TOÁN LỚP 6 KÌ 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 bao gồm 7 đề thi, tất cả bảng ma trận và giải đáp kèm theo, giúp những em học sinh lớp 6 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 kì 1

Các đề thi trong bộ tài liệu được tham khảo từ các trường trung học cơ sở trên vn để những em học tập sinh dễ dãi hơn trong bài toán ôn luyện, chuẩn bị cho bài xích thi học kì 1 lớp 6. Đồng thời, đây cũng là tài liệu dành cho quý thầy cô tham khảo để sở hữu thêm kinh nghiệm ra đề thi tương tự như đánh giá kỹ năng của học sinh. Bên cạnh môn Toán, thầy cô tất cả thể bài viết liên quan bộ đề thi học tập kì 1 môn Ngữ văn lớp 6.


Đề chất vấn học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Đề khám nghiệm học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 2Đề kiểm soát học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 3

Đề đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

cấp độTên nhà đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Những phép toán vào N, sản phẩm tự thực hiện các phép tính. Tính chất chia hết.

Nhận biết được số bộ phận của một tập hợp

Kĩ năng thực hiện phép tính trong N, tính được x trải qua thứ tự tiến hành các phép tính

Vận dụng tìm kiếm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

2

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

5

1,75đ

17,5%

2. Tập thích hợp Z những số nguyên

So sánh được nhì số nguyên

Kĩ năng triển khai phép tính cộng trừ trong Z

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

2

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

4

1,25đ

12,5%

3. Những bài toán về lũy thừa

Biết vận dụng những công thức về lũy vượt để nhận ra kết quả

Kĩ năng tiến hành phép tính về lũy thừa

Vận dụng thống kê giám sát về lũy thừa trong đối chiếu hai số tự nhiên.

Tìm x

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

1

0,5đ

5%

1

1,0đ

10%

3

1,75đ

17,5%

4. Các bài toán về ƯC, BC, UCLN, BCNN.

Nhận biết tác dụng về ƯC với BC

Tìm được UCLN

Vận dụng kiến thức về BC cùng BCNN để giải bài xích toán

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,25đ

2,5%

1

1,5đ

15%

2

1,75đ

17,5%

5. Đoạn thẳng

Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm.

Biết chứng minh một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Biết vẽ hình.

Tính được độ dài đoạn thẳng.

So sánh hai đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

2

0,5đ

5%

1

0,75đ

7,5%

2 1

0,5đ 0,75đ

5% 7,5%

2

1,0đ

10%

8

3,5đ

35%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ%

7

2,25đ

22,5%

8

2,75đ

27,5%

6

4,0đ

40%

1

1,0đ

10%

22

10đ

100%


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG trung học cơ sở

(Đề thi bao gồm 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN TOÁN – Khối lớp 6(Thời gian làm bài : 90 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số bộ phận của tập vừa lòng A = 2; 4; 6; 8; 10;....;32 là:

A. 16 B. 34 C. 32 D. 15

Câu 2: trong các số sau, số phân chia hết cho tất cả 3; 5 cùng 9 là:

A. Năm 2016 B. 2015 C. 1140 D. 1125

Câu 3: Tổng 156 + 18 + 3 phân tách hết cho:

A. 8. B. 3 .C. 5. D. 7.

Câu 4: tác dụng của phép tính 54 : 25 bằng:

A. 510B. 52C. 55D. 255

Câu 5: mang đến a = 48; b =16 thì UCLN(a,b) bằng:

A. 4 B. 48 C. 16 D. 8

Câu 6: chuẩn bị xếp những số nguyên sau: -9, 3, -1, -|-7|, 0 theo thiết bị tự bớt dần ta được:

A. 3, 0, -1, -|-7|, -9 B. -9, -|-7|, 3, -1, 0C. -|-7|, 3, 0, -1, -9D. 3, 0, -9, -|-7|, -1

Câu 7: mang đến M = {x ∈ Z | -3 ≤ x B. -3 ∉ MC. -2; -1; 0 ⊂ MD. -1; 0; 1 ⊂ M

Câu 8: tác dụng của phép tính : (-28) + |-11| bằng:

A. -39 B. -17 C. 39 D. 24

Câu 9: bên trên tia Ox đem hai điểm A, B sao cho OA = 2cm; OB = 4cm. Lúc đó:

A. Điểm B nằm giữa 2 điểm O và A B. AB = 9cmC. Tia OA trùng cùng với tia AB D. A là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.


