Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Thị Trường Nông Sản

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 7/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ GIẢM, GIÁ HỒ TIÊU CÓ NHÍCH LÊN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 07/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 400 - 600 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực tăng 1000 đ/kg; riêng Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai giá không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 6/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU CÓ NHÍCH DẦN LÊN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 06/4/2018. Thị trường cà phê tại khu vực Gia Lai và Lâm Đồng tăng 100 đ/kg; riêng Kom Tum, TP Hồ Chí Minh lại giảm 100 đ/kg. Giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước tăng 1000-2000 đ/kg, các khu vực khác giá không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 5/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TIẾP TỤC TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 05/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tiếp tục nhẹ tăng từ 100 - 400 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 4/4/2018 - GIÁ CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU TĂNG NHẸ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 04/4/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 200 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực t 1000 đ/kg ; riêng Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai giá không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 03/4/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 3/4/2018. Thị trường cà phê giá thấp, chưa vượt lên được mức 37.000 đ/kg; giá hồ tiêu cũng chỉ ở mức 53.000 - 55.000 đ/kg

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 22/3/2018 - GIÁ HỒ TIÊU GIẢM MẠNH

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 22/3/2018. Thị trường giá hồ tiêu các khu vực giảm mạnh 3000 - 4000 đ/kg so với ngày hôm trước

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 20/3/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 20/3/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 100 - 300 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm 1000 - 2000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 19/3/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 19/3/2018. Thị trường cà phê tại Đắk Lăk và Kom Tum giảm từ 100-200 đ/kg, các khu vực khác không có biến động. Giá hồ tiêu các khu vực không có biến động, riêng Gial Lai giảm 2000 đ/kg so với ngày cuối tuần qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 17/3/2018 - GIÁ CÀ PHÊ NHÍCH LÊN

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 17/3/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 400-700 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giá không có biến động, riêng Gia Lai và Đồng Nai giảm 1000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 16/3/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 16/3/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm mạnh từ 200-500 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực không có biến động so với ngày hôm qua

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » Next  » Last

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68