33 Đề Thi Kì 2 Lớp 1 Môn Toán

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 1- Đề thi Toán lớp 1 thân kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 1- Đề thi Toán lớp 1 học tập kì 2
Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 bao gồm đáp án (50 đề) - liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Để học tốt môn Toán lớp 1, phần dưới đây là Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 bao gồm đáp án (50 đề). Mong muốn với cỗ đề thi này để giúp học sinh ôn luyện để được điểm cao trong số bài thi môn Toán 1.

Bạn đang xem: 33 đề thi kì 2 lớp 1 môn toán

Mục lục Đề thi học tập kì 2 môn Toán 1 năm 2022 - 2023

Để cài đặt trọn cỗ Đề thi Toán lớp 1 bản word có lời giải chi tiết, đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui lòng truy cập tailieugiaovien.com.vn


Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số gồm 5 đơn vị chức năng và 4 chục được viết là:

A. 54

B. 45

C. 50

D. 40

Câu 2: trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13

B. 63

C. 9

D. 24

Câu 3: Đồng hồ sau đây chỉ mấy giờ?

*

A. 6 giờ

B. 5 giờ

C. 4 giờ

D. 3 giờ


Câu 4: nếu như ngày 7 mon 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Sản phẩm công nghệ ba

B. Máy tư

C. Máy năm

D. Trang bị sáu

Câu 5: Độ dài của chiếc cây viết chì dưới đây theo đơn vị chức năng xăng-ti-mét là:

*

A. 4cm

B. 3cm

C. 2cm

D. 1cm

II. Phần từ bỏ luận:

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7: sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo đồ vật tự từ béo đến bé.

Câu 8: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

+ Số 23 gồm … chục cùng … solo vị.

+ Số … gồm 1 chục với 6 đơn vị.

+ Số … là số ngay tắp lự trước của số 34.

+ Số … là số ngay lập tức sau của số 69.

Câu 9: Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng tất cả 27 viên bi. Hùng đến Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng sót lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10: Điền số tương thích vào vị trí chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi học tập kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)


I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

a) Số “mười hai” được viết là:

A. 21

B. 2

C. 12

D. 10

b) trong những số 83, 19, 50, 3 số nhỏ nhắn nhất là số:

A. 83

B. 19

C. 50

D. 3

Câu 2: Viết số còn thiếu vào địa điểm chấm:

a) Số … là số lớn nhất có nhị chữ số.

b) Số … là số tròn chục bé nhỏ nhất tất cả hai chữ số.

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

22 + 11 = 44 ☐ 

35 – 12 = 23 ☐ 

88 – 16 = 73 ☐ 

40 + 10 = 50 ☐ 

Câu 4: Đọc tờ lịch sau đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Hôm ni là trang bị …. Ngày … mon … năm 2022.

Câu 5: Đánh dấu “X” vào đồ vật cao hơn trong những hình bên dưới đây:

*

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

*

Đồng hồ trên chỉ …. Giờ.

Câu 7: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

*

Hình trên bao gồm … hình lập phương.

II. Phần từ luận:

Câu 8: Tính:

23 + 44 =

57 – 15 =

89 – 30 =

77 + 10 =

Câu 9: cho những số 73, 19, 24, 55:

a) search số to nhất, tra cứu số bé xíu nhất?

b) sắp xếp những số theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn.

Câu 10: Viết phép tính thích hợp và vấn đáp câu hỏi:

Bạn Hoa tất cả 15 bé tem. Chúng ta Hùng có 20 con tem. Hỏi đôi bạn trẻ có tất cả bao nhiêu con tem?

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 1

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43

B. 40

C. 3

D. 34

Câu 2: trong những số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2

B. 52

C. 34

D. 17

Câu 3: Số ngay tắp lự sau của số 29 là số:

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30

Câu 4: nhìn vào tờ lịch, bây giờ là ngày:

*

A. Thứ tư, ngày 12

B. Vật dụng hai, ngày 12

C. Thứ bảy, ngày 15

D. Sản phẩm hai, ngày 15

Câu 5: Hình dưới đây có từng nào hình tròn?

*

A. 7 hình

B. 8 hình

C. 9 hình

D. 10 hình

Câu 6: Đồng hồ dưới đây chỉ:

*

A. 5 giờ

B. 11 giờ

C. 4 giờ

D. 12 giờ

II. Phần từ bỏ luận:

Bài 1:

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 14

39 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + đôi mươi + 10 =

70 – 30 + 40 =

c) Điền vết , = vào vị trí chấm:

23 …. 16

42 … 58

34 + 15 … 49

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

*

Bài 3:

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

*

b) Điền số tương thích vào chỗ chấm:

*

Bút dạ gồm độ dài bởi ….cm.

Bài 4: Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa tất cả 10 trái táo. Bạn Hà tất cả 15 trái táo. đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu trái táo?

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Tải về

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 1)

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

32 + 42 94 - 21 50 + 38 67 – 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2. Viết số tương thích vào ô trống:

*
Bài 3. a) Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 81 75 90 51 b) Khoanh tròn vào số to nhất: 62 70 68 59 c) Đúng ghi (Đ), không đúng ghi (S): Số liền sau của 23 là 24 .... Số tức thời sau của 84 là 83 .... Số tức thời sau của 79 là 70 .... Số tức thời sau của 98 là 99 .... Số lập tức sau của 99 là 100.... Bài 4. An gồm 19 trái táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo khuyết ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5. Tính: 36 + 32 – 15 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 – 23 + 12 = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18cm + 41cm + 20cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………… 97cm – 32cm – 2cm = ………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6. Điền số tương thích vào vị trí chấm:88 - ……… 9……… - 12 = 73 ……… - 56 = 41

Bài 7. đơn vị Lan nuôi 64 con gà và vịt, trong các số ấy có 4 chục bé gà. Hỏi bên Lan nuôi bao nhiêu con vịt?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8. mỗi hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu đoạn trực tiếp ?

*
Có ........ đoạn thẳng
*
Có ........ đoạn thẳngXem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Cơ phiên bản - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ bạn dạng - Đề 2)

Bài 1. a) Điền số thích hợp vào vị trí chấm: 60; …; …; …; 64; 65; …; 67; …; …; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77; …; …; 80 b) Viết thành những số: bốn mươi ba: bố mươi hai: Chín mươi bảy: nhị mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2. a) Đặt tính rồi tính:45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 b) 58cm + 40cm = ................ 57 + 2 - 4 = ...............

Bài 3. Điền dấu >, 63 .... 60 95 .... 99 88 – 45 .... 63 – 2 17 – 2 .... 68 – 54 49 – 2 .... 50 – 3Bài 4. Tính: 50 + 30 + 6 = .......... 86 – 30 – 6 = .......... 60 + 20 + 5 = ........... 90 – 30 + 5 = .......... 86 – 6 – 30 = .......... 56 + 20 + 3 = ...........Bài 5. Mẹ hái được 85 trái hồng, bà bầu đã buôn bán 60 trái hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? Bài 6. Lan có 1 chục mẫu kẹo. Bà nội nêm thêm 3 loại nữa. Hoa cho bạn 2 cái. Hỏi Hoa còn bao nhiêu cái kẹo? Bài 7. Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng trăm là số lớn nhất có một chữ số. Chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng trăm là 4.Bài 8. Vẽ thêm một quãng thẳng để có: Một hình vuông và một hình tam giác ?

*
Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Cơ bản - Đề 2)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 3)

Bài 1. a) Viết thành các số: Năm mươi bốn : ………Mười : ………Bảy mươi kiểu mẫu : ………Một trăm : ……b) Khoanh tròn số bé nhỏ nhất : 54; 29;45;37 c) Viết các số 62; 81; 38; 73; 16; 83; 29 theo vật dụng tự từ nhỏ bé đến lớn. Bài 2. a) Nối số cùng với phép tính phù hợp :

*
b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ………………38 – 32 + 32 = ………………... 28cm + 25cm + 14cm = …………..56cm – 6cm + 7cm = ………….Bài 3. Đồng hồ nước chỉ mấy tiếng ?
*
Bài 4. Viết , = 27 ……… 31 99 ……… 100 94 – 4 ……… 80 18 ……… 20 – 10 56 – 14 ……… 46 – 14 25 + 41 ……… 41 + 25 Bài 5.
*
Hình vẽ bên có: ……… hình tam giác ……… hình vuông ……… hình tròn trụ Bài 6. Lớp em tất cả 24 học sinh nữ, 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học tập sinh? Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan cắt đi 5cm. Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng - ti - mét? Bài 8. Tính nhẩm : 43 + 6 = ……………60 – trăng tròn = ………….. 50 + 30 = …………... 29 – 9 = …………...Bài 9. Tính nhanh: 3 + 6 + 7 + 4 = 19 + 17 + 13 + 11 = 99 + 97 + 98 + 96 = Bài 10. cho những chữ số 5, 3, 4, 1, 2. Hãy viết những số có hai chữ số khác nhau.Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 tất cả đáp án (Cơ phiên bản - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 4)

Bài 1. Viết số : a) Viết những số tự 89 mang đến 100 : b) Viết số vào khu vực chấm: Số liền trước của 99 là …… ; 70 gồm …… chục và … đơn vị Số liền sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục và … đơn vị chức năng Bài 2. a) Tính nhẩm:3 + 36 = ……... 45 – 20 = ……... 50 + 37 = ……… 99 – 9 = …… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 98 – 6100 – 35 Bài 3. 79 ……… 74 56 ……... 50 + 6 60 ……… 95 32 – 2 …….. 32 + 2 Bài 4.

*
Hình vẽ bên gồm : ………… hình tam giác ………… hình vuông vắn Bài 5. Trong vườn đơn vị em gồm 26 cây cam với cây bưởi, trong những số ấy có 15 cây cam. Hỏi trong vườn bên em tất cả bao nhiêu cây bưởi? bài 6. Viết các số gồm hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị chức năng hơn chữ số hàng chục là 3.Bài 7. Tính:a) 64 + 35 – 19 = b) 98 – 23 – 35 = Bài 8. Mai bao gồm 25 dòng kẹo, chị nêm thêm Mai 14 loại nữa, Mai cho bạn 6 cái. Hỏi Mai có toàn bộ bao nhiêu cái kẹo?Xem đáp án Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 4)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (cơ phiên bản - Đề 5)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm:a) Số bé bỏng nhất có hai chữ số là: …………………………………………………………….b) Số tức tốc trước của số lớn số 1 có một chữ số là: ………………………………………………c) Số ngay thức thì sau của số bé dại nhất gồm hai chữ số là: …………………………………………………d) Số tròn chục lớn nhất có nhị chữ số là:…………………………………………………………..Bài 2. Đặt tính rồi tính: 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 Bài 3. Tính : 40 + đôi mươi – 40 = …………… 38 – 8 + 7 = ……………….55 – 10 + 4 = ……………25 + 12 + 2 = ……………….25cm + 14cm = ……………...56cm – 6cm + 7cm = ………….48 centimet + 21cm = ……………..74cm – 4cm + 3cm = ………….

Xem thêm: Game Quản Lý Siêu Thị Mua Sắm Quần Áo, Game Đi Siêu Thị Cùng Pop

Bài 4. Nam gồm 36 viên bi có bi xanh với bi đỏ, trong các số ấy có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam gồm mấy viên bi đỏ ? Bài 5. Một shop có 95 quyển vở , shop đã bán bốn chục quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại từng nào quyển vở ? Bài 6. Một quyển sách tất cả 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn nên đọc từng nào trang nữa thì hết quyển sách ? Bài 7. Với những số 0; 3; 4 hãy viết tất cả các số gồm hai chữ số khác nhau ?Bài 8. Viết số tương thích vào khu vực chấm: Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 có đáp án (Cơ bạn dạng - Đề 5)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 1)

Bài 1. . cho những số 28; 17; 10; 90; 55; 72; 42; 83; 18. A) Số nhỏ nhất trong hàng số bên trên là số như thế nào ? b) Số lớn nhất trong hàng số bên trên là số nào ? c) sắp xếp những số theo thứ tự tăng mạnh ? Bài 2. . a) Tính : 31 + 14 = ……….. 36 – 21 = …………87 + 12 = ………… 14 + 31 = ……….. 36 – 15 = …………87 – 12 = ………… 62 + 3 = ……….. 55 – 2 = …………90 + 8 = …………62 + 30 = ……….. 55 – trăng tròn = …………90 – 80 = ………… b) Viết số thích hợp vào khu vực chấm : 50 + …. = 5049 – … = 40 49 – …. = 9 …. + …. = 4075 = …. + …..60 – ….. > 40Bài 3. . Em hãy quan sát vào các tờ lịch và điền vào địa điểm trống :

*
a) Nếu từ bây giờ là thứ tứ thì: Ngày ngày hôm qua là vật dụng ……….. Tương lai là sản phẩm công nghệ ……………………………………………………………………….. Ngày hôm kia là lắp thêm ……………………………………………………………………….. Ngày cơ là lắp thêm ……………………………………………………………………….. B) thiết bị năm , ngày ..............., mon ............. Máy .............., ngày 11 , mon ................Bài 4. .Kì ngủ hè, Lan về quê thăm ông bà hết 2 tuần lễ với 3 ngày . Hỏi Lan đang ở quê tất cả mấy ngày ?Bài 5. . Vẽ đoạn trực tiếp AB tất cả độ dài bằng 10 cm.Bài 6. . Số ?
*
Hình bên tất cả : …….. Hình tam giác …….. Hình vuông Bài 7. . phái mạnh có một trong những bi là số lớn nhất có hai chữ số giống nhau. Hải có ít hơn Nam 17 viên bi. Hỏi cả đôi bạn trẻ có toàn bộ bao nhiêu viên bi?Bài 8. .Trên sân đơn vị Lan có một số gà và một số trong những chó. Lan đếm được tất cả 8 chân vừa gà, vừa chó. Hỏi bên trên sân gồm mấy con gà, mấy bé chó?Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học tập kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 1)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 2)

Bài 1. Tính:

65 – 23 + 42 = ...........11 + 46 – 27 = ........... 36 + 25 – 10 = ...........40 + 37 + 23 = ........... 41 + 28 + 15 = ...........99 – 72 + 26 = ........... 55 + 22 – 12 = ...........13 + 25 – 7 = .............Bài 2. Tính: a) 7 + 3 + 40 – trăng tròn + 60 – 40 b) đôi mươi + 60 – (30 + 20) + 40 – (10 + 50)Bài 3. Điền vệt >, 31 + 25 .... 90 – 2381 – 40 .... 30 + 12 42 + 25 .... 95 – 3031 + 25 .... 70 – 19Bài 4. tìm kiếm số có hai chữ số, chữ số hàng trăm là số đứng ngay thức thì sau số 5. Chữ số hàng đơn vị là số đứng ngay lập tức trước số 1.Bài 5. công ty Mai tất cả 30 loại bút, bà bầu mua thêm 1 chục cái nữa. Hỏi công ty Mai có tất cả bao nhiêu loại bút?Bài 6. nhì hộp cây bút chì có tất cả 7 chục cái. Hộp trước tiên có 25 cái. Hỏi hộp thứ hai gồm bao nhiêu cái bút chì?Bài 7. cho những số 40, 20, 30, 90. Hãy lập các phép tính đúng bao gồm chứa cả tư số trên.Xem câu trả lời Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 3)

