HƯỚNG DẪN XỬ LÝ BỆNH TRÊN CÂY CÓ MÚI: QUÝT ĐƯỜNG, CAM, BƯỞI...

 

 

 

Bệnh này gây ra bởi các nguyên nhân sau: phytophthora, thối rễ, Greenning hoặc liên quan đến môi trường acid.

XỬ LÝ BỆNH THEO HƯỚNG SINH HỌC TẠO RA NÔNG SẢN SẠCH VÀ VƯỜN BỀN VỮNG ỔN ĐỊNH


1. Đất và môi trường: Tập trung xử lý pH đất thường xuyên sử dụng phân bón hữu cơ quanh tán cây: Sử dụng pH Đất,  KFT Trichoderma, 3 Sao Số 1 MT1, 3 Sao Số 2 LIFE
2. Điều trị 
Thuốc đặc trị nấm FOT + Nano Prime: pha 200 lít phun thân cành lá và đổ gốc 7 ngày 1 lần (sử dụng 3 lần) mỗi cây từ 10-15lít

Sau đấy Nano Pico +3 Sao Số 2 LIFE: 10 ngày 1 lần (sử dụng 3 lần) pha 200 lít phun thân cành lá và đổ gốc : mỗi cây từ 10-15lít

Lần cuối: Thuốc đặc trị nấm FOT + 3 Sao Số 2 LIFE: 15 ngày 1 lần (sử dụng 3 lần) pha 200 lít phun thân cành lá và đổ gốc : mỗi cây từ 10-15lít

Chú ý: các loại thuốc được sử dụng định kỳ: 25-30 ngày 1 lần: Thuốc đặc trị nấm FOT,  Nano Prime
Hướng dẫn điều trị: DR Kasem Soytong

Gửi câu hỏi cho chúng tôi

Sản phẩm nổi bật
Danh mục sản phẩm
Tin mới
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
  • Hỗ trợ kỹ thuật toàn quốc

    0986416868 Ấn phím 1
  • Hỗ trợ kênh phân phối và bán lẻ

    0986416868 - Ấn phím 2
  • Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp

    0986416868 - Ấn phím 0
  • KFT Việt Nam
24/7: 0986.41.68.68