UNIT 4 LỚP 11 SKILLS

A. READING trang 46 sgk giờ Anh 112. While you read trang 47 sgk tiếng Anh 11B. SPEAKING trang 49 sgk giờ đồng hồ Anh 11C. LISTENING trang 51 sgk giờ Anh 112. While you listen trang 51 sgk tiếng Anh 11D. WRITING trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 11E. Language Focus trang 53 sgk tiếng Anh 112. Grammar trang 54 sgk giờ đồng hồ Anh 11G. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 11 bao hàm đầy đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa giờ anh lớp 11 với 4 năng lực đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu tạo ngữ pháp, tự vựng,.. để giúp đỡ các em học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 11, luyện thi thpt Quốc gia.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 skills


Unit 4. Volunteer work – công việc tình nguyện

A. READING trang 46 sgk giờ Anh 11

1. Before you read trang 46 sgk giờ Anh 11

*

Read following saving và explain what it means.

(Đọc câu nói sau và giải thích chân thành và ý nghĩa của nó.)

“If you give me a fish.

I will eat today.

If you teach me lớn fish,

I will eat my whole life long.”

Dịch bài:

“Nếu các bạn cho tôi một nhỏ cá.

Tôi sẽ nạp năng lượng nó trong hôm nay.


Nếu các bạn dạy tôi giải pháp câu cá .

Tôi sẽ ăn uống cá xuyên suốt đời.”

Answer: (Trả lời)

This saying means that we should teach a person how khổng lồ earn money or produce food rather than give them money or food. In other word, we had better teach them a job than give them money.

Tạm dịch:

Câu thành ngữ này có nghĩa là bọn họ nên dạy một người phương pháp để kiếm tiền hay sản xuất ra thực phẩm rộng là cho họ tiền. Nói cách khác, họ nên dạy dỗ học một nghề rộng là mang đến họ tiền.

2. While you read trang 47 sgk tiếng Anh 11

Read the passage & the vày the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và làm bài tập sau đó.)


Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school & college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books to the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen khổng lồ their problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, do their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys lớn baseball games & help them to lớn get lớn know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care và comfort to lớn them & help them to lớn overcome their difficulties. Young college and university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer khổng lồ work in remote or mountainous areas khổng lồ provide education for children.

Each city has a number of clubs where boys & girls can go to lớn play games. Some of these clubs organise short trips to the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school và college students as volunteers because they are young enough lớn understand the problems of younger boys và girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help khổng lồ bring happiness to lớn others.

Dịch bài:


Mỗi tổ quốc đều có không ít người tình nguyện chăm lo người khác. Chẳng hạn như các học sinh phổ thông với sinh viên cao đẳng ở Mỹ thường có tác dụng tình nguyện viên nhiều giờ ngay tắp lự ở bệnh viện, trại trẻ em mồ côi giỏi viện chăm sóc lão. Họ phát âm sách cho người ở đấy nghe. Thỉnh thoảng họ đến thăm những người dân ấy, chơi những trò đùa và lắng nghe những sự việc của họ.

Những tình nguyện viên trẻ khác thì đến thao tác làm việc ở nhà dành cho người bệnh hay fan già. Họ dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm hay giảm cỏ. Với những em trại mồ côi phụ vương thì có tổ chức triển khai tình nguyện hotline là “Big brothers – người anh trai lớn”. Những sinh viên đại học đưa các em trai đó đi chơi bóng chày với giúp bọn chúng hiểu những vấn đề mà các bé bỏng trai thường học hỏi và giao lưu ở tía mình.

Một số học sinh trung học tham gia vào câu hỏi giúp các trẻ em khuyết tật tốt cơ nhỡ. Họ âu yếm và an ủi các em cùng giúp chúng vượt qua phần nhiều khó khăn. Sinh viên cao đẳng và đh thì gia nhập vào việc giúp nạn nhân chiến tranh hay thiên tai. Suốt mùa nghỉ ngơi hè, bọn họ tình nguyện thao tác làm việc ở các vùng hẻo lánh hay hầu hết vùng sâu vùng xa để lấy việc học hành đến cho bầy trẻ.

Mỗi thành phố đều có các câu lạc cỗ nơi các em trai, gái đều hoàn toàn có thể đến để đùa trò chơi. Một số các câu lạc bộ đó tổ chức triển khai những chuyến đi chơi đến miền núi, bãi biển hay các thắng cảnh khác. Phần nhiều các lạc bộ này dùng các sinh viên làm cho tình nguyện do họ còn đủ trẻ nhằm hiểu được các vấn đề của những em trai và gái.

Những người tình nguyện tin rằng những người dân mang hạnh phúc đến cho người khác là những người hạnh phúc nhất thế giới.

Task 1 trang 48 sgk giờ Anh 11

The word “volunteer” appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate form of the word volunteer to lớn complete each of the following sentences.


