TRÁI TIM NGỤC TÙ

<00:00.06>Bài hát: Trái tim ngục tù <00:02.66>Ca sĩ: Don Hồ<00:04.66><00:38.42>Anh đã gọi em<00:40.41><00:42.67>lời ai oán chân mây <00:44.43><00:46.50>Anh đã ngóng em<00:48.23><00:50.25> đến khi lá bay <00:52.04><00:54.03>Anh đã nhiều lần<00:56.16><00:56.60>bắt gặp mình<00:57.67><00:58.48> vào gương <00:59.77><01:01.70>Chẳng hiểu vì chưng sao<01:03.93><01:04.78>đời bản thân mãi lảo đảo <01:07.33><01:09.44>Xuân mang đến rồi đi<01:11.66><01:13.47> ngày tàn nắng nóng <01:15.54><01:17.08>Em đến rồi đi <01:18.96><01:20.59>như cơn sóng ngân <01:22.57><01:24.67>Anh sẽ một lần<01:26.24><01:27.40>một lần <01:27.87><01:28.66>được biết yêu thương em <01:30.48><01:32.40>Để bây giờ<01:33.75><01:34.80>chỉ biết <01:35.53><01:36.28>yêu em 1 mình <01:38.01><03:37.78><03:22.52><03:07.17><02:52.10><01:54.50><01:39.37>Trái tim ngục tù<03:39.79><03:24.62><03:09.17><02:54.11><01:56.49><01:41.70><03:41.46><03:26.17><03:10.87><02:55.70><01:58.23><01:42.99>trái tim ngục tù tù <03:44.34><03:28.40><03:13.99><02:57.75><02:01.05><01:45.05><03:46.31><03:31.45><03:15.67><03:00.46><02:03.00><01:47.74>Anh yêu thương em<03:47.40><03:32.45><03:16.92><03:01.70><02:04.31><01:48.99><03:48.79><03:33.44><03:18.22><03:03.01><02:05.50><01:50.23> yêu em mang đến ngàn thu <03:51.33><03:36.02><03:20.90><03:05.64><02:08.31><01:52.91><02:11.10>Đến bao giờ<02:12.39><02:12.89>anh tự hỏi <02:13.87><02:14.45>đến lúc nào <02:15.97><02:16.74>anh new quên được em <02:19.49><02:22.14>Anh đã tìm em<02:24.12><02:25.98>từ vào kiếp trước <02:28.10><02:29.69>Anh đã chạm chán em<02:31.71><02:33.60>để cho xót yêu quý <02:35.70><02:37.38>Cho dẫu nghìn lần<02:38.94><02:39.92> trăm ngàn lần<02:40.81><02:41.29> phải khổ nhức <02:42.91><02:45.03>Anh xin bằng lòng<02:46.92><02:47.49>cho anh <02:48.11><02:48.91>được biết yêu thương <02:50.66>

Bạn đang xem: Trái tim ngục tù

*

Trái Tim lao tù Tù

Năm phát hành: 1996

Xem thêm: Cách Chơi Game Apk Trên Pc, Hướng Dẫn Bung File Apk Trên Máy Tính Dễ Nhất

Đóng góp: thuynga
Lời bài hát Trái Tim lao tù Tù
1. Anh đã gọi em, lời bi hùng chân mâyAnh đã chờ em, đến lúc lá bayAnh đã nhiều lần, bắt gặp mình trong gươngChẳng hiểu vị sao, đời bản thân mãi lao đao.Xuân mang đến rồi đi, ngày tàn nắng ấmEm mang lại rồi đi như bé sóng ngầmAnh sẽ một lần, một lần được biết yêu emĐể bây giờ chỉ biết yêu thương em một mình.<ĐK:>Trái tim lao tù tù, trái tim ngục tù tùAnh yêu em, yêu em cho tới ngàn thuTrái tim ngục tù, trái tim ngục tùAnh yêu thương em, anh yêu em cho đến ngàn thu.* Đến bao giờ, anh trường đoản cú hỏi cho bao giờĐến bao giờ, anh đã quên được em.2. Anh sẽ tìm em, từ vào kiếp trướcAnh đã gặp gỡ em, về mang lại xót thươngCho dẫu ngàn lần, trăm nghìn lần yêu cầu khổ đauAnh xin bởi lòng, đến anh theo thông tin được biết để yêu.