#1 tụng kinh quan âm cứu khổ cứu nạn

*
*
Kinh Quán cụ Âm ý trung nhân tát cứu khổ phía trong Vạn từ chánh tục tạng kinh, ta quen call là tạng chữ Vạn, quyển1, số 34. Khiếp này là trong những kinh Ấn Độ soạn thuật, nằm trong Phương đẳng bộ. Phương đẳng bộ là các kinh đại thừa ngoại trừ bốn bộ: Hoa Nghiêm, chén Nhã, Pháp Hoa vàNiết Bàn. Vào Phương đẳng bộ chia làm hai bộ đó là Bảo Tích với Đại Tập. Nếu như phân các loại theo hiển mật thì ghê này ở trong Phương đẳng mật chú bộ, vì có thần chú Quán ráng Âm người thương tát cứu vãn khổ, gọi tắt là thần chú cứu vãn khổ.

Bạn đang xem: #1 tụng kinh quan âm cứu khổ cứu nạn

Chánh văn:

觀世音菩薩救苦經

南無救苦觀世音菩薩。百千萬億佛。恒河沙數佛。無量功德佛。佛告阿難言。此

經大聖。能救獄囚。能救重病。能救千災百難苦。若有人。誦得一千遍。一身離苦難

。誦得一萬遍。合家離苦難。南無佛力威。南無佛力護。使人無惡心。令人身得度。

回光菩薩。回善菩薩。阿耨大天王。正殿菩薩。摩邱摩邱。清淨比邱。官事得散。私

事得休。諸大菩薩。五百羅漢。救護弟子身。悉皆離苦難。自然觀世音。纓絡不須解

。勤誦千萬遍。災難自然得解脫。信受奉行。即說真言曰。

今菩今菩提 陀羅尼帝 尼佉羅帝 菩提薩婆訶

Dịch âm:

Quán vậy Âm bồ Tát cứu giúp Khổ Kinh

Nam mô cứu vãn khổ Quan núm Âm người tình tát, bách thiên vạn ức Phật, hằng hà sasố Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A Nan ngôn, thử kinh đại thánh, năng cứu giúp ngục tù, năng cứu vớt trọng bịnh, năng cứu vớt thiên tai bách nàn khổ. Nhược hữu nhân, tụng đắc tuyệt nhất thiên biến, duy nhất thân ly khổ nạn, tụng đắc tuyệt nhất vạn biến, hợp gia ly khổ nạn. Nam mô Phật lực uy, nam mô Phật lực hộ, sử nhân vô ác tâm, linh nhân thân đắc độ. Hồi Quangbồ tát, Hồi Thiện người thương tát, A Nậu đại thiên vương, Chánh Điện người tình tát, makheo ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo, quan tiền sự đắc tán, tứ sự đắc hưu. Chưđại bồ tát, ngũ bách la hán, cứu hộ đệ tử thân, vớ giai ly khổ nạn. Tự nhiên Quan nắm Âm, anh lạc bất tu giải, đề nghị tụng thiên vạn biến, tainạn tự nhiên đắc giải. Tín thọ phụng hành, tức thuyết chân ngôn viết: Kim bồ kim người tình đề, đà la ni đế, ni khư la đế, bồ đề tát bà ha.

Dịch nghĩa:

Kinh ý trung nhân Tát Quán gắng Âm cứu Khổ

Kính lạy người yêu tát Quán vắt Âm, bậc đại sĩ cứu khổ, kính lạy trăm ngàn muôn ức đức Phật, hằng hà sa số đức Phật, hầu hết bậc toàn giác tất cả vô lượng công đức.

Đức Phật dạy dỗ tôn giả A Nan rằng: “Kinh này vô cùng cao cả, rất có thể cứuthoát ngục tù tù, rất có thể cứu trị bịnh nặng, có thể cứu vớt trăm tai nạn ngoài ý muốn ngàn khổ ách. Ví như có fan tụng ghê này được một nghìn lần thì phiên bản thân lìa khổ nạn, tụng được một muôn lần thì cả nhà lìa khổ nạn.”

