HÌNH ẢNH SƠ ĐỒ TƯ DUY ĐẸP

Làm chũm như thế nào nhằm bạn cũng có thể kết nối những ý tưởng phát minh, thể hiện những quan hệ thân các phần cùng nhau, cùng không ngừng mở rộng những ý tưởng?

Các sơ trang bị tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ thiết bị tư duy phù hợp cùng với bạn

Những mẹo này là vấn đề bước đầu để tạo thành một sơ thứ tứ duy.

Cuối thuộc, các chắt lọc thi công nhưng mà bạn chọn buộc phải dựa vào vào công bố bạn muốn tưởng tượng và mục tiêu của sơ vật tư duy của doanh nghiệp.

Điều quan trọng đặc biệt tốt nhất là, hãy nghĩ về người theo dõi của doanh nghiệp Khi chế tạo ra sơ thứ tứ duy:

Họ buộc phải công bố gì để hiểu sơ vật tư duy của bạn?Nó rất cần được cụ thể tới mức nào?quý khách hoàn toàn có thể làm cái gi nhằm sơ vật dụng tứ duy của khách hàng hấp dẫn hơn?