Hướng Dẫn Tạo Usb Boot Dlc

Vâng, nói tới DLC BOOT thì chúng ta thường nghĩ tức thì đến tác giả Trần Duy Linh. Nếu bạn là một chuyên môn viên cầm cố hệ 8x, 9x thì bản thân tin có thể một điều đã là như vậy đúng không