Từ vựng về môn học

Học tập là điều quan trọng với từng con fan để mở rộng hiểu biết tương tự như trau dồi khả năng. Và trong những cách tiếp cận với câu hỏi học đó là thông qua các môn học. Vậy bạn có biết các môn học trong Tiếng Anh là gì không? Trong bài viết hôm nay, bạn hãy cùng kftvietnam.com tìm hiểu thêm từ vựng về các môn học (subjects) bởi Tiếng Anh nhé!

*


Nội dung bài viết

2 2. Các động từ/cụm hễ từ đi kèm với những môn học và xuất hiện thêm trong học tập tập2.5 CÓ THỂ BẠN quan tiền TÂM

1. Tự vựng về các môn học

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt

Ví dụ

English/ˈɪŋglɪʃ/Tiếng Anh

English is my favorite subject.

Bạn đang xem: Từ vựng về môn học

Tiếng Anh là môn học ngưỡng mộ của tôi.

mathematics(math)/mæθɪˈmætɪk/ (/mæθ/)ToánLearning mathematics is very interesting.

Học Toán rất thú vị.

art/ɑːt/Mĩ thuậtWe have one art lesson each week.

Mỗi tuần cửa hàng chúng tôi có một tiết học Mĩ thuật.

civic education/ˈsɪvɪkˌɛdjuːˈkeɪʃən/Giáo dụccông dânCivic education, history và geography are social science subjects.

Giáo dục công dân, lịch sử  địa lý là các môn công nghệ xã hội.

history/ˈhɪstəri/Lịch sử
geography/ʤɪˈɒgrəfi/Địa lý
biology/baɪˈɒləʤi/Sinh họcShe learns biology well.

Cô ấy học tập Sinh học rất giỏi.

computer science/kəmˈpjuːtəˈsaɪəns/Khoa họcmáy tínhMy brother is studying computer science at Hanoi University of Science và Technology.

Anh trai tôi đã học ngành Khoa học sản phẩm tính ở trường Đại học tập Bách Khoa Hà Nội.

physicaleducation/ˈfɪzɪkəlˌɛdjuːˈkeɪʃən/Thể dụcPhysical education helps students relax after studying hard.

Môn Thể dục giúp học viên thư giãn sau giờ học tập căng thẳng.

languages/ˈlæŋgwɪʤɪz/ngôn ngữLinh is good at learning languages, she can speak English, Chinese fluently.

Linh học tập ngôn ngữ rất giỏi, cô ấy nói theo một cách khác thành thuần thục Tiếng Anh cùng tiếng Trung quốc.

literature/ˈlɪtərɪʧə/Ngữ vănI don’t like study literature lessons because I feel tired.

Tôi không yêu thích giờ học Ngữ văn vì tôi cảm thấy mệt mỏi.

music/ˈmjuːzɪk/Âm nhạcMusic is a compulsory subject at secondary schools.

Âm nhạc là môn đề nghị ở cấp cho trung học tập cơ sở.

physics/ˈfɪzɪks/Vật lýI find it difficult to lớn study physics và chemistry.

Tôi thấy trở ngại để học tập Vật lý Hóa học.

Xem thêm: 75+ Hình Ảnh Bánh Sinh Nhật Độc Đáo, Đẹp Nhất 2022, Hình Ảnh Chúc Mừng Sinh Nhật

chemistry/ˈkɛmɪstri/Hóa học
informatics/ɪnfəˈmætɪks/Tin họcOur teacher teaches informatics very well.

Giáo viên của chúng tôi dạy Tin học rất giỏi.

2. Những động từ/cụm đụng từ kèm theo với những môn học và lộ diện trong học tập

Từ vựngPhiên âmNghĩa giờ Việt

Ví dụ

teach(v)/tiːʧ/dạy học

The teacher teaches math, and his students study math.

Giáo viên dạy Toán và học sinh của thầy ấy học Toán.

study(v)/ˈstʌdi/học tập (thiên về kiểu cách học nhớ con kiến thức)
do one’shomework(v.p)/duː wʌnzˈhəʊmˌwɜːk/làm bài xích tậpvề nhàAfter school, students must bởi vì their homework.

Sau lúc tan trường, học sinh phải làm bài tập về nhà.

learn(v)/lɜːn/học tập(thông qua rèn luyện, ngấm nhuần theothời gian)I try khổng lồ learn to play the badminton.

Tôi nỗ lực để học chơi ước lông.

give a lecture(v.p)/gɪv ə ˈlɛkʧə/giảng bàiOur lecturer often gives a lecture, & then we take note.

Giảng viên hay giảng bài và sau đó cửa hàng chúng tôi ghi chép.

take note(v.p)/teɪk nəʊt/ghi chép
take courses(v.p)/teɪk ˈkɔːsɪz/tham giacác khóa họcStudents take courses in colleges. At the end of the courses, they often have to lớn take exams. Some of them pass their exams. Some of them fail their exams.

Sinh viên tham gia những khóa học trên trường. Cuối những khóa, họ thường bắt buộc thi cử. Một số người thì vượt qua kỳ thi. Một vài người lại bị trượt.

take an exam(v.p)/teɪk ənɪgˈzæm/thi cử
pass one’sexam(v.p)/pɑːs ˈwʌnzɪgˈzæm/qua kỳ thi
fail one’sexam (v.p)/feɪl ˈwʌnzɪgˈzæm/không qua/trượt kỳ thi
get a degree (v.p)/gɛt ə dɪˈgriː/nhận bằngIf you complete your courses và pass the exams at a university, you will get a degree.

Nếu bạn chấm dứt các khóa huấn luyện và đào tạo và qua các kỳ thi sinh hoạt đại học, bạn sẽ nhận được bằng.

 

Bạn hãy thuộc kftvietnam.com luyện tập thêm nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức nhé!

Practice 1. Choose verbs from this following table to lớn fill in the blanks below. Put the verbs in the correct form.

(Chọn những động từ trong bảng sau để điền vào vị trí trống bên dưới đây. Điền các động từ ở dạng đúng .) 

passtakegivedo
learnfailstudy 

Carla did well in school. She always found it easy to lớn (1) ……., và she always (2) ……her homework. She (3) …….all her exams. Now she is in college, & she is (4) ……… biology. She is also (5) ……… a chemistry course. Carla likes listening to the teacher’s lectures, and (6) …… notes. She will (7) …….. Her final exam next week. If she (8) …….., she will (9)……a degree in biology. If she (10) ….., she will be down in the dumps.

Xem đáp án

Carla did well in school. She always found it easy khổng lồ (1) learn and she always (2) did her homework. She (3) passed all her exams. Now she is in college, & she is (4) studying biology. She is also (5) taking a chemistry course. Carla likes listening khổng lồ the teacher’s lectures, và (6) taking notes. She will (7) take her final exam next week. If she (8) passes, she will (9) get a degree in biology. If she (10) fails, she will be down in the dumps.(Dịch nghĩa:Carla học rất xuất sắc khi là học sinh. Cô ấy luôn cảm thấy thuận lợi để học tập và luôn luôn hoàn thành bài tập. Cô ấy vẫn vượt qua hết toàn bộ các kỳ thi. Bây giờ, cô ấy đang học tập đại học và theo ngành Sinh học. Cô ấy cũng đang theo khóa học về môn Hóa. Carla ham mê nghe bài bác giảng của giáo viên, với ghi chép lại. Tuần cho tới cô ấy vẫn tham gia kỳ thi cuối kì. Nếu cô ấy vượt qua thì vẫn nhận bằng về ngành Sinh học. Tuy thế nếu Carla trượt thì cô vẫn rất thất vọng và bi ai bã.)

Practice 2. Math the subjects on the left with the images on the right.

(Nối những môn học ở cột trái với những hình hình ảnh ở cột phải.)

1. Mathematics

A

*
2. ArtB

*
3. MusicC

*
4. PhysicsD

*
5. ChemistryE

*
6. Physical educationF

*

7. GeographyG
*

Xem đáp án

FMathematics (môn Toán)EArt (môn Mĩ thuật)GMusic (môn Âm nhạc)DPhysics (môn đồ vật lý)BChemistry (môn Hóa học)APhysical education (môn Thể dục)CGeography (môn Địa lý)

Bạn vừa cùng kftvietnam.com tìm hiểu tên những môn học (Subjects) bởi tiếng Anh. Đừng quên ôn lại kỹ năng và rèn luyện thêm để có thể vận dụng đúng vào trong thực tế nhé.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào phải giải đáp về bài toán học giờ Anh, các bạn hãy contact đến hotline của kftvietnam.com hoặc đến cơ sở gần nhất để được tứ vấn những khóa học tập IELTS, TOEIC hay giao tiếp.