Câu 10: đến M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB ,biết AM = 4cm. Lúc đó dộ nhiều năm đoạn thẳng AB là:

A. 2cm B. 4cm C. 8cm D.12cm

Câu 11: cho đoạn trực tiếp AB = 18cm. Vẽ điểm M nằm trong lòng hai đầu đoạn trực tiếp AB sao cho AB = 3BM. Lúc đó độ nhiều năm đoạn trực tiếp AM bằng:

A. 6cm B. 10cm C. 9cm D. 12cm

Câu 12: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi :

A. MA = MB. B. MA= MB =

*
.C. MA + MB = AB. D. Tất cả đều đúng.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1. (1,0 điểm) thực hiện phép tính:

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>. B) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35|

Bài 2 (1,0 điểm). Tìm x biết:

a) (123 - 4x) - 67 = 8b) 4 x+1 + 2 = |-66|

Bài 3 (1,5 điểm). Tính số học sinh khối 6 của trường thcs Hòa Phú. Biết rằng khi xếp sản phẩm 6, hàng 8 với hàng 9 để tập dân vũ thì vừa đủ với số học viên khối 6 trong khoảng từ 200 mang lại 250 em.

Bài 4: (2,5 điểm) trên tia Ox đem 2 điểm A với B làm thế nào để cho OA = 3cm; OB = 6cm.

a) Điểm A có nằm trong lòng hai điểm O cùng B không? do sao?

b) đối chiếu OA với AB.

c) chứng tỏ điểm A là trung điểm của OB.

d) mang điểm C trên tia Ox làm sao cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp AB . Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp OC.

Bài 5: (1 điểm) mang lại A = đôi mươi + 22 + 22 + 23 + .... + 219 . Cùng B = 220. Chứng minh rằng A cùng B là nhị số tự nhiên liên tiếp.

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).

Mỗi lời giải chọn đúng cho 0,5 điểm

Câu123456789101112
Đáp ánADBBCACBDCDB

Phần II: từ bỏ luận (6 điểm)

Bài - câuĐáp ánBiểu điểm

1

(1,0 điểm)

a) 60 : < 15 – ( 7 – 4)2>=

= 60: < 15 – 32>

= 60 : <15 – 9>

= 60 : 6

= 10

0,25

0,25

a) 12 + ( - 17) + (-12) + |-35| =

= <12 + (-12)> + <(-17) + |-35|>

= 0 + <(-17) + 35>

= 0 + 18

= 18

0,25

0,25

2

(1,0 điểm)

a) (123 - 4x) - 67 = 8

⇒ 123 - 4x = 8 + 67

⇒ 123 - 4x = 75

⇒ 4x = 123 - 75

⇒ 4x = 48

⇒ x = 48:4

⇒ x = 48

Vậy x = 12

0,25

0,25

b)

4 x + 1 + 2 = 66

4 x + 1 = 66-2

4 x + 1 = 64 = 43

Vậy x + 1 = 3 tốt x = 2

0,25

0,25

3

(1,5 điểm)

Gọi số học viên khối 6 của trường trung học cơ sở Hòa Phú là a (a ∈ N với 200 0 + 22 + 22 + 23 + .... + 219 .

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A và B là hai số tự nhiên liên tiếp

0,25

0,25

0,25

0,25


Chú ý:

+ các cách giải không giống đúng, chặt chẽ, không thiếu vẫn mang đến điểm về tối đa. Riêng bài xích tính phù hợp nếu tính được hợp lý và phải chăng mà quanh đó nhưng tác dụng đúng chỉ mang lại nửa số điểm. Trường hợp chỉ ghi luôn công dụng cuối cùng, không có công việc giải: quán triệt điểm

+ Phần hình học nhưng mà HS không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không chấm phần chứng minh có liên quan.

Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

cấp độTên chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. các phép toán vào N, vật dụng tự thực hiện các phép tính

Nhận biết được số phần tử của một tập hợp với số phân tách hết mang lại 3

Kĩ năng tiến hành phép tính vào N, tính được x thông qua thứ tự triển khai các phép tính

Vận dụng đặc thù chia hết của một tổng kiếm tìm n

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

2

1,0đ

10%

3

1,5đ

15%

1

1,0đ

10%

6

3,5đ

35%

2. Tập đúng theo Z những số nguyên

Nhận biết được số đối của một trong những nguyên

Kĩ năng tiến hành phép tính trong Z

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5

5%

2

1,0đ

10%

3

1,5đ

15%

3. Những bài toán về lũy thừa

Biết vận dụng các công thức về lũy vượt để nhận biết kết quả

Kĩ năng thực hiện phép tính về lũy thừa

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

1,0đ

10%

4. Những bài toán về ƯC, BC, UCLN, BCNN

Nhận biết tác dụng về ƯC với BC

Vận dụng kiến thức và kỹ năng về BC và BCNN nhằm giải bài toán

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5đ

5%

1

1,0đ

10%

2

1,5đ

15%

5. Đoạn thẳng

Nhận biết điểm nằm giữa hai điểm.

Biết minh chứng một điểm là trung điểm của đoạn thẳng

Biết vẽ hình.

Tính được độ nhiều năm đoạn thẳng.

So sánh nhì đoạn thẳng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ%

1

0,5đ

5%

1

0,5đ

5%

2

1,0đ

10%

4

2,0đ

20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ%

6

3,0đ

30%

7

4,0đ

40%

3

2,0đ

20%

1

1,0đ

10%

17

10đ

100%


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG thcs

(Đề thi tất cả 01 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN TOÁN – Khối lớp 6(Thời gian làm bài xích : 90 phút)

PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1. Số thành phần của tập hòa hợp A = 2; 4; 6; 8; 10 là:

A. 10 B. 4 C. 5 D. 2

Câu 2. Số nào trong các số tiếp sau đây chia hết mang đến 3?

A. 26 B. 223 C. 108 D. 2019

Câu 3. tác dụng của phép tính 34 . 32 = ?

A. 36 B. 32 C. 38 D. 33

Câu 4.

Xem thêm: 2 Cách Xem K+ Trên Smart Tv K? Cách Xem Bóng Đá K+ Trên Smart Tv Miễn Phí

trong các số: 2; 3; 6; 8 số nào là ước phổ biến của 6 với 16 ?

A. 3B. 2 C. 6 D. 8.

Câu 5. Số đối của số 3 là:

A. 3 B. -3 C. 1D. -1

Câu 6. mang lại hình vẽ:

Điền vào chỗ trống trong tuyên bố sau: “Điểm ……... Nằm giữa hai điểm……....................”

PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN: (7 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm) tiến hành phép tính

a) 18 : 32 + 5. 23

b) (–12) + 42

c) 53. 25 + 53.75

Câu 8. (1,5 điểm) tra cứu x, biết

a) x - 6 = - 3

b) 2x + 11 = 15

c) (2x – 12) . 2 = 23

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan du lịch bằng ô tô. Tính số học viên đi du lịch thăm quan biết rằng trường hợp xếp 18 người hay 24 người vào trong 1 xe đều vừa đủ và số học sinh trong khoảng từ 300 mang đến 400.

Câu 10. (2,0 điểm) Vẽ tia Ox, trên Ox đem điểm A và B làm thế nào cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) vào 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại. Vì sao?

b) so sánh OA và AB ?

c) Điểm A liệu có phải là trung điểm của OB không? bởi sao?

Câu 11. (1,0 điểm) tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n làm thế nào để cho (2n + 5) (n +1)

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Phần lời giải câu trắc nghiệm:

Tổng câu trắc nghiệm: 6.

CâuĐáp án
1<0,5> C
2<0,5> C
3<0,5> A
4<0,5> B
5<0,5> B
6<0,5> …..M……..N với P

Phần câu trả lời câu từ bỏ luận:

Tổng câu tự luận: 5.

