Tình yêu cấp 2

B\u1ea3n d\u1ecbch \u0111\u00e3 c\u00f3 s\u1ef1 cho ph\u00e9p Reup c\u1ee7a nh\u00f3m d\u1ecbch.

Bạn đang xem: Tình yêu cấp 2

\r\n\r\n\r\n\r\nNguy\u00ean t\u1eeb series \"\u0110am M\u1ec5\" \u0103n kh\u00e1ch. Nh\u1eefng c\u00e2u chuy\u1ec7n ng\u1eafn v\u1ec1 t\u00ecnh y\u00eau, n\u1ed9i dung d\u1ec5 ch\u1ecbu, t\u00ecnh ti\u1ebft nh\u1eb9 nh\u00e0ng, ng\u1ecdt ng\u00e0o g\u00e2y rung \u0111\u1ed9ng t\u00e2m h\u1ed3n c\u1ee7a ch\u00fang h\u1ee7.","other_title":"","status":2,"seo":"T\u00ecnh y\u00eau tuy\u1ec7t v\u1eddi c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 Maye l\u00e0 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, boy love, manga, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, s\u1ee7ng ng\u1ecdt, ng\u01b0\u1ee3c, ch\u1ee7ng \u0111i\u1ec1n, H v\u0103n, l\u00e3ng m\u1ea1n, h\u00e0i h\u01b0\u1edbc, c\u00f3 m\u00e0u.","authors":<{"name":"maye","slug":"maye"}>,"teams":<{"name":"L\u1ea1c Thi\u00ean","slug":"lac-thien"},{"name":"L\u1ea1c Nguy\u1ec7t","slug":"lac-nguyet"}>,"categories":<{"name":"Truy\u1ec7n tranh BL","slug":"truyen-tranh-dam-my"},{"name":"Ch\u1ee7ng \u0111i\u1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"C\u00f3 m\u00e0u","slug":"co-mau"},{"name":"H v\u0103n","slug":"h-van"},{"name":"H\u00e0i h\u01b0\u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Ng\u01b0\u1ee3c","slug":"nguoc"},{"name":"S\u1ee7ng ng\u1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,"read":{"id":6330,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}" bookmark="">
  Bản dịch đã có sự cho phép Reup của nhóm dịch.

Nguyên từ series "Đam Mễ" ăn khách.

Xem thêm: Hình Ảnh Vẽ Các Con Vật Ngộ Nghĩnh Cho Bé Mầm Non, +666 Mẫu Tranh Tô Màu Con Vật Dễ Thương Cho Bé

Những câu chuyện ngắn về tình yêu, nội dung dễ chịu, tình tiết nhẹ nhàng, ngọt ngào gây rung động tâm hồn của chúng hủ.


\u00a0 B\u1ea3n d\u1ecbch \u0111\u00e3 c\u00f3 s\u1ef1 cho ph\u00e9p Reup c\u1ee7a nh\u00f3m d\u1ecbch. \r\n\r\n\r\n\r\nNguy\u00ean t\u1eeb series \"\u0110am M\u1ec5\" \u0103n kh\u00e1ch. Nh\u1eefng c\u00e2u chuy\u1ec7n ng\u1eafn v\u1ec1 t\u00ecnh y\u00eau, n\u1ed9i dung d\u1ec5 ch\u1ecbu, t\u00ecnh ti\u1ebft nh\u1eb9 nh\u00e0ng, ng\u1ecdt ng\u00e0o g\u00e2y rung \u0111\u1ed9ng t\u00e2m h\u1ed3n c\u1ee7a ch\u00fang h\u1ee7.","other_title":"","status":2,"seo":"T\u00ecnh y\u00eau tuy\u1ec7t v\u1eddi c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 Maye l\u00e0 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, boy love, manga, hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i, s\u1ee7ng ng\u1ecdt, ng\u01b0\u1ee3c, ch\u1ee7ng \u0111i\u1ec1n, H v\u0103n, l\u00e3ng m\u1ea1n, h\u00e0i h\u01b0\u1edbc, c\u00f3 m\u00e0u.","authors":<{"name":"maye","slug":"maye"}>,"teams":<{"name":"L\u1ea1c Thi\u00ean","slug":"lac-thien"},{"name":"L\u1ea1c Nguy\u1ec7t","slug":"lac-nguyet"}>,"categories":<{"name":"Truy\u1ec7n tranh BL","slug":"truyen-tranh-dam-my"},{"name":"Ch\u1ee7ng \u0111i\u1ec1n","slug":"chung-dien"},{"name":"C\u00f3 m\u00e0u","slug":"co-mau"},{"name":"H v\u0103n","slug":"h-van"},{"name":"H\u00e0i h\u01b0\u1edbc","slug":"hai-huoc"},{"name":"Hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i","slug":"hien-dai"},{"name":"Ng\u01b0\u1ee3c","slug":"nguoc"},{"name":"S\u1ee7ng ng\u1ecdt","slug":"sung-ngot"}>,"read":{"id":6330,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}">