VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 BÀI 63

*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

Với giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 73 Bài 63: Nhân với số có 3 chữ số (tiếp theo)hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 4. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 73 Bài 63: Nhân với số có 3 chữ số (tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 73 Bài 1: Đặt tính rồi tính:

235 × 503 307 × 653

Lời giải

×            235503              705         0001175      118205 ×             307653               921       15351842     200471

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 73 Bài 2: Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

*
*

Lời giải

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 73 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

             ×  2  41    3  3          2 4              ¯     

Lời giải

             ×1  2  41  0  3  3  7  2     1 2 4              ¯     12772

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 73 Bài 4: Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài 125m chiều rộng là 105m.

Lời giải

Diện tích hình chữ nhật là:

125 × 105 = 13125 (m2)

Đáp số: 13125m2


*

b) Tích riêng thứ hai gồm toàn chữ số 0. Thông thường ta không viết tích riêng này mà viết gọn như sau: