Linh kiện máy tính minh tú

*

*

*

*

*

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.