Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Thị Trường Nông Sản

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 7/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ , TIÊU ĐỀU GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 7/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 200 - 400 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực cũng giảm 1000 đ/kg so với ngày cuối tuần .

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 4/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TĂNG, GIÁ TIÊU LẠI GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 4/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 300 đ/kg, riêng Gia Lai giá không biến động. Giá hồ tiêu các khu vực giảm 1000 đ/kg riêng Bình Phước giá không biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 3/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM, GIÁ TIÊU TĂNG TỪ TỪ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 3/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 400 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực tăng nhẹ 500-1000 đ/kg riêng Đồng Nai giá không biến động với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 02/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ , TIÊU TĂNG LÊN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 02/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 600 đ/kg, riêng tại TP Hồ Chí MInh giảm mạnh 600 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực tăng 500 đ/kg so với hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 01/5/2018 - GIÁ CÀ PHÊ , GIÁ TIÊU LẠI GIẢM TRONG NGÀY LỄ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 01/5/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm từ 500-1000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 30/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TĂNG, GIÁ TIÊU LẠI GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 30/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 200 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giả 500 đ/kg riêng Đồng Nai giá không biến động với ngày cuối tuần qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 27/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ VÀ TIÊU NHÍCH LÊN NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 27/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 300 đ/kg, riêng tại Kom Tum giá không có biến động. Giá hồ tiêu các khu vực tăng 1000 đkg riêng Bình Phước giá không biến động với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 26/4/2018 - TIÊU TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 26/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giá giảm từ 100 - 400 đ/kg, riêng tại Kom Tum không có biến động. Giá hồ tiêu các khu vực tăng 1000 đ/kg so với ngày hôm trước.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 24/4/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 24/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giá không biến động, riêng tại Đồng Nai tăng 1000 đ/kg so với ngày cuối tuần qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 21/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM :(

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 21/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 -200 đ/kg, riêng tại Kom Tum giá tăng đến 300 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giá không biến động, riêng Đồng Nai tăng 1000 đ/kg so vơi ngày hôm qua

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 » Next  » Last

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68