợi nặng nề. Hơn thế nữa, sự thiếu khám phá các giải pháp xuất quân sẽ rất dễ dãi đưa họ sa vào cạm bẫy của địch thủ vốn đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước.

Bạn đang xem: Cờ tướng cẩm nang cạm bẫy khai cuộc tấn công thần tốc hay nhất

Do đó, số đông các danh kỳ đều bỏ nhiều công sức trong việc nghiên cứu, xem thêm cũng như cố gắng phát hiện nay thêm số đông điều mới mẻ về sự việc này. Mặc dù nhiên, muốn tiếp nối một cách tạm gọi là khá đầy đủ về các phương án xuất quân, bọn họ cần buộc phải mất không ít thời gian để nghiên cứu chuyên sâu về những phương án đó.

Với mục đích muốn giúp chúng ta yêu cờ, đo trước dày ít gồm điều kiện khám phá về khai cuộc, công ty chúng tôi xin ra mắt một tài liệu được sưu tập và soạn bơi 2 người sáng tác Trung Quốc là Trịnh Hàm Hải cùng Trịnh Thuật Hài, trong đó trình bày 1 cách tổng quát về phần nhiều các giải pháp xuất quân cũng giống như tính phong phú và đa dạng của chúng.

Tránh phần nhiều sai lầm!

Từ đó, các chúng ta có thể tránh được những sai lầm cơ phiên bản hoặc rất có thể nhanh chóng khai thác một cách tác dụng những không nên sót của đối phương. Vật phẩm này đã có được xuất phiên bản và phát hành rộng rãi ở Trung Quốc cũng giống như những vị trí có phong trào cờ phát triển rộng rãi.

Đặc biệt ấn kể đến những CẠM BẪY: sự hình thành những phương án tối ưu sinh hoạt 1 quy trình nào kia của ván đấu vốn được tích lũy từ tay nghề thi đấu thực tiễn của các danh thủ thêm vào đó với công trình nghiên cứu rất nghiêm túc và ti mi sang một thời gian nhiều năm để đi cho kết luận.

Tuy nhiên kia vẫn không hẳn là vấn đề hoàn hảo. Vị đó, lúc chọn trình làng đến các bạn tác phẩm này, chúng tôi xin phép được đóng góp bổ sung những ý kiến tuy vậy còn rất hạn chế, nhằm giúp chúng ta hoàn thành những phương án xuất quân một cách xuất sắc đẹp hơn.Mong chúng ta yêu cờ đang tìm được không ít điều bổ ích và thích thú qua tập tư liệu này.

Xem thêm: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Lên Đồ & Cách Lên Đồ Ekko Rừng, Ekko Mùa 11