Câu 7. (1,5 điểm) thực hiện phép tính

a) (0,5 điểm)

18 : 32 + 5. 23

Gợi ý làm bài:

TL:

18:32 + 5.23 = 18:9 + 5.8 = 2 + 40 = 42

b) (0,5 điểm)

(–12) + 42

Gợi ý làm bài:

TL:

(-12) + 42 = (42 - 12) = 30

c) (0,5 điểm)

53.25 + 53.75

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

53.25 + 53.75 – 200 = 53.(25 + 75)

= 53.100 – 200 = 5300

Câu 8. (1,5 điểm) Tìm x, biết

a) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý làm bài:

TL:

x - 6 = - 3

x = - 3 + 6

x = 3

Vậy x = 3

b) (0,5 điểm)

x - 6 = - 3

Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

2x + 11 = 15

2x = 15 – 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

c) (0,5 điểm)

(2x – 12) . 2 = 23

Gợi ý làm cho bài:

TL:

(2x – 12) . 2 = 23

2x - 12 = 23 : 2

2x – 12 = 22

2x – 12 = 4

2x = 4 + 12

2x = 16

x = 16: 2

x = 8

Vậy x = 8

Câu 9. (1,0 điểm) Một trường tổ chức triển khai cho học viên đi tham quan du lịch bằng ô tô. Tính số học sinh đi du lịch thăm quan biết rằng ví như xếp 18 bạn hay 24 người vào trong 1 xe phần lớn vừa đủ cùng số học sinh trong khoảng tầm từ 300 mang đến 400.


Gợi ý có tác dụng bài:

TL:

Gọi số học sinh đi du lịch thăm quan là a. (a ∈ N)

Ta bao gồm a ⁝ 18 ; a ⁝ 24 buộc phải a BC (18; 24) với 300 ≤ a ≤ 400

Mà 18 = 2. 32 ; 24 = 23. 3

do kia BCNN (18; 24) = 23. 32 = 72

BC (18; 24) = 0 ; 72 ; 144 ; 216 ; 288 ; 360 ; 432 vày 300 ≤ a ≤ 400 yêu cầu a = 360 Vậy số học viên đi tham quan du lịch là 360 học sinh

Câu 10 (2,0 điểm)

Vẽ tia Ox, bên trên Ox mang điểm A với B làm thế nào để cho OA = 3cm, OB = 6cm.

HS vẽ hình chủ yếu xác (0,25 điểm)

a) (0,5 điểm)

Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại. Bởi sao?

Gợi ý làm cho bài:

TL:

Điểm A nằm trong lòng O và B

Vì trên tia Ox: OA 2(n +2) + 3 ⁝ (n+1)

=> cơ mà 2(n+3) ⁝ (n+1)

Nên 3 ⁝ (n+1)

=> n+1 ∈ Ư(3) = 1;2;3

n+1=1=> n = 0

n+1 = 2 => n= 1

n+1 = 3 => n = 2

Vậy n = 0, n =1, n= 2

Đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 3

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
cấp độ thấpcấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTL

1.Tập hợp, các phép tính với số trường đoản cú nhiên

Tập hợp, các phép tính với số từ bỏ nhiên

Các đặc điểm của phép tính, dùng phép cộng, trừ, nhân, chia, lũy vượt để thực hiện tính nhanh biểu thức

Phân tích một trong những ra thừa số nguyên tố

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1/4(C1/1)

0,5

5%

1/4(C1/2)

0,5

5%

1( C2)

1

10%

1/4(C1/3)

0,5

5%

7/4

2,5

25%

2. Tính phân tách hết, ước và bội

Dấu hiệu phân tách hết cho 2, mang đến 5, mang đến 3, mang lại 9

Tìm

ƯCLN, ƯC, BCNN với BC

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1(C1)

1,0

10%

1( C4)

2,0

20%

2

3,0

30%

3. Cùng trừ số nguyên

Cộng hai số nguyên không giống dấu

Thực hiện tại giải bài toán tìm x

Dùng đ/n giá chỉ trị tuyệt vời nhất tìm x

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1/2(C2/2)

0,5

5%

1/2( C3a)

0,5

5%

1/2( C3b)

0,5

5%

3/2

1,5

15%

4. Đoạn thẳng

Điểm nằm trong lòng hai điểm trong cha điểm thẳng hàng. Vẽ đúng hình

Tính độ lâu năm đoạn thẳng tất cả căn cứ.

