TIẾNG ANH LỚP 7 (SÁCH MỚI) GLOBAL SUCCESS UNIT 5 LOOKING BACK

kftvietnam.com biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập giờ Anh 7 Looking back trang 58 vào Unit 5: Food & drink. Với lời giải hay, cụ thể nhất để giúp đỡ học sinh biết cách làm bài bác tập giờ Anh 7 Unit 5.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 (sách mới) global success unit 5 looking back


Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back trang 58 - kết nối tri thức

1( trang 58 sgk tiếng Anh 7): add the words & phrases you have learnt in the correct columns ( Thêm các từ mà chúng ta đã học vào cột đúng)

*

Đáp án

Dishes

Ingredients

Units of measurement

Pancakes

Cakes

Rice

Pho

beefsteak

Rice

Rice noodle

Beef

Meat

Gram

Litre

Tablespool

Teaspoon

2 ( trang 58 sgk giờ đồng hồ Anh 7): Read the recipe & write sentences as in the example ( Đọc phương pháp nấu ăn uống và viết các câu như ở ví dụ)

*

Hướng dẫn làm cho bài

We need 5 eggs

We need two tomatoes

We need 40g of butter

We need 5 g of onion

We need 1tsp of salt

We need 1tsp of pepper

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta buộc phải 5 quả trứng

Chúng tôi đề nghị hai quả cà chua

Chúng ta buộc phải 40g bơ

Chúng ta đề xuất 5 g hành tây

Chúng ta cần 1 thìa muối

Chúng ta đề nghị 1 thìa phân tử tiêu

Grammar

3 ( trang 58 sgk giờ đồng hồ Anh 7): Complete these sentences. Write some, any, much or a lot of / lots of ( ngừng câu với some/any/much tuyệt a lot of/ lots of)

1. I have khổng lồ go to lớn the market now. There isn't ___food for our dinner.

2. Would you like ___sugar for your coffee?

3. There are____ trees in our village, so the air here is very fresh.

Xem thêm: Truyện Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa Như Thế Nào? Cuội (Cung Trăng)

4. I'm very busy, I have____ things to do today.

5. We didn't have ____beef left, so we had fish for lunch.

Lời giải:

1- any

2-some

3-a lot of/ lots of

4-a lot of/ lots of

5- any/ some

Hướng dẫn dịch:

1. Tớ đề xuất đến chợ ngay lập tức bây giờ. Không hề thức nạp năng lượng cho bữa tối

2. Bạn cũng muốn thêm một chút ít đường vào cà phê không?

3. Có nhiều cây nghỉ ngơi làng tớ, yêu cầu vì vậy không khí hết sức trong lành

4. Tớ siêu bận, tớ có rất nhiều thứ bắt buộc làm

5. Chúng tớ không còn thịt bò, vị vậy chúng tớ ăn uống cá đến bữa trưa

4 ( trang 58 sgk giờ Anh 7): Make questions with How many/ how much for the underlined words in the following sentences ( Đặt thắc mắc với từ gạch chân cùng với How many/ How much với các câu bên dưới dây)