(Từ “volunteer” mở ra trong một đoạn trong những phần không giống nhau của bài bác phát biểu. Thực hiện một hiệ tượng thích hòa hợp của trường đoản cú “volunteer” để ngừng mỗi câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

4. Last month the company…………..to donate fifty trucks lớn help the flooded areas.

Answer: (Trả lời)


1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

3. She needs some volunteers khổng lồ clean up the kitchen.

4. Last month the company volunteered to donate fifty trucks khổng lồ help the flooded areas.

Tạm dịch:

1. Khi cô ấy về hưu, cô ấy thâm nhập nhiều thương mại dịch vụ tình nguyện mang đến Hội chữ thập đỏ.

2. Cô ấy không trở nên sa thải. Cô ấy trường đoản cú nguyện ra khỏi công ty.

3. Cô ấy cần một vài người tự nguyện để dọn dẹp căn bếp.

4. Mon trước công ty đã tự nguyện quyên góp 50 xe tải sẽ giúp đỡ các vùng lũ.

Task 2 trang 48 sgk tiếng Anh 11

Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu trả lời tốt nhất có thể từ A, B, C hoặc D cho mỗi câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. Mowing the lawns, doing shopping và cleaning up their houses

B. Cooking, sewing or washing their clothes

C. Telling them stories, và singing & dancing for them

D. Taking them lớn baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. The name of a club

B. A home for children

C. The name of a film

D. An organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ and girls’ club use many high school and college students as volunteers because they…………..

A. Have a lot of không tính phí time

B. Can understand the problems of younger boys anh girls

C. Know how to vì the work

D. Are good at playing game

4. Volunteers believe that…………….

A. In order lớn make others happy, they have khổng lồ be unhappy

B. The happiest people are those who make themselves happy

C. The happiest people are those who are young and healthy

D. Bringing happiness lớn others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old & Sick People in the United States

Answer: (Trả lời)

1. A; 2. D; 3. B; 4. D; 5. B

Tạm dịch:

1. Những người dân tình nguyện giúp những dịch và già khi ở nhà bằng cách …

A. Cắt cỏ, sở hữu sắm, vệ sinh dọn nhà

B. Nấu bếp ăn, may vá, giặt quần áo

C. Nói chuyện mang lại họ nghe hát với nhảy múa cùng với họ

2. Big Brothers là …

A. Thương hiệu của một câu lạc bộ

B. Một căn nhà cho trẻ con

C. Tên của một bộ phim

D. Một đội nhóm chức giành riêng cho những cậu bé bỏng không còn bố

3. Hầu hết câu lạc cỗ của nam giới và nàng dùng học viên trung học và sinh viên giống như các người tình nguyện chính vì họ …

A. Có khá nhiều thời gian

B. Rất có thể hiểu vấn đề của không ít cô cậu nhỏ xíu trẻ hơn

C. Biết phương pháp làm việc

D. Giỏi chơi những trò chơi

4. Những người tình nguyện có niềm tin rằng …

A. Nhằm làm cho người khác hạnh phúc, họ yêu cầu không hạnh phúc

B. Những người hạnh phúc độc nhất là những người dân tự tạo nên họ hạnh phúc.

C. Những người hạnh phúc độc nhất là những người dân trẻ khỏe.

D. đem về hạnh phúc cho những người khác tạo nên họ trở thành những người hạnh phúc nhất.

5. Tiêu đều cân xứng nhất cho bài bác đọc là …

A. Quan tâm người khác

B. Quá trình tình nguyện sống Mỹ

C. Những người tình nguyện: những người hạnh phúc nhất gắng giới

D. Việc hỗ trợ người già và người gầy ở Mỹ.

Task 3 trang 49 sgk giờ Anh 11

Ask & answer the questions.

(Hỏi và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What bởi high school & college students usually bởi vì as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

2. How vì chưng volunteers help disadvantaged và handicapped children to lớn overcome their difficulties?

3. Where do students volunteer to lớn work during summer vacations?

Answer: (Trả lời)

1. They usually visit these places. They read books to lớn the people there, play games with them or listen lớn their problems.

2. They give care and comfort khổng lồ them and help them to overcome their difficulties.

3. During summer vacations, they volunteer to work in remote or mountainous areas to lớn provide education for children.

Tạm dịch:

1. Học viên trung học cùng sinh viên thường làm cái gi khi là tình nguyện viên ở căn bệnh viện, trại không cha mẹ hoặc nhà cho người già? ⇒ bọn họ thường đến những nơi này. Họ hiểu sách mang lại mọi người nghe, chơi game với họ hoặc nghe vụ việc của họ.

2. Những người dân tình nguyện giúp trẻ nhỏ tàn tật và khuyết tật vượt qua khó khăn khăn như thế nào? ⇒ Họ chăm sóc và chế tạo sự dễ chịu và thoải mái và giúp sức họ quá qua cạnh tranh khăn.

