Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Thị Trường Nông Sản

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 04/6/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 04/6/2018. Thị trường cà phê tại các khu vực giảm từ 100-200 đ/kg. Giá hồ tiêu tại khu vực Bình Phước giảm 1000đ/kg, các khu vực còn lại giá không biến động so với ngày cuối tuần qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 01/6/2018 - CÀ PHÊ TĂNG GIÁ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 01/6/2018. Thị trường cà phê tại các khu vực tăng từ 300-500 đ/kg đ/kg. Giá hồ tiêu tại các khu vực biến động, riêng tại Đồng Nai giảm 1000 đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 31/5/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 31/5/2018. Thị trường cà phê tại các khu vực giảm 100 đ/kg. Giá hồ tiêu tại tất cả các khu vực giá không biến động so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 29/5/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 29/5/2018. Thị trường cà phê tại khu vực Đắk Lắk tăng 100 đ/kg, các khu vực khác giá không biến động. Giá hồ tiêu tại các khu vực giảm 1000đ/kg, riêng tại Gia Lai tăng 500 đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 28/5/2018 - GIÁ HỒ TIÊU TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 28/5/2018. Thị trường cà phê tại khu vực Lâm Đồng, Đăk Nông và TP Hồ Chí Minh giảm từ 100-400 đ/kg. Giá hồ tiêu tại các khu vực tăng 1000-2000đ/kg, riêng Gia Lia giảm 500 đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 25/5/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 25/5/2018. Thị trường cà phê tại các khu vực tăng 100 đ/kg, riêng tại TP Hồ Chí Minh tăng đén 700 đ/kg. Giá hồ tiêu tại khu vực Vũng Tàu và Bình Phước tăng 1000đ/kg, còn các khu vực khác giá không biến động sp với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 24/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM MẠNH

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 24/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 700 - 1000 đ/kg. Giá hồ tiêu tại khu vực Gia Lai tăng 1000 đ/kg còn các khu vực khác giá không biến động so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 23/5/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 23/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không biến động so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 22/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TĂNG LÊN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 22/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 500 - 600 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không biến động với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 21/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng nhẹ 100-200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giá không biến động, riêng Bình Phước và Đồng Nai giảm 1000 đ/kg so với ngày cuối tuần qua.

 1 2 3 4 5 6 » Next  » Last

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68