ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ 6 CHƯƠNG 3

Câu 3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết đại số 6 chương 3

 (2 điểm) Hãy điền vào ô trống của hình vuông sao mang đến tổng các số ở những cột cùng đường chéo bằng nhau.


Câu 4. (2 điểm) Tìm những giá trị nguyên của x biết (left| x + 7 ight| + left| x + 1 ight| = 6.)

Câu 5.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Avatar Trực Tuyến, Tải Avatar Trên Pc Với Giả Lập

 (2 điểm) Tìm các số nguyên n thỏa mãn nhu cầu :

a)(left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight) = 0) ;

b) (left( n^2 - 3 ight)left( n^2 - 25 ight)

(a)

15

5

0

( - 8)

( - 5)

(b)

11

( - 8)

3

9

2

(left( a - 1 ight)b)

154

 ( - 32)

( - 3)

( - 81)

( - 12)


LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:

+) Qui tắc vệt ngoặc: Khi bỏ dấu ngoặc gồm dấu ("-") đứng trước, ta buộc phải đối dấu toàn bộ các số hạng trong vệt ngoặc: lốt ("-") thành vệt ("+") với dấu ("+") thành vệt ("-".) Khi bỏ dấu ngoặc bao gồm dấu ("+") đứng trước thì dấu những số hạng trong ngoặc vẫn duy trì nguyên. 

+) Qui tắc đưa vế: lúc chuyển một vài hạng từ vế này lịch sự vế kia của một đẳng thức, ta đề xuất đổi vệt số hạng đó: lốt ("+") đổi thành dấu ("-") với dấu ("-") thành vết ("+".)

Lời giải chi tiết:

Câu 2.

a)(left( 14 - x ight) - 12 = 5)

(14 - x - 12 = 5)

(x = 3.)

b) (15 - x = - 1)

(x = 16.)

c) (2x + 3 = - 99)

(2x = - 102)

(x = - 61.)LG bài xích 4

Phương pháp giải:

Viết 6 thành tổng 2 số nguyên dương tự đó tìm kiếm được x

Lời giải đưa ra tiết:

Câu 4. (x in left - 7, - 1 ight.)


LG bài 5

Phương pháp giải:

a, Sử dụng: a.b=0 a=0 hoặc b=0

b, a.b

Lời giải chi tiết:

Câu 5.

a)(n = 5) với (n = - 5) ;

b) tạo thành hai trường hợp

(left{ matrix n^2 - 3 0 hfill cr ight.) điều này không xảy ra.(left{ matrix{ n^2 - 3 > 0 hfill cr n^2 - 25

Đáp số : (n = 2,) (n = - 2,) (n = 3,) (n = - 3,) (n = 4,) (n = - 4.)

kftvietnam.com

 *
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
**
*
*
*
*
*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp kftvietnam.com
Cảm ơn bạn đã sử dụng kftvietnam.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?