3. Học viên tình nguyện làm những gì trong suốt các kỳ nghỉ hè? ⇒ vào suốt những kỳ ngủ hè, bọn họ tình nguyện thao tác làm việc ở rất nhiều vùng núi với vùng sâu vùng xa để giáo dục đào tạo trẻ em.

3. After you read trang 49 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Discuss the question: Why vì chưng people bởi vì volunteer work?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: vì sao người ta làm các bước tình nguyện?)

– Why vị people vị volunteer work?

– Have you done a volunteer work? What was it?

– Are you going to vày volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

Answer: (Trả lời)

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about and want to vì something good for others. People who volunteer in their community have a personal attachment lớn the area và want to make it a better place for themselves và for others. People who have themselves struggled with social issues usually have a certain empathy for those in a similar situation và will often wish to help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate lớn live the way they do & want khổng lồ give something back to society, as a way of balancing the scales.

Tạm dịch:

– nguyên nhân người ta làm việc tình nguyện

– bạn đã khi nào làm vấn đề tình nguyện chưa? Đó là gì?

– các bạn có dự tính làm công việc tình nguyện là sinh viên ở những trường đại học hay không? vì sao có/ Hoặc lý do không?

Một một trong những lý bởi vì hiển nhiên nhất mà người ta có tác dụng tình nguyện là bởi vì họ tra cứu thấy chiếc gì đó mà họ đam me và hy vọng làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác. Những người tình nguyện thao tác làm việc cho cộng đồng có mọt quan hệ cá thể với khu vực đó cùng muốn làm cho nó trở nên xuất sắc hơn mang lại chính bạn dạng thân họ và cho người khác. Những người dân tự tranh đấu với những vấn đề xóm hội thường sẽ có sự thông cảm tuyệt nhất định với người rơi vào trường hợp tương tự và sẽ thường muốn hỗ trợ họ. Không ít người dân tình nguyện nghĩ về rằng bọn họ thật như mong muốn khi sống theo cách mà người ta muốn và ao ước cho lại buôn bản hội vật gì đó, như là 1 trong cách thăng bằng quy mô.

B. SPEAKING trang 49 sgk tiếng Anh 11

1. Task 1 trang 49 sgk tiếng Anh 11

Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work.

(Làm việc theo cặp. đưa ra quyết định của các hoạt động sau phía trên là công việc tình nguyện.)

• Taking part in an excursion

• Helping people in remote or mountainous areas

• Giving care & comfort khổng lồ the poor & the sick

• Participating in an English speaking club

• Providing education for disadvantaged children

• Joining the Green Saturday Movement

Answer: (Trả lời)

1. Helping people in remote or mountainous areas

2. Giving care và comfort to lớn the poor và the sick

3. Providing education for disadvantaged children

4. Joining the Green Saturday Movement

Tạm dịch:

Tham gia chuyến du lịch

Giúp đỡ người ở vùng núi xa xôi

Chăm sóc và tạo nên sự thoải mái cho người nghèo và tín đồ ốm

Tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh

Giáo dục trẻ em tàn tật

Tham gia phong trào Thứ 7 xanh

2. Task 2 trang 50 sgk tiếng Anh 11


Work in pairs. Practise the dialogue & then make similar conversations, using the activities that follow.

(Làm bài toán theo cặp. Thực hành đối thoại và tiếp đến thực hiện một cuộc hội thoại tương tự, bằng cách sử dụng các chuyển động tiếp theo.)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping people in mountainous areas.

A: What exactly are you doing?

B: We’re teaching the children lớn read & write.

A: do you enjoy the work?

B: Yes, I like helping people.

*

Answer: (Trả lời)

A: What kind of volunteer work are you participating in?

B: We’re helping old or sick people.

A: What exactly are you doing?

B: We’re cleaning up their houses or cooking meals.

A: vì chưng you enjoy the work?

B: Yes, I lượt thích helping people.

Tạm dịch:

A: ai đang tham gia các bước tình nguyện gì?

B: bọn chúng mình đang giúp sức người sinh sống vùng núi?

A: đúng là bạn đang làm gì?

B: bọn chúng mình dạy trẻ em đọc với viết.

A: chúng ta có thích các bước này không?

B: Có, bản thân thích hỗ trợ mọi người.

Những hoạt động của bạnCông việc đúng chuẩn bạn đã làm
– giúp sức người ngơi nghỉ vùng núi– hỗ trợ người già tốt bị bệnh– trợ giúp trẻ em tàn tật hay khuyết tật– chăm sóc các yêu thương binh và gia đình của các liệt sĩ– tham gia phân luồng giao thông– Dạy trẻ nhỏ đọc với viết– mang lại họ tiền– chơi trò giải trí với họ– lắng tai những vụ việc của họ– quét dọn nhà giúp họ– Đi thiết lập hàng– Nấu mọi bữa ăn– Dẫn họ tới các nơi thú vị– phía dẫn những phương tiện sinh hoạt giao lộ– Giúp người già với trẻ bé dại qua đường

3. Task 3 trang 50 sgk giờ Anh 11

Work in groups. Talk about a kind of volunteer work your friends và usually do to help people.

