BẢNG GHÉP THANH MẪU VÀ VẬN MẪU TIẾNG TRUNG

Trong giờ đồng hồ Trung gồm có 35 nguyên âm (gọi là vận mẫu). Những nguyên âm này được biểu đạt như hình sau.

Bạn đang xem: Bảng ghép thanh mẫu và vận mẫu tiếng trung

*
*
Lưu ý: Còn 1 nguyên âm là ueng, nhưng bởi nó không được ghép với phụ âm nào cả. Nó luôn đứng riêng được viết là weng. Vận mẫu mã là bài học kinh nghiệm cơ bạn dạng đầu tiên mà các bạn cần nắm chắc. Đầu tiên, ta phải khám phá vận mẫu mã đơn.


Vận mẫu mã đơn

a – tương tự “a”. Mồm há to, lưỡi xuống thấp. Là nguyên âm dài, không tròn môi

o – gần giống “ô” (trong giờ Việt). Lưỡi rút về sau, tròn môi.

e – nằm trong lòng “ơ” với “ưa”. Lưỡi rút về sau, mồm há vừa. Là nguyên âm dài, ko tròn môi.

i – gần giống “i”. Đầu lưỡi dính với răng dưới, hai môi giẹp (kéo lâu năm khóe môi).

u– tương tự “u”. Lưỡi rút về sau. Là nguyên âm dài, tròn môi tuy nhiên không há.

ü – gần giống “uy”. Đầu lưỡi bám với răng dưới. Là nguyên âm dài.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bức Tranh Vẽ Tranh Bảo Vệ Môi Trường Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài : Bảo Vệ Môi Trường

Vận mẫu kép

ai – gần giống âm “ai” (trong giờ Việt). Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi chuyển sang i

ao – tương tự âm “ao”. Đọc hơi kéo dài âm “a” rồi gửi sang âm “o”

an – tương tự âm “an”. Đọc hơi kéo dãn dài âm “a” rồi gửi sang phụ âm “n”

ang – tương tự âm “ang” (trong tiếng Việt). Đọc hơi kéo dãn dài âm “a” rồi gửi sang âm “ng”

ou – gần giống âm “âu”. Đọc hơi kéo dãn âm “o” rồi gửi sang âm “u”

ong – tương tự âm “ung”. Đọc hơi kéo dãn dài âm “o” (u) rồi chuyển sang âm “ng”

ei – tương tự âm “ây”. Đọc hơi kéo dãn âm “e” rồi gửi sang i

en – gần giống âm “ân”. Đọc hơi kéo dãn dài âm “e” rồi gửi sang phụ âm “n”

eng – tương tự âm “âng”. Đọc hơi kéo dãn âm “e” rồi chuyển sang âm “ng”

er – tương tự âm “ơ”. Đọc uống lưỡi thật khỏe mạnh (thanh quản lí rung bạo dạn hơn chút).

ia – tương tự âm “ia”. Đọc hơi kéo dãn âm “i” rồi đưa sang âm “a”

iao – gần giống “i + eo”. Đọc nguyên âm “i” trước tiếp nối chuyên thanh lịch nguyên âm đôi “ao”

ian – gần giống “i + ên” hiểu nhanh. Đọc nguyên âm “i” trước kế tiếp chuyển sang nguyên âm “an”

iang – gần giống “i + ang” đọc nhanh. Đọc nguyên âm “I” trước rồi gửi sang nguyên âm “ang”

ie – Đọc kéo dài âm “i” rồi đưa sang âm “ê”

iu (iou) – tương tự âm “i + êu (hơi như thể yêu)”. Đọc kéo dãn dài âm “i” rồi chuyển sang âm “u”

in – tương tự âm “in”. Đọc hơi kéo dài nguyên âm “i” rồi đưa sang phụ âm “n”.

ing – tương tự âm “inh”. Đọc hơi kéo dài nguyên âm “i” rồi gửi sang âm “ng”

iong – tương tự âm “i +ung” hiểu nhanh. Đọc hơi kéo dãn âm “i” rồi chuyển hẳn sang âm “ung”

ua – tương tự âm “oa”. Đọc hơi kéo dãn dài âm “u” rồi đưa sang âm “a”

uai – gần giống âm “oai”. Đọc hơi kéo dãn âm “u” rồi chuyển hẳn sang âm “ai”

uan – gần giống âm “oan”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi chuyển sang âm “an”

uang – tương tự âm “oang”. Đọc hơi kéo dãn dài âm “u” rồi chuyển hẳn qua âm “ang”

uo – Đọc kéo dãn dài âm “u” rồi đưa sang âm “ô”

ui (uei) – tương tự âm “uây”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi gửi sang âm “ei”.

un (uen) – gần giống âm “uân”. Đọc hơi kéo dài âm “u” rồi gửi sang âm “en”.

üe – gần giống âm “uê”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang âm “ê”

üan – gần giống âm “uy + en” đọc nhanh. Đọc hơi kéo dài âm “ü” (uy) rồi chuyển hẳn sang âm “an”

ün – tương tự âm “uyn”. Đọc nguyên âm “ü” (uy) rồi chuyển sang phụ âm “n”

Chú thích:– iou, uei, uen không tồn tại trong giờ Trung đề xuất được viết thành iu, ui, un. Nhưng biện pháp đọc vẫn như cũ

Kết thúc bài học kinh nghiệm Vận mẫu mã trong tiếng trung. Đây cũng là bài bác đầu trong cỗ 3 bài bác về Phiên âm giờ đồng hồ Trung. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về Thanh mẫu mã trong giờ trung.

Luyện tập

Để nắm vững được vận mẫu trong giờ trung. Hãy ấn vào dưới để triển khai luyện tập.