Xe Đạp Ơi Ngọc Lễ

Xe Đạp ƠiSáng tác: Ngọc LễNhớ khi xưa anh chở em,Trên chiếc xe đạp điện cũ,Áo ướt đẫm những giọt mồ hôi những trưa hè.Nhớ lúc xưa bao mộng mơ,Trên chiếc xe đạp điện cũ,Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.Xe sút ơi, đang xa rồi còn đâu.Mối tình thơ, loáng như một giấc mơ.Xe sút ơi, hầu như vất vả ngày ấy.Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.Quay phần nhiều quay phần đông quay đều,Mối tình thời trước yêu dấu.Quay hầu như quay những quay đều,Nhớ hoài rất nhiều vòng xe.Quay số đông quay đều quay đều,Mối tình nghèo đối kháng sơ quá.Quay rất nhiều quay hồ hết quay đều,Thương hoài gần như vòng xe.Nhớ lúc xưa anh chở em,Trên chiếc xe đạp điện cũ,Dưới trăng khuya cùng trao cái hôn đầu.Nhớ lúc xưa bao mộng mơ,Trên chiếc xe đạp điện cũ,Ước ao ước sao tình thương mãi không rời.


Bạn đang xem: Xe đạp ơi ngọc lễ

Xe Đạp ƠiSáng tác: Ngọc LễNhớ khi xưa anh chở em,Trên chiếc xe đạp cũ,Áo ướt đẫm những giọt mồ hôi những trưa hè.Nhớ lúc xưa bao mộng mơ,Trên chiếc xe đạp cũ,Dưới trận mưa cùng nhau dắt qua cầu.Xe đạp ơi, sẽ xa rồi còn đâu.Mối tình thơ, nháng như một giấc mơ.Xe đấm đá ơi, những vất vả ngày ấy.Cho lòng tôi, thương nhớ hoài chẳng nguôi.Quay phần đông quay phần nhiều quay đều,Mối tình thời trước yêu dấu.Quay gần như quay đều quay đều,Nhớ hoài rất nhiều vòng xe.Quay đều quay gần như quay đều,Mối tình nghèo solo sơ quá.Quay phần nhiều quay rất nhiều quay đều,Thương hoài hồ hết vòng xe.Nhớ khi xưa anh chở em,Trên chiếc xe đạp cũ,Dưới trăng khuya thuộc trao chiếc hôn đầu.Nhớ khi xưa bao mộng mơ,Trên chiếc xe đạp cũ,Ước ý muốn sao tình thân mãi không rời.


*bố Ngọn Nến đẹp đẹp

Phương Thảo ft Ngọc Lễ

*
282.385


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/da904f1174282676cb96a9dfa0b22b30a6ed6279.jpg

bố Ru bé Ngủ

Phương Thảo ft Ngọc Lễ

*
50.305


http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20120119/da904f1174282676cb96a9dfa0b22b30a6ed6279.jpg

Xem thêm: Máy Sinh Hóa Bán Tự Động Ba 88A Mindray, Máy Xét Nghiệm Sinh Hóa Bán Tự Động

http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20201210/092wzIk2gSd6arIlmnJl5fd1d17f1146e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20210118/9H5oihoFJJOJ4VCA2cpu60052be8ef9d2.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20210108/NXGQLkAPVRRA6VG6fPIk5ff807f5c4911.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230317/LrXPsYoI8mItctLfFnMQ64143d4985766.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230329/6tRPX8rRtBsO3qJxJsTe642b8b4f796c7.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20230524/vPgb8YKF47JTVIjyDEyO646db23cbd28e.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20150922/XBeNZSgw6ch5U75NbzoM5d91afd1bf4c2.jpg
http://musicmd1fr.kftvietnam.com.net/bucket-image-kftvietnam.com/images/singer/20221208/aVLp5huJ5OzXINxNhU0a6392f268a7a18.jpg