(Làm việc theo nhóm. Nói về một vẻ bên ngoài công việc bằng hữu tình nguyện viên của người tiêu dùng thường làm sẽ giúp mọi người.)

Answer: (Trả lời)

1. We usually take part in helping people in mountainous areas. We teach the children khổng lồ read & write. We enjoy the work very much because we lượt thích helping people.

2. We usually take part in helping disadvantaged or handicapped children. We teach the children to read and write, listen lớn their problems, play games with them & take them to lớn places of interest.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi thường tham gia hỗ trợ người ngơi nghỉ miền núi. Công ty chúng tôi dạy trẻ nhỏ đọc với viết. Chúng tôt thích quá trình này lắm vì cửa hàng chúng tôi thích hỗ trợ mọi người.

2. Chúng tôi thường tham gia giúp sức trẻ em tàn tật xuất xắc khuyết tật. Chúng tôi dạy trẻ con đọc với viết, lắng nghe vấn đề của chúng, chơi với chùng cùng dẫn chúng tới những nơi thú vị.

C. LISTENING trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Before you listen trang 51 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Tick (✓) the best answer khổng lồ the questions that suit you.

(Đánh vết (✓) câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi tương xứng với bạn.)

*

Answer: (Trả lời)

1. From time khổng lồ time

2. Through fun raising activities

3. All the kind of work

Tạm dịch:

1. Bạn cung ứng các tổ chức từ thiện thường xuyên như thế nào?

đều đặn; thỉnh thoảng; không bao giờ

2. Bí quyết tổ nhất nhằm gây quỹ ủng hộ những tổ chức trường đoản cú thiện là gì?

thông qua quyên góp; thông qua thuế; trải qua các vận động gây quỹ

3. Bạn muốn những loại quá trình tình nguyện như thế nào hơn?

giúp đỡ bạn gia; trợ giúp người nghèo; giúp đỡ người ốm

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Organisation for Educational Development Spring School

co-operate disadvantaged children fund-raising co-ordinate

2. While you listen trang 51 sgk giờ Anh 11

Task 1 trang 51 sgk tiếng Anh 11

Listen & fill in the missing information.

(Lắng nghe và điền tin tức còn thiếu.)

1. Spring School is an _____ school in Ho đưa ra Minh City.

2. Around _____ live và study at the school.

3. About _____ from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in _____.

5. The school requires _____ khổng lồ help organise their fund-raisina dinner held annually in _____.

Answer: (Trả lời)

1. Spring School is an informal school in Ho bỏ ra Minh City.

2. Around 30 streets children live và study at the school.

3. About 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

4. Organization for Educational Development co-operated with Spring School to lớn set up English classes in 1998.

5. The school requires volunteers to help organise their fund-raising dinner held annually in June.

Tạm dịch:

1. Spring School là 1 trong trường không long trọng ở thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khoảng chừng 30 trẻ nhỏ đường phố sống với học tập tại trường.

3. Khoảng 250 trẻ gồm hoàn cảnh đặc trưng khó khăn trường đoản cú quận 1 thường xuyên tham gia lớp học.

4. Tổ chức trở nên tân tiến Giáo dục bắt tay hợp tác với Spring School thành lập lớp giờ đồng hồ Anh năm 1998.

5. Trường học lôi kéo những chúng ta tình nguyện giúp đỡ tổ chức bữa ăn tối gây quỹ được tổ chức hằng năm trong thời điểm tháng 6.

Audio script: (Bài nghe)

Spring School is an informal school. It provides classes khổng lồ disadvantaged children in Ho đưa ra Minh City. Around 30 streets children live và study at the school & about 250 children with special difficulties from District 1 regularly attend classes.

The Organisation for Educational Development co-operated with Spring School lớn set up English classes in 1998. Dance, theatre, singing & folk music classes were phối up a year later. Children from these classes participate in fund raising performances. They raise money khổng lồ continue their English & performance Arts classes.

Spring School requires volunteers to help organize their fund raising dinner held annually in June. This is an exciting night in which children dance, sing và play music at one of the largest hotels in Ho chi Minh City. They also need foreign volunteers to tương tác sponsors and help to lớn expand the school activities. Volunteers are required from February until July to lớn help organize these events.

It is hoped that more schools like Spring School will soon be found in other cities in Vietnam.

Dịch bài:

Spring School là 1 trường bình dân. Nó hỗ trợ những lớp học tập cho trẻ nhỏ tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ em đường phố sống và học tập trên trường và khoảng chừng 250 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trường đoản cú quận 1 tham gia lớp học.

