HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC LỚP 7

Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ ra mắt đến các em khái niệm và đặc điểm củaHai mặt đường thẳng vuông góccùng với phần nhiều dạng bài bác tập liên quan. Bên cạnh đó là những bài bác tập có hướng dẫn giải cụ thể sẽ giúp các em gắng được cách thức giải những bài toán tương quan đề hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Bạn đang xem: Hai đường thẳng vuông góc lớp 7


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Hai tuyến đường thẳng vuông góc

1.2. Tính chất

1.3. Đường trung trực của đoạn thẳng

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 2 Chương 1 Hình học tập 7

3.1. Trắc nghiệm hai tuyến đường thẳng vuông góc

3.2. Bài bác tập SGK hai tuyến phố thẳng vuông góc

4. Hỏi đáp bài 2 Chương 1 Hình học tập 7


Hai đường thẳng cắt nhau sản xuất thành hầu hết góc vuông là hai tuyến đường thẳng thẳng vuông góc.

Kí hiệu: (xx" ot yy").

*


Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng với vuông góc cùng với đoạn trực tiếp được call là mặt đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

xy là mặt đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Ví dụ 1:

Cho AOM tất cả số đo bởi (120^0). Vẽ những tia OB, OC phía bên trong góc AOM sao để cho (OB ot OA,OC ot OM.) Tính số đo góc BOC.

Hướng dẫn giải:

*

OB nằm giữa OA, OM mà:

(eginarraylwidehat AOB = 90^0\widehat AOM = 120^0endarray).

Vậy (widehat BOM = 120^0 - 90^0 = 30^0).

(eginarraylwidehat MOB = 30^0\widehat MOC = 90^0endarray).

Vậy OB nằm giữa OM, OC

(widehat BOC = 90^0 - 30^0 = 60^0).

Ví dụ 2:

Cho góc xOy tù, sinh sống miền vào góc ấy dựng những tia Oz với Ot làm sao để cho Oz vuông góc cùng với Ox, Ot vuông góc Oy. Tính tổng cộng đo của nhị góc xOy và zOt.

Xem thêm: Các Loại Điện Thoại Samsung Galaxy, Top 7 Điện Thoại Samsung Bán Chạy Nhất Quý I

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Ox vuông góc với Oz yêu cầu (widehat xOz = 90^0)

Ot vuông góc với Oy cần (widehat tOy = 90^0)

Nên:

(widehat xOy + widehat zOt = widehat tOy + widehat xOt + widehat zOt)

( = widehat tOy + widehat xOz = 180^0).

Ví dụ 3:

Cho góc aOb bao gồm số đo bằng (100^0). Dựng ở xung quanh góc ấy nhị tia Oc và Od theo thiết bị tự vuông góc với Oa cùng Ob. Gọi Ox là tia phân giác của góc aOb cùng Oy là tia phân giác của góc cOd.

a. Minh chứng rằng hai tia Ox và Oy đối nhau.

b. Kiếm tìm số đo các góc xOc với bOy.

Hướng dẫn giải:

Ta có: (widehat aOb = 100^0,,,widehat aOc = 90^0,widehat bOd = 90^0)

(eginarrayl Rightarrow widehat cOd = 360^0 - (widehat aOb + widehat aOc + widehat bOd)\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,360^0, - (100^0 + 90^0 + 90^0) = 360^0 - 280^0 = 80^0.endarray)

Ox là tia phân giác của (widehat aOb) phải (widehat xOa = frac12widehat aOb = frac12.100^0 = 50^0)

Oy là tia phân giác của (widehat cOy) đề xuất (widehat cOy = frac12widehat cOd = frac12.80^0 = 40^0)

Do kia (widehat xOy = widehat xOa + widehat aOc + widehat cOy)

( = 50^0 + 90^0 + 40^0)

Hay (widehat xOy = 180^0)

Suy ra Ox với Oy là nhị tia đối nhau.

b. Ta có:

(widehat xOc = widehat xOa + widehat aOc = 50^0 + 90^0 = 140^0).

(widehat bOy = widehat bOd + widehat dOy = 90^0 + 40^0 = 130^0).


Bài 1:

Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc cùng với nhau.

Hướng dẫn giải:

Gọi 2 góc kề bù là xOy với yOz, bao gồm 2 tia phân giác thứu tự là Om và On.

Phải chứng minh (Om ot On.)

Ta có:

(eginarraylwidehat mOy = frac12widehat xOy,,,(gt)\widehat yOn = frac12widehat yOz,,(gt)endarray)

Vì Oy nằm trong lòng 2 tia Om, On nên

(widehat mOn = widehat mOy + widehat yOn = frac12widehat xOy + frac12widehat yOz = frac12(widehat xOy + widehat yOz))

( = frac12.180^0 = 90^0) (2 góc kề bù)

Suy ra (Om ot On.)

Bài 2:

Cho góc tội phạm AOB. Vào đo dựng những tia OC, OD theo lắp thêm tự vuông góc với OA, OB.

a. So sánh các góc (widehat AOD) và (widehat BOC).

b. điện thoại tư vấn OM là tia phân giác của góc COD. Xét coi tia OM liệu có phải là tia phân giác của góc AOB tốt không?

Hướng dẫn giải:

a. Ta có: (OC ot OA) phải (widehat AOC = 90^0)

(OD ot OB) đề nghị (widehat BOD = 90^0) các tia OC, OD sống trong góc AOB nên:

(eginarraylwidehat AOD = widehat AOB - widehat BOD = widehat AOB - 90^0\widehat BOC = widehat AOB - widehat AOC = widehat AOB - 90^0\ Rightarrow widehat AOD = widehat BOCendarray)