Giải Bài Tập Địa Lí 9 Bài 10 Thực Hành

*

*

bài xích 10. Thực hành. Vẽ cùng phân tích biểu đồ dùng về sự biến hóa cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cố gắng


Thực hành:

Bài 1: cho bảng 10.1:

Bảng 10.1. Diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (nghìn ha)

*

a, Em hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính là đôi mươi mm, biểu đồ năm 2002 có nửa đường kính là 24 mm

b, Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét sự cụ đổi đồ sộ diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của những nhóm cây.

Bạn đang xem: Giải bài tập địa lí 9 bài 10 thực hành

Lời giải:

Bảng. Cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây (%)

Các team câyNăm 1995Năm 2002
Tổng số100100
Cây lương thực bao gồm hạt71.664.8
Cây công nghiệp13.318.2
Cây khác15.116.9

Vẽ biểu đồ

*

Nhận xét:

- Quy mô cùng diện tích gieo trồng của những nhóm cây năm 2002 so với năm 1990 tất cả sự nạm đổi, trong đó diện tích trồng trọt tăng mạnh từ 9040 ha (năm 1990) lên 12831,4 ha (2002), tăng ở tất cả các cây

+ Cây lương thực tất cả hạt tăng từ 6474,6 ha lên 8320,3 ha, mặc dù tỉ trọng giảm 6,8% từ 71,6% (năm 1995) xuống 64,8% (năm 2002).

+ Cây công nghiệp tăng1845,7 ngàn ha từ 1199,3 ha lên 2337,3 ha, cùng tỉ trọng tăng 4,9% từ tăng 13,3% lên 18,2%

+ Cây không giống tăng 807,7 ngàn ha từ 1366,1 ha lên 2173,8 ha, tỉ trọng tăng từ 15,1 % (năm 1990) lên 16,9% (năm 2002).

⇒ Như vậy cơ cấu ngành trồng trọt có sự cầm cố đổi dẫn xóa thế độc canh cây lúa trong trồng trọt, tăng tỉ trọng diện tích cây công nghiệp với cây khác;Giảm diện tích cây lương thực tuy vậy cây lương thực vẫn giữa mục đích chủ đạo ngành trồng trọt của nước ta

⇒ Ngành trồng trọt nước ta đang phát triển đa dạng hóa cơ cấu cây trồng

Bài 2: mang lại bảng số liệu:

Bảng 10.2. Số lượng gia súc, gia cầm và chỉ số tăng trưởng (năm 1990 = 100%)

NămTrâu (nghìn con)Chỉ số tăng trưởng (%)Bò (nghìn con)Chỉ số tăng trưởng (%)Lợn (nghìn con)Chỉ số tăng trưởng (%)Gia cầm (triệu con)Chỉ số tăng trưởng (%)
19902854,11003116,910012260,5100107,4100
19952926,8103,83638,9116,716306,4133,0142,1132,3
20002897,2101,54127,9132,420193,8164,7196,1182,6
20022814,498,64062,9130,423169,5189,0233,3217,2

a) Vẽ trên cùng hệ trục toạ độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 1990, 1995, 2000 và 2002.

b) Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải ưa thích tại sao đàn gia cầm với đàn lợn tăng. Tại sao đàn trâu không tăng.

Lời giải:

*

b)

* Nhận xét:

Trong giai đoạn 1990-2002 số lượng đàn vật nuôi gia cầm của chúng ta có xu hướng tăng và tăng với tốc độ không giống nhau:

- Đàn lợn có tốc độ tăng nhanh nhất ( tăng hơn 2,2 lần) với số lượng lợn từ 12260,5 nghìn con (năm 1990) lên 27373,3 nghìn bé (năm 2010) , chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 189% so với năm 1990.

-Đàn bò tăng khá nhanh ( tăng hơn 1,7 lần) với số lượng trườn từ 3116,9 nghìn bé (năm 1990) lên 4062,9 nghìn bé (năm 2002), chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 130,4 % so với năm 1990.

- Số lượng trâu hầu như ko tăng gồm xu thế giảm nhẹ.

Xem thêm: 4 Nguyên Tắc Căn Bản Trong Cấu Trúc Câu Tiếng Nhật N3: Cấu Trúc Câu Với 「こと」(P

- Số lượng gia cầm tăng từ 107,4 triệu bé (năm 1990) lên 233,3 triệu nhỏ (năm 2002) Chỉ số tăng trưởng năm 2002 là 217,2% so với năm 1990.

* Giải thích:

- Đàn lợn, gia cầm tăng do:

+ Mức sống dân chúng được cải thiện đề xuất nhu cầu về thực phẩm động vật tăng.

+ Nguồn thức ăn mang đến ngành chăn nuôi được nâng cao, những dịch vụ thú y vạc triển.

+ chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi của đơn vị nước.

- Số lượng gia súc, gia cầm tăng nhưng ko giống nhau vì nhu cầu khác biệt về thị trường, điều kiện phạt triển và hiệu quả nâng cao

+ Thịt lợn, trứng cùng thịt gia cầm là những loại thực phẩm truyền thống và phổ biến của dân cư nước ta.

+ Nhờ những thành tựu của ngành sản xuất lương thực, đề xuất nguồn thức ăn mang lại đàn lợn với đàn gia cầm được đảm bảo tốt hơn.

+ Trâu không tăng: vày trâu được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo, việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp đã ảnh hưởng tới sự phát triển của đàn trâu.