Tổ chức phát triển giáo dục hợp tác ký kết với Spring School ra đời các lớp giờ Anh vào năm 1998. Những lớp khiêu vũ, kịch, hát cùng nhạc dân tộc được ra đời một năm sau đó. Trẻ nhỏ ở các lớp này gia nhập vào những chương trình màn biểu diễn gây quỹ. Họ tạo quỹ để liên tục các lớp tiếng Anh với nghệ thuật.

Spring School cần những tình nguyện viên giúp tổ chức bữa bữa ăn gây quỹ được tổ chức triển khai hàng năm hồi tháng 6. Đây là một trong những buổi tối thú vị trong các số đó trẻ em nhảy múa, hát và đùa nhạc ở một trong những khách sạn mập nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bọn họ cũng cần những tình nguyện viên quốc tế để liên hệ với các nhà tài trợ cùng giúp không ngừng mở rộng các hoạt động trường học. Các tình nguyện viên được yêu thương cầu từ thời điểm tháng 2 mang đến tháng 7 sẽ giúp đỡ tổ chức gần như sự kiện này.

Hi vọng rằng các trường học như Spring School vẫn sớm được ra đời ở những thành phố khác sinh sống Việt Nam.

Task 2 trang 51 sgk tiếng Anh 11

Listen again và answer the questions. (Lắng nghe một đợt tiếp nhữa và vấn đáp các câu hỏi.)

1. What is the aim of Spring School?

2. What classes were mix up in 1999?

3. Why do children participate in fund-raising performances?

4. Where vì chưng children dance, sing và play music?

5. Why are foreign volunteers needed?

Answer: (Trả lời)

1. It provides classes to lớn disadvantaged children in Ho bỏ ra Minh City.

2. Dance, theatre, singing and folk music classes were set up in 1999.

3. Because they need money lớn continue their English và Performance Arts classes.

4. They dance, sing và play music at one of the largest hotels in Ho chi Minh City.

5. Because the school needs help to liên hệ sponsors & expand the school activities.

Tạm dịch:

1. Mục đích của Spring School là gì? ⇒ Nó cung ứng những lớp học cho trẻ nhỏ tàn tật ở tp Hồ Chí Minh.

2. Phần đông lớp nào được thành lập vào năm 1999? ⇒ những lớp khiêu vũ, hát, kịch cùng nhạc dân tộc bản địa được thành lập và hoạt động năm 1999.

3. Nguyên nhân trẻ em gia nhập vào những chương trình màn biểu diễn gây quỹ? ⇒ cũng chính vì chúng đề xuất tiền để thường xuyên các lớp giờ Anh và biểu diễn nghệ thuật.

4. Trẻ nhỏ khiêu vũ, hát và đùa nhạc làm việc đâu? ⇒ chúng khiêu vũ, hát và chơi nhạc ở trong những khách sạn bự nhất thành phố Hồ Chí Minh.

5. Vì sao cần tình nguyện viên fan nước ngoài? ⇒ Tại vì chưng nhà trường cần liên hệ với các nhà tài trợ cùng mở rộng hoạt động của trường.

3. After you listen trang 52 sgk tiếng Anh 11

Work in groups. Summarize the story about Spring School, using the given suggestions.

(Tóm tắt câu chuyện về Spring School, bằng cách sử dụng phần nhiều lời ý kiến đề nghị đưa ra.)

• The aim of Spring School

• The number of children who live và study at the school or attend classes

• The activities the children at the school take part in

• The kinds of volunteers that Spring School requires

Answer: (Trả lời)

The aim of Spring School is to provide classes to disadvantaeed children in Ho bỏ ra Minh City. Around 30 street children live & study at the school & about 250 children with special difficulties from District 1 attend classes. They take part in fund raising performances. Spring School requires foreign volunteers to liên hệ sponsors & help lớn expand school activities.

Tạm dịch:

Mục đích của ngôi trường học mùa xuân là cung ứng lớp học tập cho trẻ nhỏ tàn tật ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 30 trẻ nhỏ đường phố sống cùng học tập sinh hoạt trường và khoảng tầm 250 trẻ nhỏ có thực trạng khó khăn trường đoản cú quận 1 tham gia lớp học. Những em gia nhập vào các chương trình biểu diễn gây quỹ. Trường học tập Mùa xuân có nhu cầu các tình nguyện viên quốc tế để tương tác với các nhà tài trợ và giúp mở rộng các hoạt động vui chơi của trường.

D. WRITING trang 52 sgk giờ đồng hồ Anh 11

1. Task 1 trang 52 sgk tiếng Anh 11

Read the letter and underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư cùng gạch dưới những câu miêu tả những điểm sau đây.)

*

1. The opening of the letter

2. The donated amount

3. The way(s) the money is used

4. The way the receipt is issued

5. The aratitude khổng lồ the donor

6. The closing of the letter

Dịch bức thư:

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày đôi mươi tháng 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi vô cùng vui khi nhận thấy sự cỗ vũ 500 đô la từ công ty của ông/ bà từ thời điểm cách đây vài ngày. Số tiền này sẽ được dùng để làm sửa chữa trị lại trường học tập cũ và xây thêm đa số dãy phòng cho những em học sinh khuyết tật. Công ty chúng tôi chắc chăn vẫn gửi biên lai sớm nhất có thể.

