Toán Hình 10 Trang 7

I. Lý thuyết hỗ trợ giải bài tập toán hình lớp 10 trang 7 sgkII. Áp dụng giải bài tập toán hình lớp 10 trang 7 sgk

Giải bài tập toán hình lớp 10 trang 7 nằm trong chương trình triết lý về “Các định nghĩa Vectơ (Vecto)”. Họ sẽ được học vecto là gì, đặc điểm của vectơ (vectơ bởi nhau, vectơ cùng phương,…). Đây là một kiến thức quan liêu trọng, chúng ta cùng đi vào ôn tập với giải bài xích tập toán hình lớp 10 trang 7, phương và vị trí hướng của véc tơ, nhì vectơ đều nhau khi nào?.

Bạn đang xem: Toán hình 10 trang 7

I. Lý thuyết hỗ trợ giải bài tập toán hình lớp 10 trang 7 sgk

Để hoàn toàn có thể làm được giỏi các bài bác tập vào trang 7 cũng như liên hệ được với những bài tập toán hình học tập khác trong các bài học sau, những em học sinh phải nỗ lực vững các kiến thức định hướng liên quan mang đến Véc tơ, ta cùng ôn lại các lý thuyết sau:

1. Định nghĩa về Véc tơ

Véctơ là một đoạn thẳng bao gồm phương cùng hướng rõ ràng, tức là ở nhì đầu điểm của đoạn thẳng đã được xác định điểm nào là điểm đầu, điểm nào là điểm cuối.

Ví dụ: Vectơ bao gồm điểm đầu là A, gồm điểm cuối là B thì ta ký hiệu là:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hình vẽ cho đề bài

Câu a, ta có các vectơ cùng phương cùng với vectơ OA là:

Véc tơ AO, véc tơ BC, véc tơ CB, véc tơ EF, véc tơ FE, véc tơ DO, véc tơ OD, véc tơ DA, véc tơ AD.

Xem thêm: Violympic - Bộ Đề Ôn Thi Toán Lớp 1 Năm 2021

Câu b, Ta có những véc tơ ED, véc tơ FO, vectơ OC bằng vectơ AB.

Kết luận

Như vậy, bọn họ đã cùng mọi người trong nhà ôn tập với thực hiện giải bài bác tập toán hình 10 trang 7 về tính chất cũng tương tự đặc trưng của véc tơ, bài bác tập 1, 2, 3, 4 sinh sống trang 7 sách giáo khoa hình học toán lớp 7. Mong rằng khối lượng kiến thức rất ít trên có thể giúp ích cho các em trong việc giải bài về véc tơ cũng giống như các bài tập tương quan về sau.