Hướng Dẫn Cài Đặt Vesta Control Panel (Vestacp) Trên Centos 7

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho mình cách thiết đặt VestaCP trên hệ quản lý CentOS 7 chỉ trong 15 phút!


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận

Trên đó là chi tiết công việc để setup VestaCP. Chúc các bạn thành công vào việc thiết lập và sử dụng thành thuần thục Control Panel này.