Tôi ước ao thể hiện nay lòng biết ơn với sự đóng góp của chúng ta ông/ bà và hi vọng nhận được không ít sự cung cấp và hợp tác ký kết hơn từ doanh nghiệp ông bà vào tương lai.

Xem thêm: Nên Mua Apple Watch 3 Hay 4 ? Nên Mua Apple Watch Series 3 Hay Watch Se

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà.

Chân thành,

David James

Thư cam kết của công tác gây quỹ tạo trường học

Answer: (Trả lời)

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

the way(s) the money is used: the money will help us to lớn repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.

the closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

e.g: On behalf of Trieu Son high school, I would lượt thích to express our thanks for your generous donation of $ 2 000 000. Your contribution makes it possible for us to build a new school library.

Tạm dịch:

– mở màn bức thư: Kính thưa Ông/ Bà

– con số được quyên góp: Tôi cực kỳ vui khi cảm nhận sự cỗ vũ 500 đô la từ công ty của ông/ bà từ thời điểm cách đây vài ngày.

– chi phí được sử dụng như thế nào: Số chi phí này vẫn được dùng để làm sửa chữa trị lại trường học tập cũ với xây thêm hầu như dãy phòng cho các em học viên khuyết tật.

– biên nhận ra gửi đi như thế nào: chúng tôi chắc chăn đã gửi biên lai nhanh nhất có thể có thể.

– cách biểu hiện của người nhận tài trợ: Tôi hy vọng thể hiện tại lòng biết ơn với việc đóng góp của công ty ông/ bà

– chấm dứt thư:

Tôi mong chờ sớm được nghe thông tin từ ông/bà.

Chân thành

2. Task 2 trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations lớn build your school library. Use the suggestions in Task 1 to lớn write a letter to lớn acknowledge the receipt of the donation & express vour gratitude.

(Hãy tưởng tượng chúng ta vừa nhận được một 000 000 đồng từ bỏ một trong số tổ chức địa phương để xuất bản thư viện trường học của bạn. áp dụng những lời kiến nghị trong Task 1 viết một lá thư để xác nhận các hiến khuyến mãi và thổ lộ lòng hàm ân của bạn.)

Answer: (Trả lời)

Dear Sir/ Madam

I’m very happy lớn have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us lớn build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our thanks for the donation from your organization và hope to get more assistance & co-operation from yours in the future.

I look forward to lớn hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch:

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi khôn cùng vui khi cảm nhận sự ủng hộ 1 triệu đ từ tổ chức triển khai của ông/ bà cách đây vài ngày. Tôi nghĩ số tiền này đã giúp cửa hàng chúng tôi xây dựng thư viện trường. Cửa hàng chúng tôi chắc chăn vẫn gửi biên lai sớm nhất có thể.

Tôi mong thể hiện lòng biết ơn với việc đóng góp của tổ chức triển khai của ông/ bà và hi vọng nhận được rất nhiều sự cung ứng và hợp tác ký kết hơn từ công ty ông bà trong tương lai.

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà.

Chân thành,

Hoàng Lan

E. Language Focus trang 53 sgk giờ Anh 11

Pronunciation: / w / – / j /

Grammar:

Gerund & present participle

Perfect gerund and perfect participle

Tạm dịch:

– vạc âm: /w/ – /j/

– Ngữ pháp:

+ V-ing và hiện tại phân từ

+ danh cồn từ kết thúc và phân từ hoàn thành

1. Pronunciation trang 53 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Listen và repeat. (Nghe cùng lặp lại)

/w//j/
wewheelyesyears
westwetyellowuse
winewhaleyoungYork

Practise reading aloud these sentences. (Thực hành gọi to đầy đủ câu sau)

1. We went for a walk in the woods near the railway.

2. We wore warm clothes và walked quickly lớn keep warm.

3. At about twelve, we had veal sandwiches và sweet white wine, và we watched TV.

4. Excuse me. Did you use khổng lồ live in York?

5. Did you use to be a tutor at the University?

6. I read about Hugh in the newspaper yesterday.

Tạm dịch:

1. Công ty chúng tôi đi bộ trong khu rừng gần đường rây tàu hỏa.

2. Công ty chúng tôi mặc quần áo ấm và đi nhanh để giữ ấm.

3. Lúc khoảng chừng 12 giờ, cửa hàng chúng tôi ăn bánh sandwich giết bê với rượu trắng ngọt, và công ty chúng tôi xem TV.