Quay về phụ thuộc sức oai phong thần của Phật, tảo về nương tựa sức gia hộcủa Phật, để cho mọi người không sanh trọng tâm ác độc, làm cho mọi ngườivà bản thân được Phật cứu vớt độ. Quay về nương tựa bồ tát Hồi Quang, người thương tát Hồi Thiện, đại thiên vương vãi A Nậu, người thương tát Chánh Điện, những bậc tỳ kheo thanh tịnh, ba ma cùng phá ác, thì việc cửa quan được tháo bỏ, câu hỏi không chánh đáng được ngưng dứt. Cúi xin chư vị đại người thương tát, năm trăm vị la hán cứu hộ bạn dạng thân môn đồ (và thân nhân/ phần đông người/ chúng sanh) thảy hầu hết lìa khổ nạn. Như xâu chuỗi anh lạc của người tình tát Quán thế Âm tự nhiên phân tách ra, tín đồ nào cần mẫn tụng nghìn muôn lần (kinh này) thì những tai nạn thoải mái và tự nhiên được cởi bỏ, thoát khỏi.

Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy, tin tưởng, đón nhận và vâng làm, nhân tình tátQuan thay Âm ngay thức thì nói thần chú rằng: Kim ý trung nhân kim người tình đề, đà la ni đế, nikhư la đế, người yêu đề tát bà ha.

Lược ghi:

Nam mô (Namah/Namaha) là phiên âm tiếng Phạn, tức thị kính lễ, kính lạy, xin thành kính đến, con quay về phụ thuộc (qui y). Đây là lời của chúng sanh hướng về Phật, tình nhân tát, giáo pháp, thánh hiền lành tăng mà lại thốt lênlời thiệt long qui y, tín thuận.

Bồ tát Quán nỗ lực Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) là vị đại sĩ cửa hàng sát, lắng nghe music của cuộc đời, “soi thấy bởi ngàn đôi mắt và gắng giữbằng nghìn tay”, sẵn sàng cứu khổ bọn chúng sanh: “ngàn nơi nguyện cầu ngànnơi ứng, biển khơi khổ thuyền dong cứu vớt độ người”. Nhân tình tát Quan rứa Âm xuất hiện rất nhiều trong hầu hết kinh khủng đại thừa, ngài tượng trưng mang lại đức tánh từ bỏ bi (karuna) qua thần lực cứu vớt độ chúng sanh đang đau đớn và phương tiện đi lại lực dẫn dắt bọn chúng sanh đi mang lại giải thoát.

Xem thêm: Xem Phim Mặt Nạ Quân Chủ Tập 39 Vietsub, + Thuyết Minh Full Hd

Thánh (arya) là khái niệm đối lập với phàm tục. Đức Phật ham mê Ca Mâu Ni công ty trương đả phá bốn giai cấp đương thời (sát đế lợi, bà la môn,phệ xá và thủ đà la), chính vì vậy những người gia nhập tăng đoàn là mê say tử bình đẳng, không y cứ vào gia thế, tứ cách, tài sản, rước chánh đạo làm thánh. Fan tìm mong và thực hành thực tế chánh đạo mọi gọi là thánh. Sự xuất gia mong đạo của đức Phật say mê Ca gọi là thánh cầu. Chén bát chánh đạocòn hotline là bát thánh đạo, tức tám con đường thánh đưa tới niết bàn. Tứ diệu đế, bốn chân lý chắc chắn thật, có cách gọi khác là tứ thánh đế, tứ chân lý của bậc thánh. Chữ thánh trong kinh này hiểu là chân chánh, vi diệu, mầu nhiệm, cao cả.

Bồ tát (Bodhisattva) điện thoại tư vấn đủ là bồ đề tát đỏa, chỉ cho người tu hành nhưng trên thì mong thành Phật bởi trí tuệ, bên dưới thì hóa độ chúng sanh bởi từ bi, là người có đủ nhì hạnh: lợi ình lợi bạn và dũng mãnh cầu Phật quả. ý trung nhân tát Hồi quang đãng là người yêu tát Soi chiếu lại trung ương mình. Người thương tát Hồi Thiện là nhân tình tát quay trở lại tánh thiện vốn có của mình.

Đại thiên vương vãi A Nậu, nói một cách khác là A Nậu quan tiền Âm, tức một trong các 33 ứngthân của người tình tát Quan chũm âm, là hình mẫu vị nhân tình tát ngồi trên gộp đá chú ý ra biển. Như ghê Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn ghi: “Hoặc cảm giác biểnlớn, những nạn dữ cá rồng, bởi vì sức niệm quan lại Âm, sóng chẳng thể nhận chìm”. Vì hải dương cả cùng cá rồng có nhân duyên cùng với ao A nậu đạt buộc phải bồ tát quan Âm mới có danh xưng như vậy.

Bồ tát Chánh Điện là người thương tát cung điện của chánh pháp, mang ý nghĩa phiên bản thân là hoàng cung phụng thờ chánh pháp của Phật.

Tỳ kheo (bí sô), giờ đồng hồ Phạn là bhiksu, tức là thành tựu trọn vẹn, china dịch là cận viên (gần tới viên tịch: niết bàn) hay bước lên chỗ cao (upasampada). Tỳ kheo là vị được tôn cao trong những chúng khác (chúng trung tôn), làvị cố kỉnh túc giới pháp (250 giới điều) và oai nghi (không bao gồm cử rượu cồn bất xứng). Theo luận Đại trí độ, tỳ kheo tất cả 5 nghĩa: khất sĩ, phá phiền óc (phá ác), thoát ra khỏi nhà chũm tục (xuất gia), trì giới thanh tịnh và làm ma quân lo sợ (bố ma). Trong đó, phá ác, cha ma và khất sĩ được điện thoại tư vấn là tỳ kheo tam nghĩa. Ma kheo, ma kheo, tịnh tâm tỳ kheo được dịch là các bậc tỳ kheo thanh tịnh, ba ma và phá ác. Tịnh tâm tỳ kheo là tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Ma kheo trước là tỳ kheo bố ma. Ma kheo sau là tỳ kheo phá ác. Ác là phiền não, nhưng mà phiền óc cũng thuộc ma quân, tức đầy đủ sự ác nghiệt, trở ngại ngùng vàphá hoại Phật, Phật pháp và fan hành trì Phật pháp.

Ngũ bách la hán là 500 vị a la hán, tức chỉ đến 500 vị thanh văn đã bệnh quả vô học. Trong bốn quả thánh: tu đà trả (sotapatti), tu đà hàm (sakadagami), a mãng cầu hàm (anagami) với a la hán (arahanta), thì từ trái ana hàm trở xuống điện thoại tư vấn là bậc hữu học vì không được giải thoát trả toàn,còn phải học tập, trong lúc quả a la hán đã có được giải thoát trả toàn,không còn đề xuất học nữa nên gọi là bậc vô học. Ngũ bách la hán được nói đến trong tởm Phật ngũ bách môn sinh tự thuyết bản khởi và kinh Pháphoa: phẩm Ngũ bách đồ đệ thọ ký. Sau khi đức Phật diệt độ, tôn giả Đại Ca Diếp từng cùng với 500 vị la hán kết tập pháp tạng nghỉ ngơi thành VươngXá. Ở Trung Hoa, việc sùng bái 500 vị la hán hết sức thịnh hành. Hiện nay, sinh sống Việt Nam, miếu Bái Đính - tỉnh ninh bình và chùa Minh Thành – Pleiku tất cả tôn sinh sản và phụng dưỡng 500 vị la hán.