Đề thi toán giữa kì 2 lớp 6

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - Kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - Kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - Kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 6 sách mớiBộ đề thi Toán lớp 6 - Kết nối tri thứcBộ đề thi Toán lớp 6 - Cánh diềuBộ đề thi Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo
Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 có đáp án năm 2023 sách mới (30 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 năm 2022-2023 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề thi chính thức bám sát nội dung chương trình của ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 2 lớp 6

Mục lục Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 năm 2023 (30 đề)

Xem thử Đề Toán 6 KNTTXem thử Đề Toán 6 CTSTXem thử Đề Toán 6 Cánh diều

Chỉ 100k mua trọn bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:


Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1:Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau:

*
 

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu trong hình vẽ dưới đây là:

*

*

Câu 3: Làm tròn số 312,163 đến hàng phần mười là:


A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là đúng?

*
 

A. Ba điểm A, B, C thẳng hàng. B. Ba điểm A, B, D thẳng hàng.C. Ba điểm B, C, D thẳng hàng.D. Ba điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 5: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau đây:

A. Hai tia chung gốc là hai tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không có điểm chung

C. Hai tia cùng nằm trên một đường thẳng và có chung gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng MN?”, có 4 bạn trả lời như sau. Em hãy cho biết bạn nào trả lời đúng.

A. Khi IM = IN

B. Khi MI + IN = MN

C. Khi MI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm giữa M và N.


II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):

*
 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

*

Bài 3 (2 điểm): Trong một lớp 60% số học sinh giỏi là 9 em.

a) Tính số học sinh giỏi của lớp.

b)

*
 số học sinh khá bằng 80% số học sinh giỏi. Tìm số học sinh khá của lớp.

c) Biết lớp chỉ có học sinh giỏi và khá. Tìm tổng số học sinh của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB = 8 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 4 cm.

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn BC.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy so sánh

*
 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng

*
 bằng:

*

Câu 2: Cho biểu đồ tranh thể hiện số cây hoa trồng trong vườn của nhà bốn bạn Mai; Lan; Huy; An

*

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng ít hoa nhất.

C) Nhà Lan và nhà Mai trồng số hoa bằng nhau.

D) Tổng số hoa nhà Lan và Mai trồng được bằng tổng số hoa nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ dài OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số

*
là:

*
 

Câu 5: Nếu gieo một con xúc sắc 10 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt 5 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 5 chấm là: 

*

Câu 6: Tính chất của phép nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính giao hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả ba đáp án trên

Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng: 

A) Hai tia chung gốc thì đối nhau.

B) Hai tia chung gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia bởi điểm O.

D) Tia không bị giới hạn về hai đầu.

Câu 8: Quy đồng mẫu số hai phân số

*
 ta được kết quả lần lượt là:

*
 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính: 

*

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ lao động có bao nhiêu người.

Xem thêm: 12+ Cách Làm Sữa Hạnh Nhân Yến Mạch Thơm Ngon, Bổ Dưỡng Chỉ 5 Phút

b) Đội trưởng thông báo rằng số lao động giỏi của cả đội nhiều hơn số lao động khá và đạt của cả đội là 12 người. Đội trưởng thông báo đúng hay sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn thẳng AB có độ dài 20cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm C và D sao cho AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính độ dài BC; CD.

b) C có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số

*
 tối giản với mọi số tự nhiên n.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Giữa kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán 6

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số nào trong các phân số sau là phân số tối giản

*

Câu 2: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết quả của phép tính

*
 là:

*

Câu 4: Trong hình bên dưới có bao nhiêu cặp đường thẳng song song

*

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết quả so sanh hai phân số

*
 là:

*

Câu 6: Hỗn số

*
 bằng

*

II. Phần tự luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính

*

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

*

Bài 3 (1,5 điểm): Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường dành

*
thời gian để chơi ở khu vườn thú;
*
thời gian để chơi các trò chơi;
*
 thời gian để ăn kem, giải khát; số thời gian còn lại để chơi ở khu cây cối và các loài hoa. Hỏi Cường đã chơi bao nhiêu giờ ở khi cây cối và các loài hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng b

a) Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng b

b) Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng b

c) Sử dụng kí hiệu và để viết mô tả sau:

