Nhị thức newton cơ bản

Các bài bác tập về nhị thức Newton là bài toán quan trọng trong đề thi trung học nhiều Quốc Gia. Siêng đề này giúp học viên nắm vững chắc dạng bài bác tập về: tính tổng, rút gọn gàng biểu thức, tìm hệ số và số hạng trong triển khai lũy thừa thông qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Nhị thức newton cơ bản


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Công thức Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh hợp tổ hợp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Chân Gà Nướng Ngon Tuyệt Vời Ai Cũng Mê, Cách Ướp Chân Gà Nướng Ngon Tuyệt Vời Ai Cũng Mê

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, minh chứng biểu thức.

*
*
*

Dạng 3: xác định hệ số, số hạng trong khai triển lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay