Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Hoạt động - Sự kiện

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SINH HỌC MỚI

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM SINH HỌC MỚI

GIẢI PHÁP VƯỜN THÔNG MINH GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG VƯỜN TIÊU VÀ CÁC VƯỜN CÂY ĂN TRÁI CŨNG NHƯ HOA MÀU

Công ty Cp Quốc Tế KFT: đã nghiên cứu giải pháp vườn thông minh giám sát tự động vườn tiêu và các vườn cây, rau màu khác.

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68