Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Thị Trường Nông Sản

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 20/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM , GIÁ TIÊU TĂNG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 20/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 300 đ/kg, riêng tại Kom Tum giá giảm đến 600 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực tăng 1000 đkg riêng Đồng Nai và Gia Lai giá không biến động với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 19/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ VÀ TIÊU TĂNG LÊN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 19/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng 400 đ/kg. Giá hồ tiêu tất cả các khu vực tăng 1000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 18/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TĂNG NHẸ SO VỚI HÔM QUA

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 18/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 200 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không có biến động; riêng tại Gia Lai tăng 500 đkg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 17/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không có biến động; riêng tại Gia Lai giảm 500 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 16/4/2018 - GIÁ TIÊU NHÍCH LÊN NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực không có biến động, riêng tại Kom Tum và Đắk Lắk giảm từ 100 - 200 đ/kg. Giá hồ tiêu tất cả các khu vực tăng từ 500- 1000 đ/kg so với ngày cuối tuần trước

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 14/4/2018 - GIÁ TIÊU VÀ CÀ PHÊ TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 14/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng nhẹ từ 100 - 500 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực tăng từ 1000- 3000 đ/kg so với những ngày trước đó.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 12/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM DẦN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 12/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100 - 500 đ/kg, riêng tại Gia Lai và Kom Tum giá không có biến động. Giá hồ tiêu các khu vực không có biến động; riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 1000 đkg và Đồng Nai giảm 1000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 11/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM XUỐNG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 11/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 300 - 500 đ/kg. Giá hồ tiêu tất cả các khu vực giá không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 10/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ, GIÁ HỒ TIÊU TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực tăng 500-1000 đ/kg; riêng Bà Rịa - Vũng Tàu giá không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 9/4/2018 -

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực không biến động. Giá hồ tiêu tại khu vực Gia Lai và Đồng Nai tăng 500-1000 đ/kg; các khu vực còn lại giá không có biến động so với cuối tuần trước

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » Next  » Last

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68