Sách tiếng anh lớp 6 thí điểm pdf

Xem Nhanh

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mớiLink tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới Câu Hỏi Thường Gặp Khi Download Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Bạn đang muốn tìm hiểu về sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới, đây là bộ sách theo chương trình 2020 được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn. Trong bài viết hôm nay, kftvietnam.com sẽ giới thiệu đến bạn đọc bài viết “Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới . Cùng theo dõi nhé!


Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Giới thiệu về Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 mới được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành. Cuốn sách bao gồm 12 Units , mỗi Unit được trang bị đầy đủ các kỹ năng nghe (listening), nói (Speaking), đọc (reading), viết (writting) cũng như về kiến thức từ vựng và ngữ pháp Getting started, Communication, closer look…

Sách được biên soạn theo định hướng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp thông qua ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đồng thời giúp tăng khả năng nghe, nói, đọc và viết.

Bạn đang xem: Sách tiếng anh lớp 6 thí điểm pdf

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới tập 1 có nội dung xoay quanh 2 chủ điểm (Theme) Our Communities và Our Heritage, đây đều là những chủ điểm gần gũi với học sinh.

Xem thêm: Cho Thuê Cây Xanh Văn Phòng

Mỗi chủ điểm có 3 đơn vị bài học (Unit), tương ứng với 3 chủ đề (Topic) của Chương trình. Kết thúc mỗi chủ điểm là 1 bài ôn tập (Review) tập trung vào kĩ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn ngữ mà học sinh đã học được.

Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới tập 2 cũng có nội dung xoay quanh 2 chủ điểm quen thuộc là Vision of the Future và Our World. Mỗi chủ điểm có 3 đơn vị bài học (Unit), tương ứng với ba chủ đề (Topic). Kết thúc mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào ôn luyện kĩ năng ngôn ngữ và kiến thức ngôn mà học sinh đã học được.

Mục lục của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới:

Unit 1: My new SchoolGetting Started – trang 6 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 1 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 11 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 13 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 14 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 1 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 2: My homeGetting started – trang 16 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 20 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 23 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 24 Unit 2 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 25 Unit 2 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 2 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 3: My friendsGetting Started – trang 26 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 3 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 30 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 33 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 34 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 3 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiReview 1 (Units 1 – 2 – 3)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 Review 1 (Units 1 – 2 – 3) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 4: My neighbourhoodGetting Started – trang 38 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiCommunication – trang 43 Unit 4 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 44 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 46 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 47 Unit 4 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 5: Natural Wonders of The WorldGetting Started – trang 48 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 53 Unit 5 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 54 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 56 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiProject – trang 57 Unit 5 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiUnit 6: Our Tet HolidayGetting started – trang 58 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiCommunication – trang 63 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 65 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 66 Unit 6 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 67 Unit 6 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiReview 2 (Units 4 – 5 – 6)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 Review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới (22/10)Skills (Kỹ năng) – trang 69 Review 2 (Units 4 – 5 – 6) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 7: TelevisionGetting Started – trang 6 Unit 7 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 1 – trang 8 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 9 Unit 7 Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mớiCommunication – trang 11 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 12 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 2 – trang 13 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiLooking back – trang 14 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 15 Unit 7 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiUnit 8: Sports and GamesGetting Started – trang 16 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 1 – trang 18 Unit 8 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 2 – trang 19 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 21 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 1 – trang 22 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 2 – trang 23 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 24 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 25 Unit 8 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 8 sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 9: Cities of the WorldGetting Started – trang 26 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiA closer look 1 – trang 28 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 29 Unit 9 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 31 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 32 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 33 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 34 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 35 Unit 9 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 3 (Units 7 – 8 – 9)Language (Ngôn ngữ) – trang 36 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 37 Review 3 (Units 7 – 8 – 9) Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mớiUnit 10: Our houses in the futureGetting Started – trang 38 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 40 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 41 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 43 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiSkills 1 – trang 44 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 45 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 46 Unit 10 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 47 Unit 10 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiUnit 11: Our greener worldGetting Started – trang 48 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiA closer look 1 – trang 50 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 51 Unit 11 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 53 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 54 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 55 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 56 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiProject – trang 57 Unit 11 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiUnit 12: RobotsGetting started – trang 58 Unit 12 Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mớiA closer look 1 – trang 60 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiA closer look 2 – trang 61 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiCommunication – trang 63 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh 6 mớiSkills 1 – trang 64 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills 2 – trang 65 Unit 12 Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mớiLooking back – trang 66 Unit 12 Sách tiếng anh lớp 6 chương trình mớiProject – trang 67 Unit 12 Sách giáo khoaSGK tiếng anh lớp 6 mới
*
Unit 12 trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiReview 4 (Units 10 – 11 – 12)Language (Ngôn ngữ) – trang 68 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 mớiSkills (Kỹ năng) – trang 69 Review 4 (Units 10 – 11 – 12) Sách giáo khoa tiếng anh 6 mới

Link tải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 mới

https://drive.google.com/drive/folders/1DQtBMDRssHD9zNmwrtlwJAsUjDPO-Y18

Hướng dẫn lấy mã giải nén file:Bước 2: Tìm kiếm từ khóa