“Điểm N thuộc đường thẳng b; điểm M không thuộc đường thẳng b”

d) Cho đoạn thẳng AB và điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Biết AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với mọi số nguyên n

*

Lưu trữ: Đề thi Toán 6 Giữa kì 2 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: (3 điểm)

a) Cho A = {x ∈ Z | - 3 0, góc xOt = 1200.

a) Tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

Câu 5: (1 điểm) Tìm số nguyên n sao cho n + 5 chia hết cho n – 2.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1 (3điểm)

a/ A = { -2; -1; 0; 1;2 }

b/ Sắp xếp các số nguyên theo thứ tự giảm dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = { -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6}

Ư(-7) = { -7; -1; 1; 7}

Câu 2 (2điểm)

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 3 (2điểm)

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21 ; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 4 (2 điểm)

a)Ta có hình vẽ:

*

*

Câu 5 (1 điểm)

Ta có: n + 5 = (n - 2) + 7

Vì n – 2 chia hết cho n – 2

Để n + 5 chia hết cho n – 2 thì 7 chia hết cho n - 2

Suy ra, n – 2 ∈ Ư(7)

Mà Ư(7) ={-7; -1; 1; 7}

Suy ra (n – 2)∈{-7; -1; 1; 7}

Ta có bảng sau:

n - 2-7-117
n-5139
Vậy n ∈ {-5;1;3;9}.

Đề thi Giữa kì 1 - Năm học ....

Môn Toán 6

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng chomỗi câu hỏi sau

Câu 1: Với a = -1; b = -2 thì giá trị biểu thức a2.b2 là:

A. 1B. -2C. 3D. 4

Câu 2: Cho thì a bằng:

A. 6B. 4C. 2D. 8

Câu 3: Số đối của phân số là:

*

Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng:

A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 90o.

B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 180o.

C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 90o.

D. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm) Thực hiện phép tính

*

Câu 6: (2 điểm) Tìm x biết

*

Câu 7: (2 điểm)

Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy sao cho

*
, vẽ tia Ot sao cho
*
. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Câu 8: (1 điểm)

Cho biểu thức

*

a)Với giá trị nào của n thì A là phân số?

b)Tìm các giá trị của n để A là số nguyên.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I.Trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu1234
Đáp ánDBCD
Câu 1:

Thay a = -1, b = -2 vào biểu thức a2.b2 ta được:

a2.b2 = (-1)2.(-2)2 = 4

Chọn D.

Câu 2:

Vì nên 6.a = 8.3 => a = 4 .Chọn B.

Câu 3:

Số đối của phân số là

*
.

Câu 4:

Theo lý thuyết, ta có:

Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 180o.

Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 90o.

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180o.

Không xác định được tổng số đo của hai góc kề nhau.

Chọn D

II.Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm)

*

*

Câu 6: (2 điểm)

*

Câu 7: (2 điểm)

*

Câu 8: (1 điểm)

a) Để A là phân số thì 2n - 4 ≠ 0 => 2n ≠ 4 => n ≠ 2

Vật với n ≠ 2 thì A là phân số

b) Ta có :

*

Để A là số nguyên thì 3M - 2 hay n - 2 là ước của 3.

Mà (n – 2) ∈ Ư(3) = {-3; -1; 1; 3}

n - 2 = 1 => n = 3

n - 2 = -1 => n = 1

n - 2 = 3 => n = 5

n - 2 = -3 => n = -1

Vậy n ∈ {-1; 1; 3; 5} thì A là số nguyên


Xem thử Đề Toán 6 KNTTXem thử Đề Toán 6 CTSTXem thử Đề Toán 6 Cánh diều

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương và học kì:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, kftvietnam.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!