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦUPHẦN THỨ NHẤT CUỘC 1. THIẾU LIỆT PHÁO CÔNG ĐẠI DỆT PHÁO.Cuộc 2. TIÊN THỦ BÌNH PHONG MA ĐỐI TRUNG PHÁO CUỘCCuộc 3. TRUNG PHÁO QUẢ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MàCuộc 4. NGỦ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃcuộc 5. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HOÀNH XA KỴ HÀ CẢN PHÁOCUỘC 6. TRUNG PHÁO PHẾ XA CÔNG DỆT THỦ PHÁOCuộc 7. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ TRUNG PHÁO TẤN XA ĐÈ MàCuộc 8. TRUNG PHÁO SÁT TRUNG BÌNH CÔNG LIỆT THỦ PHÁOCuộc 9. THUẬN PHÁO HOÀNH XA PHẾ Mà CÔNG TRỰC XA Cuộc 10. TRUNG PHÁO KỴ HÀ XA CÔNG ĐƠN ĐỀ MÃCuộc 11. TAM BỘ HỔ CÔNG vào PHÁO.Cuộc 12. KHỞI Mà CUỘC ĐỐI TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XACUỘC 13. NGỦ BÁT PHÁO TRỰC XA PHẾ Mà CÔNG ĐỢI ĐỀ Mà HOÀNH XA Cuộc 14. BÌNH PHONG Mà PHẾ Mà PHÁ TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA Cuộc 15. BÌNH PHONG Mà TẤN TAM BINH PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XACuộc 16. THIẾU MỆT PHÁO PHẾ TƯỢNG HÁM XA CUỘC CUỘC 17. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA ACuộc 18. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA B.Cuộc 19. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA C.Cuộc 20. ĐẠI LỆ THỦ PHÁO A Cuộc 21. ĐẠI LỆ THỦ PHÁO B Cuộc 2. TẢ ĐƠN ĐỀ Mà ĐỐI NGŨ THẤT PHÁO A Cuộc 3. TẢ ĐƠN ĐỀ Mà ĐỐI NGỦ THẤT PHÁO B Cuộc 24. TRUNG PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà song PHÁO QUÁ HÀCuộc 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA MỐI BÌNH PHONG Mà TẢ Mà BÀN HÀ Cuộc 26. TRUNG PHÁO PHẾ TỬ ĐOẠT THẾ ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU PHÁO QUÁ HÀCuộc 27. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ Mà PHÁ HOÀNH XA HƠN BIÊN PHONG TỎA CUỘCCuộc 28. THUẬN PHÁO CÔNG XA PHÓNG TIÊN ĐOẠT THẾCUỘC 29. TRUNG PHÁO PHẾ Mà ĐỐI PHẢN CÔNG Mà ACuộc 30. TRUNG PHÁO PHỂ Mà ĐỐI PHẢN CÔNG Mà BCuộc 31. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI PHẾ CHỐT CUỘC CUỘC . TIÊN Mà HẬU PHÁO PHẾ Mà ĐOẠT THẾ CUỘC Cuộc 3. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU HOÀNH XACuộc 34. TIÊN NHÂN CHỈ LỆ ĐỐI Mà ĐẦU PHÁO ACuộc 35. TIÊN NHÂN CHỈ LỘ ĐỐI Mà ĐẦU PHÁO BCuộc 36. QUẢ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA Cuộc 37. PHI TƯỢNG TRIỀU XUYÊN CUNG Mà ĐỐI TRUNG PHÁO Cuộc 38. PHI TƯỢNG TRIỀU XUYÊN CUNG Mà ĐỐI TRUNG PHÁO B Cuộc 39. QUÁ CUNG PHÁO TUẦN HÀ XA PHÁ TRUNG PHÁO QUÁ HÀ PHÁOCuộc 40. BÌNH PHONG Mà THỐI PHÁO CÔNG PHÁO ĐẦUCUỘC 41. QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO HOÀNH XA Cuộc 42. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TIÊN BỔ sĩ GIÁC PHÁO CUỘC Cuộc 43. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA CÔNG UYÊN ƯƠNG PHÁOCuộc 44. THUẬN PHÁO TRỰC XA PHẾ Mà CÔNG HOÀNH XACuộc 45. BÌNH PHONG Mà PHẾ Mà HÁM XA PHÁ TRUNG PHÁO CUỘCCuộc 46. THUẬN PHÁO TRỰC XA DỤNG Mà CUỘC CUỘC 47. LIỆT THỦ PHÁO CUỘCCỘC 48. LIỆT THỦ PHÁO PHÁ SĨ GIÁC PHÁO CUỘCCuộc 49. THUẬN PHÁO HOÀNH XA CÔNG TRỤC XACuộc 50. TẢ ĐỆP PHÁO PHẢ TRUNG PHÁO HOÀNH XA CUỘCPhần trang bị hai:Ván 1: THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XA Ván 2. TRUNG PHÁO TUẦN HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà TẢ PHÁO TUẦN HÀVán 3. TRUNG PHẢI QUA HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG ngươi CAO XA BẢO MàVán 4. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOẢNH XAVán 5. PHI TƯỢNG ĐỐI TẢ TRUNG PHÁO Ván 6. SĨ GIÁC PHÁO ĐỐI TRUNG PHÁO Ván 7. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 8. SĨ GIÁC PHÁO CUỘCVán 9. PHI TƯỢNG CUỘCVán 10. LIỆT THỦ PHÁO CỘCVán 11. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA NỐI BÌNH PHONG Mà BÌNH PHÁO ĐỐI XAVán 12. TRUNG PHÁO ỐI BÌNH PHONG Mà BẤT ĐỘ XA HẬU TẢ PHÁO KỴ HÀ Ván 13. TRUNG PHÁO NỐI BÌNH PHONG Mà HẬU PHẾ Mà HOÀNH XAVán 14. NGỦ THẤT PHÁO TẤN TAM BINH DỐI BÌNH PHONG MÃVán 15. TIÊN NHÂN CHỈ LỘVán 16. BẢN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO Ván 17. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG Mà BÌNH PHÁO ĐÔI XEVán 18. NGỦ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG Mà HỮU HOÀNH XAVán 19. QUẢ CUNG PHÁO Ván 20. TAM BỘ HỒ ĐỐI TRUNG PHÁO Ván 21. TRUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 2. THUẬN PHÁO TRỰC XA CÔNG HOÀNH XAVán 23. PHI TƯỢNG CUỘC ĐỐI QUÁ CUNG PHÁOVán 24. PHÁO ĐẦU ĐỐI QUÁ CUNG PHÁOVán 25. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI BÌNH PHONG MÃVÁN 26. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁOVán 27. TAM BỘ HỔ ĐỐI TRUNG PHÁO VÁN 28. NGỦ THẤT PHÁO ĐỐI BÌNH PHONG MÃI Ván 29. PHÁO ĐẦU TẤN TRUNG BÌNH ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 30. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃVán 31. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỔI TRỰC XAVan 32. THUẬN PHÁO CHẠM XUẤT XA ĐỐI TRỰC XA Ván 33. TIÊN NHẢN CHỈ LỘ ĐÔI LIỄM PHÁO CUỘCVán 34. ĐỐI BINH CUỘCVán 35. THUẬN PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TRỰC XA Ván 36. KHỞI Mà CUỘC ĐỐI KIM CÂU PHÁO Ván 37. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MA Ván 38. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MA Ván 39. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI BÌNH PHONG MA Ván 40. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO Ván 41. ĐƯƠNG ĐẦU PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃI Ván 42. TRUNG PHÁO HOÀNH XA ĐỐI TAM BỘ HỔIVán 43. THUẬN PHÁO TRỰC XA ĐỐI HẬU TRỰC XA NỐI XA Ván 44. QUÁ CUNG PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃI Ván 45. BÁN ĐỒ LIỆT THỦ PHÁO Ván 46. TRUNG PHÁO QUÁ HÀ XA ĐỐI BÌNH PHONG MÃU Ván 47. PHI TƯỢNG CUỘC ĐỐI TẢ TRUNG PHÁOVán 48. NGŨ LỤC PHÁO ĐỐI PHẢN CÔNG MÃVán 49. TIÊN KHỞI Mà HẬU NHẬP TRUNG PHÁOVán 50. TRUNG PHÁO ĐỐI TAM BỘ HỔ 

*
*
*
*
*
*
*

chưa hết…..