CẢM ÂM MƯA TRÊN CUỘC TÌNH

Cảm Âm Mưa bên trên Cuộc Tình | Tone Đô (C5)

Tone thấp

Verse

Từng hạt mưa, rơi tí bóc bên hiên đơn vị nàngdo re fa, fa sol la sol fa do reLòng thầm mong, một ánh mắt thấp thoáng mong muốn chờdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laNgười yêu thương hỡi lâu dài yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờla do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reMặc mang đến anh đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình song tare fa sol sol sol la sol, fa re fa sol

Giọt bi tráng rơi, rơi âm thầm lặng lẽ trên con phố dàido re fa, fa sol la sol fa vày reMột mình anh, lòng se fe với gió đông vềdo re fa, fa sol la do2 re2 do2 laGiờ thôi hết đều ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầula do2 re2 re2 re2 do2 la, sol fa la la sol la reLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loire fa sol sol sol la sol, fa fa re fa

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi lưu giữ chăng, bao lời yêu vẫn nói hôm nàodo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laTừng trận mưa đôi ta bao gồm nhau, phút giây thần tiêndo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Giờ bản thân anh trên tuyến đường xưa, ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm mây dần trôisol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faMặc mang lại thời gian lạnh lùng xô nhau mãi đâufa re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2

Chuyện tình yêu song ta rẽ đôi, bao lời yêu vẫn vỗ cánh rồido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 re2 re2 re2 do2 laThầm cầu muốn cho em hãy quên, số đông kỷ niệm xưado2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2Cuộc tình ta tan như giấc mơ, hình nhẵn cũ mãi trôi về đâysol la do2 do2 do2 re2 do2, fa sol la la sol re faGiờ đã hết bao nhiêu yêu thương thương, cô đơn lối vềla do2 re2 do2 do2 la la, sol sol sol fa

Tone trung

Verse

Từng hạt mưa, rơi tí bóc tách bên hiên đơn vị nàngre mi sol, sol la mê mẩn la sol re miLòng thầm mong, một góc nhìn thấp thoáng mong muốn chờre mày sol, sol la đam mê re2 mi2 re2 siNgười yêu hỡi vĩnh cửu yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờsi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol đê mê si la mê say miMặc cho anh đêm đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi tami sol la la la la say đắm la, sol mày sol la

Giọt bi thảm rơi, rơi âm thầm lặng lẽ trên tuyến phố dàire mày sol, sol la say mê la sol re miMột bản thân anh, lòng se sắt với gió đông vềre ngươi sol, sol la tê mê re2 mi2 re2 siGiờ thôi hết đa số ước mơ dài, mưa còn rơi rớt bên trên nỗi sầusi re2 mi2 mi2 mi2 re2 si, la sol đắm say si la ham miLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loimi sol la la la mê mẩn la, sol sol mày sol

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi ghi nhớ chăng, bao lời yêu đang nói hôm nàore2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siTừng trận mưa đôi ta gồm nhau, time thần tiênre2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 tê mê re2Giờ mình anh trên con đường xưa, ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm mây dần dần trôila đắm đuối re2 re2 re2 mi2 re2, sol la đam mê si la ngươi solMặc mang đến thời gian hững hờ xô nhau mãi đâusol mi2 re2 mi2 sol2 la2 sol2 sol2 mi2 re2

Chuyện tình yêu song ta rẽ đôi, bao lời yêu vẫn vỗ cánh rồire2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 mi2 mi2 mi2 re2 siThầm cầu muốn cho em hãy quên, đều kỷ niệm xưare2 mi2 sol2 sol2 sol2 la2 sol2, mi2 re2 tê mê re2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâyla si mê re2 re2 re2 mi2 re2, sol la đê mê si la mi solGiờ đã mất bao nhiêu yêu thương thương, cô đơn lối vềsi re2 mi2 re2 re2 đam mê si, la la la sol

Tone cao

Verse

Từng phân tử mưa, rơi tí bóc tách bên hiên bên nàngfa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solLòng âm thầm mong, một ánh nhìn thấp thoáng muốn chờfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Người yêu thương hỡi sống thọ yêu nàng, em dù biết vẫn luôn luôn hững hờre2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solMặc đến anh tối đêm vẫn mơ, cuộc tình đôi tasol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sol sib do2

Giọt bi quan rơi, rơi lặng lẽ trên tuyến phố dàifa sol sib, sib do2 re2 do2 sib fa solMột bản thân anh, lòng se fe với gió đông vềfa sol sib, sib do2 re2 fa2 sol2 fa2 re2Giờ thôi hết đều ước mơ dài, mưa còn rơi rớt bên trên nỗi sầure2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2, do2 sib re2 re2 do2 re2 solLạnh song vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loisol sib do2 do2 do2 re2 do2, sib sib sol sib

Chorus

Kỷ niệm xưa em ơi ghi nhớ chăng, bao lời yêu đang nói hôm nàofa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Từng cơn mưa đôi ta bao gồm nhau, phút giây thần tiênfa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Giờ mình anh trên con đường xưa, ngồi lặng lẽ âm thầm ngắm mây dần trôido2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibMặc đến thời gian lạnh nhạt xô nhau mãi đâusib sol2 fa2 sol2 sib2 do3 sib2 sib2 sol2 fa2

Chuyện tình yêu đôi ta rẽ đôi, bao lời yêu vẫn vỗ cánh rồifa2 sol2 sib sib sib do3 sib, sol2 fa2 sol2 sol2 sol2 fa2 re2Thầm cầu hy vọng cho em hãy quên, đông đảo kỷ niệm xưafa2 sol2 sib2 sib2 sib2 do3 sib2, sol2 fa2 re2 fa2Cuộc tình ta rã như giấc mơ, hình láng cũ mãi trôi về đâydo2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, sib do2 re2 re2 do2 sol sibGiờ đã hết bao nhiêu yêu thương thương, cô đơn lối vềre2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 re2, do2 do2 do2 sib

Top 10 cảm âm thanh hoa được search kiếm các nhất T1/2022 với cảm âm mưa bên trên cuộc tình cơ mà Sáo Trúc Hoa Long vừa chia sẻ, chúc chúng ta yêu sáo tập luyện thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” nếu thấy cảm âm chia sẻ là tốt, còn ko hãy coment cho công ty chúng tôi biết bên dưới phần phản hồi nhé!