Viết Lại Câu Với Unless

Hướng dẫn cách dùng unless trong một vài trường thích hợp cơ phiên bản của giờ đồng hồ Anh. Cách phân biệt bao giờ dùng unless và lúc nào dùng if not chính vì 2 từ bỏ này đồng nghĩa tương quan nhau. Tò mò ngay trong bài xích học bên dưới nhé.

Bạn đang xem: Viết lại câu với unless

*


Cách dùng Unless

Unless tức là “nếu…không” thông thường xuất hiện thêm nhiều nhất trong số câu đk hoặc gửi ra ý kiến nào đó. Unless đồng nghĩa với If not nhưng giải pháp dùng có một số trong những điểm cần mà học viên cần chú ý.

Các ngôi trường hợp dùng Unless

DÙNG

– Câu đk với ngôi trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra trong lúc này và sau này (câu điều kiện loại 1).

Ex: You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.

– Đưa ra ý kiến, đề xuất sau khi đã suy nghĩ lại.

Ex: You will not gain high score in IELTS exam unless you learn English every day.

– Unless dùng với cả 3 các loại câu điều kiện gồm loại I, II và III.

Ex: Unless my mother was very sick, she would be at work.

(Trừ phi bà bầu tôi bị ốm, bà ấy vẫn đi làm)

– Unless được sử dụng trong câu điều kiện thay đến If not.

Ex: My father will injure his health soon unless he stops smoking.

(Bố tôi sẽ bị bệnh nhanh chóng trừ phi ông ấy dừng hút thuốc)

= My father will injure his health soon if he doesn’t stop smoking.

Xem thêm: Các Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ Lớp 9, Sơ Đồ Chuỗi Phản Ứng Hóa Học Vô Cơ

(Bố tôi sẽ bị bệnh sớm nếu như ông ấy không dừng hút thuốc)

KHÔNG DÙNG

– Không dùng unless trong số câu hỏi, phải thay thế bằng if not. (What will happen if I vì chưng not go to school tomorrow?)

– Không sử dụng unless đi cùng would trong câu đk loại 2.

– không dùng unless đi với would have vào câu đk loại 3.


Cách đổi khác từ If sang Unless

Chuyển từ bỏ if sang unless xuất hiện không hề ít trong bài tập viết lại câu cùng với unless. Để tiến hành viết lại câu đúng những em xem vài ví dụ bên dưới đây.

Đối với IF câu khẳng định => Unless Khẳng định (động từ ở mệnh đề chính sẽ tiến hành chuyển sang lấp định).

Đối với IF câu bao phủ định => Unless Khẳng định (mệnh đề thiết yếu sẽ không tồn tại sự nắm đổi).

Ex: If we had more rain, our crops would grow faster.

=> Unless we had more rain, our crops wouldn’t grow faster.

If she doesn’t work harder, she will fail the exam.

=> Unless she works harder, she will fail the exam.

Bài tập với Unless

Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

Mai will be here tomorrow unless her flight is delayed. (If not)Unless my sister is mistaken, she works for Nike. (If not)Her friend is going to leave his job unless he gets a pay rise. (If not)We won’t come unless she invites us. (If not)Linda wouldn’t have called him if she hadn’t come back. (Unless)Unless she listens carefully, she won’t understand what we spoke. (If not)Unless I clean my bedroom at the moment, my mother will take me shopping later. (If not)If his sister doesn’t come over, he will listen khổng lồ a good song. (Unless)If my aunt doesn’t give me some money, I’ll buy a new mobiphone. (Unless)She won’t talk khổng lồ me unless I apologize lớn her. (If not)

Đáp án

Mai will be here tomorrow if her flight isn’t delayed.If my sister isn’t mistaken, she works for Nike.Her friend is going lớn leave his job if he doesn’t get a pay rise.We won’t come if she doesn’t invite us.Linda wouldn’t have called him unless she had come back.If she doesn’t listen carefully, she won’t understand what we spoke.If I don’t clean my bedroom at the moment, my mother will take me shopping later.Unless his sister comes over, he will listen khổng lồ a good song.Unless my aunt gives me some money, I’ll buy a new mobiphone.She won’t talk khổng lồ me if I don’t apologize lớn her.

Hi vọng cùng với những kỹ năng và kiến thức trên để giúp đỡ hiểu rộng về cách dùng unless và giải pháp chuyển trường đoản cú if sang unless đúng chuẩn trong giờ đồng hồ Anh. Thông tin bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, rất mong mỏi nhận được đóng góp chủ ý của thầy giáo và học sinh.