Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Thị Trường Nông Sản

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 15/3/2018 - GIÁ VẪN GIẢM LIÊN TỤC

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 15/3/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm 100-200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm từ 1000-2000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 14/3/2018 - TIẾP TỤC GIẢM GIÁ

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 14/3/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 100-200 đ/kg, riêng tại Gia Lai giá không có biến động. Giá hồ tiêu tất cả các khu vực giảm từ 1000-2000 đ/kg so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 13/3/2018 - GIÁ LIÊN TỤC GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 13/3/2018. Thị trường cà phê tại tất cả các khu vực giảm 200 đ/kg. Giá hồ tiêu các khu vực giảm từ 1000-2000 đ/kg, riêng tại Đắk Nông và Bình Phước giá không có biến động so với ngày hôm qua

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 12/3/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 12/3/2018. So với ngày cuối tuần qua giá hồ tiêu và cà phê tại các khu vực hầu như khôn có biến động, riêng cà phê tại TP Hồ Chí Minh giảm đến 600 đ/kg

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 10/3/2018 - GIÁ CÀ PHÊ TĂNG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 10/3/2018. So với ngày hôm qua giá hồ tiêu tại các khu vực không có biến động. Còn thị trường giá cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 300- 500 đ/kg.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 09/3/2018 - GIÁ TIÊU VÀ CÈ PHÊ ĐỀU GIẢM

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 09/3/2018. So với ngày hôm qua giá hồ tiêu tại các khu vực giảm 1000-3000 đ/kg. Còn thị trường giá cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 200- 500 đ/kg.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 07/3/2018 - CÀ PHÊ TĂNG SO VỚI ĐẦU THÁNG 3

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 07/3/2018. So với ngày đầu tháng 3/2018 giá hồ tiêu tại các khu vực giảm 1000 đ/kg. Còn thị trường giá cà phê tại tất cả các khu vực tăng từ 600- 1000 đ/kg.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 06/3/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 06/3/2018. Giá hồ tiêu tại các khu vực không có biến động, riêng Gia Lai giảm 500 đ/kg. Thị trường giá cà phê tại hầu hết không biến động, riêng Đắk Lắk và Kom Tum tăng từ 100- 200 đ/kg so với ngày hôm qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 05/3/2018

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 05/3/2018. Giá hồ tiêu và cà phê tại hầu hết các khu vực không có biến động so với ngày cuối tuần qua.

GIÁ HỒ TIÊU - CÀ PHÊ NGÀY 03/3/2018 - GIÁ CÀ PHÊ LẠI GIẢM GIÁ SAU KHI MỚI TĂNG

Cập nhật nhanh tình hình nông sản trong ngày 03/3/2018. Giá hồ tiêu tại các khu vực không có biến động, riêng Gia Lai tăng 500 đ/kg. Thị trường giá cà phê tại tất cả các khu vực giảm từ 200- 300 đ/kg so với ngày hôm qua.

 « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » Next  » Last

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68