RAU MÀU, CÀ CHUA, KHỔ QUA, BÍ ĐAO, BÍ ĐỎ, BẮP CẢI, CẢI CAY.. KHOAI LANG, CÀ RỐT, KHOAI TÂY

24/7: 0986.41.68.68