Công ty cổ phần quốc tế KFT - Nông Nghiệp Sinh Học

Cây rau màu

BỆNH HÉO VÀNG CÂY KHOAI LANG

Cây mới bị nhiễm bệnh lá bị chuyển màu tím, khi đào nhổ dây lên thì đoạn dây thân chính đã bị thối đặc biệt ở vị trí tiếp giáp với mặt đất

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

24/7: 0986.41.68.68