4. Xin lỗi. Bạn đã từng có lần sống nghỉ ngơi York à?

5. Bạn đã có lần là giáo viên khi học đh à?

6. Tôi gọi về Hugh trên báo hôm qua.

2. Grammar trang 54 sgk giờ Anh 11

Exercise 1 trang 54 sgk tiếng Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau với một danh hễ từ thích hợp của các động từ vào khung.)

spend behave wait park

start bend meet listen

E.g: He found that parking was difficult in that city.

1. I have no objection to _____ to your story again.

2. Cảm biến your toes without _____ your knees!

3. You should be ashamed of yourself for _____ so badly.

4. I am looking forward to _____ you.

5. You can’t prevent him from _____ his own money.

6. Would you mind _____ for a moment?

7. In spite of _____ late, we arrived in time.

Answer: (Trả lời)

1. Listening2. Bending
3. Behaving4. Meeting
5. Spending6. Waiting7. Starting

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi cảm thấy ở thành phố này đỗ xe cộ thật cực nhọc khăn.

1. Tôi không phản đối việc nghe lại mẩu truyện của bạn.

2. Hãy đụng vào đầu ngón chân nhưng không khụy gối!

3. Bạn nên tự cảm xúc xấu hổ khi hành xử tệ như vậy.

4. Tôi mong chờ chạm mặt bạn.

5. Bạn không thể bức tường ngăn anh ấy tiêu chi phí của chính mình.

6. Bạn có phiền ngóng tôi một chút ít không?

7. Mặc dù ban đầu muộn, nhưng chúng tôi đến kịp lúc.

Exercise 2 trang 54 sgk tiếng Anh 11

Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box.

(Hoàn thành từng câu sau với một hiện tại phân từ tương thích của những động từ vào khung.)

Lie modernize shop

pass prepare rise

try read bum

E.g: I saw him…………..my house.

⟹ I saw him passing my house.

1. She smelt something _____ and saw smoke _____.

2. If she catches you _____ her diary, she’ll be furious.

3. They found a tree _____ across the road.

4. I’m going _____ this afternoon.

5. He doesn’t spend much time _____ his lessons.

6. They wasted the whole afternoon _____ to lớn repair the bike.

7. They spend a lot of money _____ the house.

Answer: (Trả lời)

1. Burning – rising 2. Reading 3. Lying

4. Shopping 5. Preparing

6. Trying 7. Modernizing

Tạm dịch:

Ví dụ: Tôi thấy được anh ấy đi ngang qua nhà tôi.

1. Tôi ngửi thấy cái gì đó đang cháy với thấy khói cất cánh lên.

2. Giả dụ cô ấy phát hiện bạn sẽ đọc nhật cam kết của cô ấy, cô ấy sẽ rất tức giận.

3. Bọn họ thấy một chiếc cây nằm chắn ngang đường.

4. Chiều nay tôi định đi cài sắm.

5. Anh ấy không để nhiều thời gian sẵn sàng cho bài học.

6. Họ lãng phí cả buổi chiều nỗ lực sửa xe pháo đạp.

7. Họ để nhiều tiền bổ sung lại ngôi nhà.

Exercise 3 trang 55 sgk giờ đồng hồ Anh 11

Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle.

(Chia rượu cồn từ trong ngoặc sinh sống dạng danh động từ chấm dứt hoặc phân từ trả thành.)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

⟹ He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object to lớn him_______ (make) private calls on the office phone.

2. ______(be) his own quái nhân for such a long time, he found it hard to lớn accept orders from another.

3. They denied_______ (be) there.

4._______ (tie) one kết thúc of the rope lớn his bed, he threw the other end out of the window.

5._______ (read) the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted_______ (take) the money.

Answer: (Trả lời)

1. I object to lớn him having made private calls on the office phone.

2. Having been his own quái vật for such a long time, he found it hard lớn accept orders from another.

3. They denied having been there.

4. Having tied one over of the rope lớn his bed, he threw the other over out of the window.

5. Having read the instruction, he snatched up the fire extinguisher.

6. The children admitted having taken the money.

Tạm dịch:

Ví dụ: Anh ấy bị buộc tội bỏ rơi bé tàu từ thời điểm cách đó 2 tháng.

1. Tôi bội nghịch đối việc anh ấy dùng điện thoại cảm ứng thông minh văn phòng vào mục tiêu cá nhân.

2. Đã tự thống trị suốt một thời hạn dài, anh ấy cảm thấy thật cực nhọc để gật đầu lời sai khiến từ tín đồ khác.

3. Họ phủ nhận việc vẫn ở đây.

4. Đã cột một đầu dây thừng vào chân giường, anh ấy ném đầu dây thừng còn sót lại qua cửa ngõ sổ.

5. Đã đọc xong xuôi hướng dẫn, anh ấy lấy nhanh bình chữa trị cháy.

