Những câu nói hay về sửa chữa lỗi lầm

Bạn hiện đại qua những sai lạc của mình, và lần tiếp theo sau bạn thành lập mục tiêu, các bạn sẽ biết đúng đắn cần trải qua các gì để đạt được nó.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về sửa chữa lỗi lầm

Noah Daniels


Sống tốt có nghĩa là có sự kiên định để quay lại sau những bước lùi mà không trượt xuống vực sâu tuyệt vọng. Điều đó tức là hiểu được chúng ta sẽ thường xuyên phạm không nên lầm.

James Drey


Người nói càng các càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

He that speaks much, is much mistaken.

Benjamin Franklin1372 tín đồ thích Thích

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa khi nào thử thao tác làm việc gì cả.

A person who never made a mistake never tried anything new.

Albert Einstein1096 người thích Thích


Hãy yêu thương sự thật, nhưng lại hãy tha thứ mang lại lầm lỗi.

Love truth, but pardon error.

Voltaire600 bạn thích Thích

Kẻ phạm vào tội tình là nhỏ người; cực khổ vì nó là thánh nhân; tự tôn về nó là ác quỷ.

He that falls into sin is a man; that grieves at it, is a saint; that boasteth of it, is a devil.

Thomas Fuller567 người thích Thích

Chúng ta đầy khiếm khuyết với sai lầm; hãy để họ cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau - sẽ là luật thứ nhất của tự nhiên.

We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature.

Voltaire519 tín đồ thích Thích

Hãy tha vật dụng cho đa số khuyết điểm cùng sai lầm của chính mình và tiến bước.

Forgive yourself for your faults & your mistakes và move on.

Les Brown396 tín đồ thích Thích

Phạm phải sai lạc là nhỏ người; vấp té là chuyện bình thường; rất có thể cười vào mặt chủ yếu mình là sự việc trưởng thành.

To make mistakes is human; khổng lồ stumble is commonplace; to be able lớn laugh at yourself is maturity.

William Arthur Ward371 fan thích Thích

Ngày mai, phần lớn lỗi lầm phần đông được sửa chữa; nhưng dòng ngày mai kia không khi nào đến.

Tomorrow, every Fault is to be amended; but that Tomorrow never comes.

Benjamin Franklin344 tín đồ thích Thích

Ai trong đời rồi cũng bắt buộc cảm ơn phần lớn khiếm khuyết của mình.

Every man in his lifetime needs to lớn thank his faults.

Ralph Waldo Emerson314 tín đồ thích Thích

Liều thuốc cho sự sai trái là quên chúng đi.

Injuriarum remedium est oblivio.

Publilius Syrus301 người thích Thích

Có thiệt ít người đủ anh dũng để thừa nhận sai lầm của bao gồm mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.

How few there are who have courage enough to lớn own their faults, or resolution enough khổng lồ mend them.

Benjamin Franklin279 bạn thích Thích

Hãy học tập từ sai lầm của người khác. Các bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu nhằm phạm phải toàn bộ sai lầm.

Learn from the mistakes of others. You can never live long enough lớn make them all yourself.

Groucho Marx272 tín đồ thích Thích

Sai lầm bự nhất chúng ta có thể phạm buộc phải trong đời là luôn khiếp sợ mình sẽ phạm không đúng lầm.

Xem thêm: 14 Best River Flows In You By Yiruma Piano Sheet Music, River Flows In You By Yiruma

The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you"ll make one.

Elbert Hubbard272 bạn thích Thích

Đừng để cuộc đời bạn trôi sang một cách vô nghĩa khi mãi say sưa trong ký kết ức, phạm tội của vượt khứ tốt quá lo lắng về tương lai. Hãy sống đầy đủ cho khoảng thời gian rất ngắn hiện trên bằng tất cả nhiệt tiết của trái tim mình.

Khuyết danh267 tín đồ thích Thích

Sau tất cả những năm tháng đó, tôi vẫn sinh sống trong quy trình tự khám phá bạn dạng thân. Xét nghiệm phá cuộc sống đời thường và phạm tội trạng vẫn giỏi hơn chọn phương pháp an toàn. Sai trái là 1 phần phí cơ mà con tín đồ trả mang lại một cuộc đời trọn vẹn.

After all these years, I am still involved in the process of self-discovery. It"s better khổng lồ explore life & make mistakes than to lớn play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.

Sophia Loren207 tín đồ thích Thích

Những lỗi lầm béo thường kết cấu từ số đông lỗi lầm nhỏ.

Great bundlers are opt made, lượt thích large ropes, of a multitude of fibres.

Victor Hugo203 fan thích Thích

Tôi nghĩ giữa những điều trớ trêu của cuộc sống là tạo ra sai trái vào đúng lúc.

I suppose that"s one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.

Charlie Chaplin202 tín đồ thích Thích

Từ sai trái của người khác, người khôn ngoan tự sửa chữa sai lạc của chính mình.

From the errors of others, a wise man corrects his own.

Publilius Syrus196 bạn thích Thích

Thói quen là fan vú nuôi của sai lầm.

Habit is the nursery of errors.

Victor Hugo185 người thích Thích

Sai lầm không biến chân lý vì chế độ của vô kể sự tuyên truyền, chân lý cũng ko trở thành sai trái vì không ai thấy nó.

An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.

Mahatma Gandhi167 fan thích Thích

Thà nhiệt huyết với phạm nhiều sai trái còn hơn là cẩn thận và thiển cận.

It is better khổng lồ be high-spirited even though one makes more mistakes, than to be narrow-minded and all too prudent.

Vincent Van Gogh163 người thích Thích

Thật không sáng suốt khi chắc chắn rằng về sự sáng suốt của thiết yếu mình. Sẽ tốt cho bản thân ví như nhớ rằng người mạnh nhất có thể suy yếu và tín đồ khôn ngoan nhất có thể phạm không đúng lầm.

It is unwise lớn be too sure of one"s own wisdom. It is healthy khổng lồ be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.

Mahatma Gandhi161 tín đồ thích Thích

Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh mang lại đâu, đôi khi cũng hoàn toàn có thể sai lầm. Chỉ bao gồm kẻ ngồi không new không sai trái mà thôi. Nhưng thao tác làm việc mà có sai lạc còn hơn là sợ sai lầm mà bó tay ngồi không.

Hồ Chí Minh150 tín đồ thích Thích

Ai cũng có sai lầm, nhưng tín đồ ít khinh suất tốt nhất là người mau hối hận lỗi nhất.

Every one goes astray, but the least imprudent are they who repent the soonest.

Voltaire145 tín đồ thích Thích

Con fan tiến đến chân lý tưởng chừng bắt buộc vươn tới nhờ đi qua hàng loạt sai lầm.

Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.

Aldous Huxley132 bạn thích Thích

Ai cũng có thể có những sai lạc mình luôn luôn lặp lại: run sợ hay xấu hổ đầy đủ không chữa khỏi chúng.

Everyone has his faults which he continually repeats: neither fear nor shame can cure them.

La Fontaine132 bạn thích Thích

*

Ai vạch mang đến tôi sai lầm, đó là thầy của tôi. Ai chỉ mang đến tôi những hành động sai trái, đó là chúng ta tôi. Còn ai phỉnh nịnh tôi, đó là quân thù của tôi.