TOP 10 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 1 CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ nhắn nhất là:

A.

Bạn đang xem: Top 10 đề thi học kì 2 môn toán lớp 1 có đáp án

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng lập tức sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) trong những tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Cách Đổi Ip Điện Thoại Iphone, Ipad, Cách Đổi Ip Trên Iphone

Sản phẩm bảy, công ty nhật

B. đồ vật hai, sản phẩm công nghệ ba, thiết bị tư

C. Lắp thêm hai, đồ vật ba, sản phẩm tư, máy năm

D. Máy hai, sản phẩm ba, thứ tư, lắp thêm năm, thiết bị sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số tương thích điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bòng nhà Nam gồm 65 quả, cha đã hái xuống 34 quả để bán. Hỏi trên cây bưởi nhà phái mạnh còn từng nào quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào nơi chấm (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99