SẦU RIÊNG,BƠ, CAM, QUÍT, BƯỞI, THANH LONG, ỔI, MÍT, XOÀI...

24/7: 0986.41.68.68