Từ vựng tiếng anh lớp 7

Từ vựng giờ Anh là căn cơ kiến thức cơ bạn dạng mà các bạn cần phải học. Trong nội dung bài viết này, kftvietnam.com sẽ cung cấp trọn bộ từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7 chi tiết và tương đối đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 7

Hi vọng với danh sách này, các các bạn sẽ dễ dàng học bài bác và nâng cao ngoại ngữ của bạn dạng thân.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Lẩu Riêu Cua Hải Sản, Cách Nấu Lẩu Cua Đồng Thập Cẩm

1. Danh sách các từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 7

UNIT 1. MY HOBBIES – sở trường của tôi


*
Từ vựng tiếng Anh lớp 7 TRAFFIC

Unit 7 sẽ lộ diện cho chúng ta một loạt các danh từ tương quan đến chủ đề giao thông vận tải như danh từ chỉ những phương tiện giao thông vận tải và những vật lộ diện khi tham gia giao thông, …

STTTừ vựngPhiên âmNghĩa
1cycle(v)/saɪkl/đạpxe
2trafficjam(n)/’træfɪkdʒæm/sựkẹtxe
3park(v)/pɑ:k/đỗxe
4pavement(n)/’peɪvmənt/vỉahè(chongườiđibộ)
5railwaystation(n)/’reɪlwei,steɪ∫n/nhàgaxelửa
6safely(adv)/’seɪflɪ/antoàn
7safety(n)/’seɪftɪ/sựantoàn
8seatbelt(n)/’si:t’belt/dâyantoàn
9trafficrule(n)/’træfIkru:l/luậtgiaothông
10train(n)/treɪn/tàuhỏa
11roof(n)/ru:f/nócxe,máinhà
12illegal(adj)/ɪ’li:gl/bấthợppháp
13reverse(n)/rɪˈvɜːs/quayđầuxe
14boat(n)/bəʊt/conthuyền
15fly(v)/flaɪ/láimáybay,đitrênmáybay
16helicopter(n)/’helɪkɒptər/máybaytrựcthăng
17triangle(n)/’traɪæŋɡl/hìnhtamgiác
18vehicle(n)/’viɪkəl/xecộ,phươngtiệngiaothông
19plane(n)/pleɪn/máybay
20prohibitive(adj)/prə’hɪbɪtɪv/cấm(khôngđượclàm)
21roadsign/rəʊdsaɪn/biểnbáogiaothông
22ship(n)/ʃɪp/tàuthủy
23tricycle(n)/trɑɪsɪkəl/xeđạpbabánh

UNIT 8. FILMS – Điện ảnh

Unit 8 sẽ giúp các các bạn sẽ học được thêm những danh từ, rượu cồn từ về những loại phim ảnh. Đặc biệt là một số động từ biểu hiện tính chất, xúc cảm nhé.

STTTừ vựngPhiên âmNgữ nghĩa
1animation(n)/’ænɪˈmeɪʃən/phimhoạt hình
2critic(n)/’krɪtɪk/nhàphêbình
3direct(v)/dɪˈrekt/làmđạodiễn(phim,kịch…)
4disaster(n)/dɪˈzɑːstə/thảmhoạ,taihoạ
5documentary(n)/,dɒkjə’mentri/phimtàiliệu
6entertaining(adj)/,entə’teɪnɪŋ/thúvị,làmvuilòngvừaý
7gripping(adj)/’ɡrɪpɪŋ/hấpdẫn,thúvị
8hilarious(adj)/hɪˈleəriəs/vuinhộn,hàihước
9horrorfilm(n)/’hɒrəfɪlm/phimkinhdị
10must-see(n)/’mʌstsi:/bộphimhấpdẫncầnxem
11poster(n)/’pəʊstə/ápphíchquảngcáo
12recommend(v)/,rekə’mend/giớithiệu,tiếncử
13review(n)/rɪˈvju:/bàiphêbình
14scary(adj)/:skeəri/làmsợhãi,rùngrợn
15sciencefiction(sci-fi)(n)/saɪənsfɪkʃən/phimkhoahọcviễntưởng
16star(v)/stɑː/đóngvaichính
17survey(n)/’sɜːveɪ/cuộckhảosát
18thriller(n)/’θrɪlə/phimkinhdị,giậtgân
19violent(adj)/’vaɪələnt/cónhiềucảnhbạolực

UNIT 9. FESTIVALS AROUND THE WORLD – Các tiệc tùng, lễ hội trên cố giới

Qua tiếp Unit 9, những em sẽ được tiếp cận mọi từ vựng nằm ở mức căn bạn dạng liên quan đến các lễ hội nổi giờ đồng hồ trên cụ giới.