Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ KFT

 

KẾT NỐI - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG

Vì sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng. Nhận thức, Hành động, để hướng đến nền nông nghiệp sạch, nền nông nghiệp bền vững là nhiệm vụ của chúng tôi và bà con nông dân. Tri, Tâm, Đức Kế Nối - Phát Triển - Thành Công) là nền tảng để đồng hành cùng khách hàng và bà con nông dân Việt Nam phát triển

Công ty CP Quốc Tế KFT cam kết thực hiện:

- Trung thành với khách hàng, tận tuỵ với bà con nông dân.

- Hướng dẫn bà con nông dân kiến thức quản lý dịch hại trên cây trồng.

- Hướng dẫn bà con nông dân kiến thức quản lý bổ sung dinh dưỡng trên cây trồng.

- Học hỏi các công nghệ tiên tiến nước ngoài, những lĩnh vực nghiên cứu mới hiện đại của các Giáo sư đầu ngành công nghệ sinh học trên thế giới để áp dụng vào nền nông nghiệp Việt Nam, tạo ra sản phẩm sạch để đảm bảo nhu cầu trong nước và đứng vững trên thương trường quốc tế.

Hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ sinh học phục vụ cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ:

Hiệp hội kỹ thuật công nghệ sinh học Châu Á

(gồm các nhà khoa học, doanh nghiệp hàng đầu thế giới: Thái Lan, Nhật Bản, Thuỵ Điển, Mỹ, Canada, Malaysia, Việt Nam...)

 

 

 

 

24/7: 0986.41.68.68