CÁCH HIỆN THƯ MỤC ẨN

Ẩn hiện nay File/ folder là một chức năng đã bao gồm sẵn bên trên Windows từ lâu. Nó hỗ trợ chúng ta ẩn File/ thư mục hay tổng thể tập tin của 1 thư mục một giải pháp dễ dàng.

Nhưng nếu vận dụng cách thông thường, bạn sẽ gặp 1 phiền phức nhỏ. Vậy đó là gì? Trong bài viết này, bạn muốn chia sẻ với các bạn cách Ẩn/ hiện nay một folder và một thủ thuật nhỏ để bạn truy cập thư mục ẩn được dễ ợt hơn.

Cách ẩn thư mục trên Windows

Đầu tiên, bạn hãy dịch rời đến tệp tin hoặc folder muốn ẩn đi.


*

Apply thì toàn bộ tập tin trên Windows sẽ được hiện ra.