CÔNG THỨC TÍNH FV TRONG EXCEL

Hàm FV giám sát và đo lường và trả hiệu quả dựa trên lãi suất vay cố định. Với trả định lãi suất này cầm định, những khoản chi phí về đều bằng nhau giữa những năm.

Bạn đang xem: Công thức tính fv trong excel

TÓM LƯỢC HÀM FV trong kftvietnam.com

Hàm FV vào kftvietnam.com là 1 trong những hàm tài bao gồm trả về quý hiếm tương lai của khoản đầu tư. Chúng ta cũng có thể sử dụng phương pháp FV để có được giá trị tương lai của khoản chi tiêu giả định giao dịch thanh toán định kỳ, thường xuyên với lãi suất không đổi.

MỤC ĐÍCH

Tính quý giá tương lai một khoản đầu tư

GIÁ TRỊ KẾT QUẢ TRẢ VỀ 

Một số đại diện thay mặt Giá trị tương lai giả định

*

CÚ PHÁP


=FV (rate, nper, pmt, , )


Trong đó:

rate – Lãi suất cố định và thắt chặt mỗi kỳ.nper – Số kỳ hoặc thời gian đầu tưpmt – Số tiền trả cố định mỗi kỳ. Lưu giữ ý: Nhập số âmpv – giá bán trị lúc này của khoản đầu tư chi tiêu thanh toán trong tương lai. Nếu vứt qua, giả sử là ko (0). đề xuất được nhập bên dưới dạng số âm.type – hình thức nhận khoản giao dịch vào cuối kỳ = 0, thời điểm đầu kỳ = 1. Mang định là 0

THẬN TRỌNG

Hàm cực hiếm tương lai (FV) thống kê giám sát giá trị sau này của món đầu tư. Với trả định các khoản giao dịch thanh toán định kỳ, không thay đổi với lãi vay không đổi.

Xem thêm: Thể Dục Trí Não Bằng Những Bài Toán Mẹo Hay, 275 Câu Đố Vui Có Đáp Án

LƯU Ý SỬ DỤNG

1. Đơn vị cho xác suất lãi suất với NPER bắt buộc nhất quán. Tức là kỳ hạn là năm thì lãi suất vay theo năm. Kỳ hạn tháng thì lãi vay theo tháng, hoặc lãi suất năm/ 12

Ví dụ: nếu bạn thực hiện giao dịch hàng tháng mang đến khoản vay tư (4) năm với lãi vay 12% hàng năm, hãy thực hiện 12% / 12 (lãi suất hàng năm / 12 = lãi vay hàng tháng) cho phần trăm và 4 * 12 (tổng 48 khoản thanh toán) cho NPER. Nếu như bạn thực hiện giao dịch thanh toán hàng năm mang lại cùng một khoản vay, hãy sử dụng 12% (lãi suất mặt hàng năm) cho tỷ lệ và 4 (tổng cùng 4 khoản thanh toán) cho NPER.

*

2. Nếu PMT dùng để làm rút tiền phương diện (tức là gửi tiền vào máu kiệm, v.v.), giá trị thanh toán giao dịch phải âm; so với tiền mặt nhận ra (thu nhập, cổ tức), giá trị giao dịch phải dương.

HÀM LIÊN QUAN

FVTính giá trị kỳ hạn của sự đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và lãi vay cố định
FVSCHEDULETính quý giá kỳ hạn của một vốn lúc đầu sau khi áp dụng một chuỗi những lãi suất kép
IPMTTrả về khoản giao dịch thanh toán lãi cho một đầu tư dựa trên việc chi trả cố định theo kỳ và dựa vào lãi suất không đổi
IRRTính lợi suất nội hàm cho 1 chuỗi những lưu cồn tiền mặt được mô tả bởi những trị số
NPVTính hiện giá ròng của một khoản đầu tư dùng tỷ lệ chiếu khấu, khoản đưa ra và thu nhập
PMTTính tiền bắt buộc trả đối với khoản vay mượn có lãi vay không đổi và đưa ra trả các đặn
PPMTTính khoản vốn giao dịch thanh toán trong một kỳ hạn vẫn cho đối với một khoản đầu tư
PVTính giá bán trị bây giờ của một khoản đầu tư

Xem full danh sách tại: https://kftvietnam.com/ham/