6. Lũ trẻ thừa nhận việc đã lấy tiền.

F. Vocabulary (Phần trường đoản cú vựng)

TừPhân loạiPhát âmNghĩa
charityn/ˈtʃærəti/lòng chưng ái, nhân đức, từ bỏ thiện
clearv/klɪə(r)/dọn, dọn dẹp
co-operatev/kəʊˈɒpəreɪt/hợp tác, cùng tác, giúp đỡ
co-ordinatev/kəʊˈɔːdɪneɪt/phối hợp, xếp đặt
craftn/krɑːft/thủ công
disadvantageda/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/bị thiệt thòi
donationn/dəʊˈneɪʃn/sự đóng góp góp, dâng hiến
gratituden/ˈɡrætɪtjuːd/sự biết ơn
handicappeda/ˈhændikæpt/tàn tật, bị tật nguyền
issuev/ˈɪʃuː/phát hành
martyr/ˈmɑːtə(r)/n/ˈmɑːtə(r)/liệt sĩ, bạn hi sinh
minorityn/maɪˈnɒrəti/thiểu số, số ít
mowv/məʊ/cắt xén, xén cỏ
overcomev/ˌəʊvəˈkʌm/chiến thắng
remotea/rɪˈməʊt/xa xôi, hẻo lánh
sufferv/ˈsʌfə(r)/chịu đựng, trải qua
voluntarilyadv/ˈvɒləntrəli/tự nguyện
woundeda/ˈwuːndɪd/bị thương

G. Grammar (Ngữ pháp)

1. Ôn lại danh đụng từ (gerund)

– sử dụng như danh từ

Ví dụ: Reading books is my hobby.

– Theo sau một số trong những động từ: admit, appreciate, avoid, consider, continue, delay, deny, discuss, enjoy, forgive, go (physical activities), imagine, involve, keep (= continue), mention, mind, miss, quit, resist, save, stand, suggest, tolerate, dislike, enjoy, hate, like, prefer,…

Ví dụ: Yesterday nam invited me khổng lồ go fishing with him.

– áp dụng trong một số cấu trúc: It’s (no) good + V-ing, it’s not worth + V-ing, There is no point in + V-ing, S + can’t help + V-ing, S + can’t stand + V-ing, have difficulty (in) + V-ing, spend/waste + time/money/… + V-ing, S + look forward to lớn + V-ing,…

Ví dụ:

There is no point in persuading her.

I am looking foward lớn hearing news from you.

2. Bây giờ phân trường đoản cú (present participle)

Hình thức: V-ing

Chức năng:

– Dùng trong các thì tiếp diễn: be + Present participle (V-ing)

Ví dụ:

It is raining now.

We will be studying Math at this time tomorrow.

– cần sử dụng như một tính trường đoản cú (mang nghĩa chủ động và thường diễn đạt vật)

Ví dụ:

The film is interesting.

It’s an exciting journey.

– thay cho một mệnh đề:

+ Mệnh đề chủ quyền trong câu ghép:

Hai sự kiện xảy ra đồng thời thuộc một nhà từ thì một trong hai mệnh đề có thể được cầm cố bằng bây giờ phân từ.

Ví dụ: He washed his motorbike & sang happily. → Washing his motorbike, he lịch sự happily.

Hai sự khiếu nại xảy ra kế tiếp nhau: sự kiện xẩy ra trước được nuốm bằng bây giờ phân từ.

Ví dụ: She put on her coat & went out. → Putting on her coat, she went out.

+ Mệnh đề phụ trong câu:

Mệnh đề quan tiền hệ: lúc đại từ quan tiền hệ thống trị từ với mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề chủ động thì được cố kỉnh bằng bây giờ phân từ.

Ví dụ: The girl who lent me this book is my close friend. → The girl lending me this book is my close friend.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian:

Ví dụ: Since he left school, she has worked in a restaurant. → Leaving school, she has worked in a restaurant.

– Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do: hai mệnh đề đề xuất cùng chủ từ

Ví dụ: Because he drove carelessly, he had an accident. → Driving carelessly, he had an accident.

Cấu trúc câu: S + sit/stand/lie/come/run (cụm từ chỉ chỗ chốn) + present participle.

Ví dụ: He sat on the chair watching TV.

Cấu trúc: There + be + Noun + present participle

Ví dụ: There are many people waiting for the train.

3. Danh đụng từ hoàn thành (perfect gerund)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng: dùng thế cho hiệ tượng hiện trên của danh hễ từ khi bọn họ đề cập đến hành động trong vượt khứ.

Ví dụ: He was accused of having stealing their money.

4. Phân từ ngừng (perfect participle)

Hình thức: having + V3/-ed

Chức năng:

– dùng để làm rút ngắn mệnh đề khi hành vi trong mệnh đề đó xảy ra trước

Ví dụ: He finished all his homework & then he went lớn bed. → Having finished all his homework, he went lớn bed.

– dùng để làm rút ngắn mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ: After he had fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation. → After having fallen from the horse back, he was taken to lớn hospital & had an operation.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập vào Unit 4. Volunteer work trang 46 sgk giờ đồng hồ Anh 11 đầy đủ, gọn nhẹ và đúng chuẩn nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!