Bài 1. Điền vào khu vực chấm : a) Số lớn nhất có 2 chữ số là ………………………………………… b) Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số là………………………………………… c) những số tất cả 2 chữ số cơ mà tổng 2 chữ số là 9 là ………………………… d) Số tức thì trước của 90 là ………… ; 17 tất cả ………… chục với …………đơn vị Số ngay lập tức sau của 99 là ………… ; 50 bao gồm ………… chục với …………đơn vị e) Viết các số tròn chục: …………………………………………………………..Bài 2. a) Tính : 3 + 36 = ……... 45 – 20 = ………50 + 37 = ……… 99 – 9 = ……… 17 – 16 = ………3 + 82 = ………17 + 14 – 14 = ……………38 cm – 10cm = …………… b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 84 – 4 91 + 7 Bài 3. Viết > ; a) 39 ……… 74 89 …… 98 56 ……... 50 + 6 68 ……… 66 99 ……100 32 – 2 … 32 + 2 b) 18 + 42 Bài 4. Một đoạn dây tương đối dài 18cm , bị giảm ngắn đi 5cm . Hỏi đoạn dây sót lại dài mấy xăng ti mét ?Bài 5. Dũng tất cả 39 nhãn vở. Sau khi cho chính mình thì Dũng sót lại 11 nhãn vở. Hỏi Dũng đã cho bạn bao nhiêu dòng nhãn vở?Bài 6. trong mùa thi đua vừa mới rồi bạn phái nam giành được số điểm 10 đúng bằng số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số giống nhau cùng với 9. Chúng ta Hằng giành được số điểm 10 đúng ngay số lớn nhất có một chữ số cùng với 10. Hỏi mỗi các bạn giành được từng nào điểm 10?Bài 7. Hình vẽ bên dưới đây, có bao nhiêu đoạn thẳng? từng nào hình tam giác?

*
Bài 8. thiết bị năm của một tuần là ngày 21 vào tháng. Hỏi thứ sau của tuần lập tức sau là ngày như thế nào trong tháng?Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 gồm đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 4)

Bài 1. a) Viết các số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số tương tự nhau. B) Số lớn nhất, bé nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số tương tự nhau là số nào? c) Số bự nhất, bé nhỏ nhất gồm hai chữ số khác nhau là số nào?Bài 2. cho những số: 60; 70; 65; 18; 35; 96; 72 a) chuẩn bị xếp những số trên theo sản phẩm tự tăng dần. B) chuẩn bị xếp những số trên theo vật dụng tự giảm dần.Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Số tức tốc trước số 24 là: …… - Số tròn chục ngay thức thì sau số 28 là: ………- Số ngay thức thì sau số 88 là: ……... - Số tròn chục ngay tức thì trước số 33 là: …….Bài 4. Cho tía số 7; 3 cùng 10. Hãy cần sử dụng dấu +; - để viết thành những phép tính đúng.Bài 5. Tính: 50 + 24 – 13 = 56 – 26 + 20 = 34 + 5 – trăng tròn = 44 – 44 + 23 = Bài 6. An hơn Tùng 3 tuổi. Hiểu được An 10 tuổi. Hỏi Tùng từng nào tuổi?Bài 7. Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được tác dụng là 11?Bài 8. mẫu vẽ bên tất cả bao nhiêu hình tam giác?

*
Xem giải đáp Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 bao gồm đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 (nâng cao - Đề 5)

Bài 1. Đặt tính rồi tính.24 + 35 52 + 3677 – 43 58 – 35..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 2. Điền vết >, 35 + 3 ............... 3754 + 4 ................ 45 + 324 + 5 ............... 29 37 – 3 ................ 32 + 3 Bài 3. Tính:22 centimet + 32 cm = ...........40 cm + 50 centimet = ...........80 centimet - 50 cm = ................ 62 cm - 12 centimet = ...............Bài 4. a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*
b) lúc 7 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Lúc 11 giờ đồng hồ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số ..... Cơ hội 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số ..... Lúc 3h kim phút chỉ vào số .... , kim giờ đồng hồ chỉ vào số .....Bài 5. Viết các số 38; 40; 25; 71; 46; 84; 73; 91; 98; 10; 9 theo lắp thêm tự: a) Từ mập đến bé: b) Từ nhỏ xíu đến lớn: ..............................................................................................................................................Bài 6. Lớp 1A bao gồm 24 học tập sinh. Lớp 1B gồm 21 học tập sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học tập sinh?........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 7. Giải câu hỏi theo bắt tắt sau:Có : 37 hình trụ Tô màu: 24 hình tròn không tô màu:..........hình tròn? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8. Điền số phù hợp vào chỗ chấm.
*
Hình tiếp sau đây có: ........... Hình chữ nhật ............hình tam giácBài 9. Cho những số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm những cặp nhì số làm thế nào để cho khi cùng hai số đó thì có công dụng là 90. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Xem lời giải Đề thi môn Toán lớp 1 học kì 2 tất cả đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Tải về