Tiếng anh lớp 7 (sách mới) global success unit 5 looking back

kftvietnam.com biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tiếng Anh 7 Looking back trang 58 trong Unit 5: Food and drink. Với lời giải hay, chi tiết nhất sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 5.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 (sách mới) global success unit 5 looking back


Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back trang 58 - Kết nối tri thức

1( trang 58 sgk Tiếng Anh 7): Add the words and phrases you have learnt in the correct columns ( Thêm các từ mà bạn đã học vào cột đúng)

*

Đáp án

Dishes

Ingredients

Units of measurement

Pancakes

Cakes

Rice

Pho

beefsteak

Rice

Rice noodle

Beef

Meat

Gram

Litre

Tablespool

Teaspoon

2 ( trang 58 sgk Tiếng Anh 7): Read the recipe and write sentences as in the example ( Đọc công thức nấu ăn và viết các câu như ở ví dụ)

*

Hướng dẫn làm bài

We need 5 eggs

We need two tomatoes

We need 40g of butter

We need 5 g of onion

We need 1tsp of salt

We need 1tsp of pepper

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta cần 5 quả trứng

Chúng tôi cần hai quả cà chua

Chúng ta cần 40g bơ

Chúng ta cần 5 g hành tây

Chúng ta cần 1 thìa muối

Chúng ta cần 1 thìa hạt tiêu

Grammar

3 ( trang 58 sgk Tiếng Anh 7): Complete these sentences. Write some, any, much or a lot of / lots of ( Hoàn thành câu với some/any/much hay a lot of/ lots of)

1. I have to go to the market now. There isn't ___food for our dinner.

2. Would you like ___sugar for your coffee?

3. There are____ trees in our village, so the air here is very fresh.

Xem thêm: Truyện Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa Như Thế Nào? Cuội (Cung Trăng)

4. I'm very busy, I have____ things to do today.

5. We didn't have ____beef left, so we had fish for lunch.

Lời giải:

1- any

2-some

3-a lot of/ lots of

4-a lot of/ lots of

5- any/ some

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ phải đến chợ ngay bây giờ. Không còn thức ăn cho bữa tối

2. Bạn có muốn thêm một chút đường vào cà phê không?

3. Có rất nhiều cây ở làng tớ, nên vì vậy không khí rất trong lành

4. Tớ rất bận, tớ có rất nhiều thứ phải làm

5. Chúng tớ không còn thịt bò, vì vậy chúng tớ ăn cá cho bữa trưa

4 ( trang 58 sgk Tiếng Anh 7): Make questions with How many/ how much for the underlined words in the following sentences ( Đặt câu hỏi với từ gạch chân với How many/ How much với các câu dưới dây)