Chứng tỏ một điểm là trung điểm của đoạn thẳng.

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1/4(C1/4)

0,5

5%

1/3(C5a)

1,0

10%

1/2(C2/1)

0,5

5%

1/3/(C5b)

0,5

5%

1/3(C5c)

0,5

5%

7/4

3

30%

TS câu:

TS điểm:

Tỉ lệ %:

11/6

3,0

30%

7/4

2,0

20%

31/12

4,0

40%

5/6

1,0

10%

7

10

100%

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG TH&THCS……………….

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học tập 2020 – 2021MÔN: TOÁN LỚP 6

Ngày kiểm tra: …. Mon 12 năm 2020Thời gian có tác dụng bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)


Câu 1: (2,0 điểm)

Hãy viết vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng ra tờ giấy kiểm tra.

1. Tập hòa hợp B = {3; 4; 5; 6), số thành phần của tập phù hợp là:

A. 5;B. 6;C. 4;D. 8.

2. Kết quả của phép tính 58. 52 là:

A. 58;B. 510;C. 56;D. 516.

3. Phương pháp viết nào tiếp sau đây được call là so với số 80 ra thừa số nguyên tố

A. 80 = 42.5;B. 80 = 5.16;C. 80 = 24.5;D. 80 = 2.40.

4. Mang lại 3 điểm A,B,C thẳng hàng biết AB = 4cm, AC = 3cm, BC = 7cm, vào 3 điểm A, B, C điểm nào nằm trong lòng 2 điểm còn lại?

A. Điểm A; B. Điểm B; C. Điểm C; D. Không có điểm nào.

Câu 2: (1,0 điểm)

Cho những thông tin: (- 58); 18; 3. Nên chọn thông tin tương xứng rồi điền vào từng vị trí (...) trong số câu sau rồi ghi hiệu quả lựa lựa chọn đó vào giấy kiểm tra.

1. Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Điểm K nằm trong lòng MN, biết KM = 5 cm thì đoạn thẳng KN =.....cm.

2. Tác dụng của phép tính : (- đôi mươi ) + 38 = .......

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

Cho các số: 576; 756; 675; 765. Hãy viết các số trong tứ số trên:

a) phân tách hết mang đến 2

b) phân tách hết cho cả 3 cùng 5

Câu 2: (1,0 điểm)

Thực hiện tại phép tính

a) 18 : 32 + 5.23 b) 25.26 + 74.25

Câu 3: (1,0 điểm)

Tìm x, biết

a) x + 72 = 36 b) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: (2,0 điểm) một số trong những sách ví như xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển hồ hết vừa đầy đủ bó. Tính số sách kia biết số sách trong tầm từ 400 mang lại 600 (quyển).

Câu 5: (2,0 điểm) mang đến đường trực tiếp xy và điểm O nằm trê tuyến phố thẳng đó. Bên trên tia Ox mang điểm E làm sao cho OE = 4cm. Trên tia Oy mang điểm G làm sao để cho EG = 8cm.

a) vào 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm trong lòng hai điểm sót lại ? vì sao ?

b) Tính độ dài đoạn trực tiếp OG.

c) cho thấy điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng EG ko ? vì sao?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT ………….. TRƯỜNG TH&THCS…………….

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2020 - 2021

MÔN: TOÁN LỚP 6

Ngày kiểm tra: Ngày ........ Mon 12 năm 2020

CâuÝNội dung/ đáp ánĐiểm
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
1 (2,0 điểm)1C0,5
2B0,5
3C0,5
4A0,5
2 (1,0 điểm)130,5
2180,5
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
1 (1,0 điểm)aCác số phân chia hết cho 2: 576, 7560,5
bSố phân chia hết mang lại 3 cùng 5: 675, 7650,5