PHƯƠNG PHÁP SỔ SỐ DƯ

Hiện nay các doanh nghiệp thường hạch toán cụ thể nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa theo một trong những 3 phương pháp chủ yếu hèn sau:

Phương pháp thẻ tuy vậy songPhương pháp sổ đối chiếu luân chuyểnPhương pháp sổ số dư.

Bạn đang xem: Phương pháp sổ số dư

Trong bài viết này mời các bạn coi hướng dẫn phương pháp kế toán bỏ ra tiết chi tiết nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo phương pháp sổ số dư.

Theo phương thức này, kế toán chi tiết nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tại công ty lớn được thực hiện như sau:

I. Ở KHO

– Thủ kho cần sử dụng “ Thẻ kho” để phản ánh thực trạng nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, thiết bị liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa về phương diện số lượng.

– Định kỳ, sau thời điểm ghi thẻ kho, thủ kho nên tập hợp tổng thể chứng từ bỏ nhập kho, xuất kho gây ra theo từng danh điểm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa. Tiếp nối lập phiếu giao nhận bệnh từ nhập, bệnh từ xuất.

– trong khi thủ kho còn đề xuất ghi số lượng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo từng danh điểm vào “ Sổ số dư”.

Mẫu thẻ kho như sau:

– Theo thông bốn 200/2014/TT-BTC như sau:

*

Mời các bạn tải chủng loại biểu thẻ kho (sổ kho) theo thông tư 200 tại đây 

– Theo thông tứ 133/2016/TT-BTC, như sau:

*

Mời các bạn tải mẫu biểu thẻ kho (sổ kho) theo thông tư 133 tại đây

a) mục tiêu lập thẻ kho (sổ kho):

Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng sản phẩm công nghệ nguyên liệu, thứ liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa ở từng kho. Có tác dụng căn cứ khẳng định số lượng tồn kho dự trữ thiết bị liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá và khẳng định trách nhiệm vật chất của thủ kho.

b) địa thế căn cứ và cách thức ghi sổ kho (thẻ kho):

– Thẻ kho là sổ tờ rời. Nếu đóng thành quyển thì hotline là “Sổ kho”. Thẻ tờ rời sau khi dùng hoàn thành phải đóng thành quyển. “Sổ kho” hoặc “thẻ kho” sau khi đóng thành quyển phải tất cả chữ ký của giám đốc.

– từng thẻ kho sử dụng cho một đồ vật vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hoá cùng nhãn hiệu, quy giải pháp ở cùng một kho. Phòng kế toán lập thẻ và ghi các chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số thứ liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tiếp đến giao mang lại thủ kho nhằm ghi chép mặt hàng ngày.

Xem thêm: 455+ Hình Ảnh Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Mà Bạn Cần Khắc Cốt Ghi Tâm Trạng Buồn

– hằng ngày thủ kho địa thế căn cứ vào Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho ghi vào những cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi triệu chứng từ ghi 1 dòng, cuối ngày tính số tồn kho.

+ Cột A: Ghi số trang bị tự;

+ Cột B: Ghi tháng ngày của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho;

+ Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho;

+Cột E: Ghi văn bản của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh;

+ Cột F: Ghi ngày nhập, xuất kho;

+ Cột 1: Ghi số lượng nhập kho;

+ Cột 2: Ghi con số xuất kho;

+ Cột 3: Ghi con số tồn kho sau các lần nhập, xuất hoặc cuối mỗi ngày.

+ Cột G: Theo định kỳ, nhân viên cấp dưới kế toán vật bốn xuống kho nhận hội chứng từ cùng kiểm tra bài toán ghi chép Thẻ kho của Thủ kho, tiếp nối ký xác thực vào Thẻ kho (Cột G).

 II. Ở PHÒNG KẾ TOÁN

Ở phòng kế toán, định kỳ 3, 5 hoặc 10 ngày một lần, nhân viên kế toán cần xuống kho để gợi ý và kiểm tra việc ghi chép của thủ kho, thu nhận triệu chứng từ, hẳn nhiên “ Phiếu giao nhận bệnh từ”. Khi nhấn được hội chứng từ, kế toán khám nghiệm và tính giá theo từng hội chứng từ (giá hạch toán), tổng cộng số tiền với ghi vào cột số chi phí trên phiếu giao nhận bệnh từ. Đồng thời, ghi số tiền vừa tính được của từng đội nguyện liệu, thiết bị liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (nhập riêng, xuất riêng) vào “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn kho”.

Tiếp đó, cộng số tiền nhập, xuất trong tháng và dựa vào số dư dầu tháng nhằm tính ra số dư cuối tháng của từng đội nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm hóa. Số dư trên “Bảng lũy kế nhập, xuất, tồn kho” được dùng để đối chiếu cùng với cột “ số tiền” trên “Sổ số dư” (số liệu trên sổ số dư vị kế toán tính bằng cách lấy con số nhận với cái giá hạch toán).

Mời chúng ta tham khảo mẫu mã sổ dưới đây:

Phiếu giao, nhận chứng từ:

*

Mời các bạn tải mẫu mã Phiếu giao, nhận chứng từ tại đây

Sổ số dư:

*

Mời chúng ta tải mẫu Sổ số dư tại đây.

Bảng lũy kế nhập – xuất – tồn kho

*

Mời chúng ta tải mẫu Bảng lũy kế nhập – xuất – tồn kho tại đây

Sơ đồ dùng kế toán chi tiết, nguyên liệu, đồ dùng liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hóa

theo phương pháp sổ số dư

*

Phương pháp này tránh khỏi việc biên chép trùng lắp với dàn đều công việc ghi sổ trong kỳ, nên không biến thành dồn việc vào thời gian cuối kỳ, nhưng việc kiểm tra, so sánh và phát hiện tại sai sót chạm chán nhiều cực nhọc khăn. Do vậy phương pháp này đòi hỏi nhận viên kế toán với thủ kho đề nghị có chuyên môn chuyên môn cao.

Mời các bạn xem hướng dẫn kế toán đưa ra tiết nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa theo:

*


? siêng trang kế toán: www.kftvietnam.com

? Hoặc tổng đài giải đáp của kế toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: