Công thức hóa học lớp 11

Lý thuyết phương pháp hóa 11 cơ phiên bản cùng các dạng bài tập là phần loài kiến thức đặc trưng mà học sinh cần nắm rõ để đạt điểm cao trong kì thi thpt Quốc gia. Bên cạnh đó, câu hỏi nắm chắc những công thức Hóa 11 để giúp bạn kết nạp được kỹ năng mới một cách tiện lợi hơn trong chương trình lớp 12. Nội dung bài viết dưới đây của kftvietnam.com để giúp đỡ bạn tổng hợp những công thức hóa 11 cơ bản và nâng cao học kì 1 cùng học kì 2, tương tự như một số dạng bài bác tập thường xuyên gặp, cùng khám phá nhé!. 


Mục lục

1 Tổng hợp định hướng các bí quyết hóa học lớp 11 học tập kì 11.1 Phần 1: bí quyết hóa 11 về việc điện li1.1.4 một số trong những dạng của sự điện li 1.2 Phần 2: phương pháp hóa 11 Nitơ – Photpho1.2.3 cách làm hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)1.2.5 Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11 phần photpho1.2.6 Tổng hợp những công thức chất hóa học lớp 11: Axit phophoric1.3 Phần 3: phương pháp hóa 11 về Cacbon – Silic1.3.2 Hợp chất của cacbon và các công thức hóa học 1.3.3 những công thức Silic và các hợp chất của silic2 bài xích tập trắc nghiệm với bí quyết tính cấp tốc hóa 112.2 bài bác tập tính số đồng phân Hiđrocacbon2.3 bài xích tập về bội phản ứng gắng halogen với cách làm hóa 11

Tổng hợp định hướng các bí quyết hóa học lớp 11 học kì 1

Kì I lớp 11, nội dung kiến thức chúng ta cần cố kỉnh vững chính là sự năng lượng điện li, nito-photpho cũng tương tự cacbon-silic. Vị đó, cách làm hóa 11 kì I bao gồm các nội dung liên quan đến những phần kiến thức và kỹ năng trên. 


Phần 1: cách làm hóa 11 về việc điện li

Khái niệm sự điện li là gì? 

Quá trình phân li thành những ion khi chất điện li tung trong nước hoặc nóng chảy theo luồng thông tin có sẵn đến đó là sự năng lượng điện li. Sự điện li được trình diễn bằng phương trình điện li. Trong phương trình điện li thì tổng năng lượng điện tích những cation = tổng năng lượng điện tích các anion. 

Tổng quát:

*

Tìm hiểu độ năng lượng điện li là gì?

Độ điện li (anpha) của hóa học điện li được định nghĩa đó là tỉ số thân số phân tử phân li thành ion với tổng số phân tử ban đầu.

Bạn đang xem: Công thức hóa học lớp 11

Ta có: 0 ≤ α ≤ 1 hay 0% ≤ α ≤ 100%Ta thấy hóa học không năng lượng điện li có nghĩa là không bị phân li: α = 0Chất năng lượng điện li bạo phổi thì sự phân li đang hoàn toàn, cố gắng thể: α = 1 tốt 100%Chất năng lượng điện li yếu thì sự phân li là không trả toàn, cố gắng thể: 0

=> Như vậy, trong cùng một ánh nắng mặt trời và bao gồm cùng mật độ mol/lít chất điện li càng bạo gan thì độ điện li α đang càng lớn.

*

Phân loại chất điện li: trường đoản cú độ điện li, ta bao gồm 2 nhiều loại chất điện li như sau:

Chất điện li yếu.Hằng số năng lượng điện li – thăng bằng điện li

Đối với các chất năng lượng điện li yếu sẽ mở ra cân bằng hoá học. Fan ta điện thoại tư vấn đó là cân bằng động. Chú ý chung, hằng số năng lượng điện li hay được vận dụng cho sự phân li yếu. 

Nếu hóa học điện li yếu có công thức (A_aB_b) thì phương pháp phân li trong dung dịch vẫn như sau:

(A_aB_b, aA^n+bB^m-)

Khi đó công thức tính hằng số điện li sẽ tiến hành tính như sau:

(K= ^a.^b/)

Trong đó: a.n = b.m

Hằng số phân li của axit và bazơ yếu:

Đối với gần như axit hay bazơ yếu đuối thì sự năng lượng điện li là không hoàn toàn, phương trình năng lượng điện li thuận nghịch như sau:Hằng số thăng bằng của hỗn hợp axit yếu:

*

Vì Ka a = – logKaHằng số thăng bằng của dung dịch bazơ yếu:

*

Vì Kb b = -logKbMột số dạng của việc điện li Dạng 1: dung dịch axit yếu HA

(pH = -frac12(log, K_a + log, C_a)) hoặc (pH = -log, alpha C_a)

Trong đó: 

(alpha) là độ điện ly(K_a) là hằng số phân ly của axit(C_a) là mật độ mol/l của axit ((C_a geq 0,01M))Dạng 2: hỗn hợp đệm (hỗn hợp bao gồm axit yếu hèn HA cùng muối NaA)

(pH = -(log, K_a + log, fracC_aC_m))

Dạng 3: dung dịch bazơ yếu BOH

(pH = 14 + frac12(log, K_b + log, C_b))

Phần 2: bí quyết hóa 11 Nitơ – Photpho

Với kim chỉ nan công thức hóa 11, bạn cần nắm vững những công thức phần Nitơ – Photpho như sau: 

Công thức hóa 11 về điều chế Nitơ

(NH_4NO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + 2H_2O)

(NH_4Cl + NaNO_2 oversett^circ ightarrowN_2 + NaCl + 2H_2O)

Công thức hóa 11 về điều chế (NH_3)

(NH_4^+ + OH^- ightarrow NH_3 + H_2O)

Công thức hóa 11 về Axit Nitric : (HNO_3)

(HNO_3) được nghe biết là ko bền, ví dụ như khi có ánh sách đang phân hủy 1 phần tạo thành (NO_2). Từ bây giờ thì công thức phân hủy đã như sau:

(4HNO_3 ightarrow 4NO_2 + O_2 + 2H_2O)

Tính chất của (HNO_3) khi tính năng với sắt kẽm kim loại cũng là kiến thức đặc biệt trong phương pháp hóa 11 mà chúng ta cần lưu lại tâm. Ta có hợp hóa học của Nitơ này có thể oxi hóa số đông các sắt kẽm kim loại ngoại trừ Au và Pt.

(M + HNO_3 ightarrow M(NO_3)_n + left{eginmatrix NH_4NO_3\ N_2\ N_2O\ NO\ NO_2 endmatrix ight. + H_2O)

Dạng 1: Kim loại công dụng với (HNO_3) dư

a) Tính lượng kim loại tác dụng với (HNO_3) dư

(sum n_KL.i_KL = sum n_spk.i_spk)

Trong đó: 

(i_KL) là hóa trị của kim loại trong muối bột nitrat(i_spk) là số e mà (N^+5) dấn vào

Nếu bao gồm Fe tác dụng với (HNO_3) thì sẽ khởi tạo muối (Fe^2+), không tạo muối (Fe^3+).

b) Tính khối lượng muối nitrat nhận được khi mang lại hỗn hợp kim loại chức năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = m_KL + 62sum n_spk.i_spk = m_KL + 62(3n_NO + n_NO_2 + 8n_N_2O + 10n_N_2))

c) Tính khối lượng muối nitrat thu được khi cho hỗn hợp sắt và oxit sắt tính năng với (HNO_3) dư (sản phẩm không có (NH_4NO_3))

Công thức:

(m_m = frac24280(m_hh + 8sum n_spk.i_spk) = frac24280 )

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc cho các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với (HNO_3) loãng dư giải hòa khí NO

(m_m = frac24280(m_hh + 24n_NO))

Công thức tính khối lượng muối thu được lúc hòa tan các thành phần hỗn hợp sắt và những oxit sắt tính năng với (HNO_3) loãng dư hóa giải khí (NO_2)

(m_m = frac24280(m_hh + 8n_NO_2))

d) Tính số mol (HNO_3) tham gia

(n_HNO_3 = sum n_spk.(i_spk + so, N_trong, spk) = 4n_NO + 2n_NO_2 + 12n_N_2 + 10n_N_2O + 10n_NH_4NO_3)

Dạng 2: Tính trọng lượng kim loại thuở đầu trong việc oxi hóa 2 lần

(R + O_2 ightarrow) các thành phần hỗn hợp A (R dư cùng oxit của R) ( ightarrow R(NO_3)_n + H_2O) + sản phẩm khử

Công thức: 

(m_R = fracM_R80(m_hh + 8.sum n_spk.i_spk) = fracM_R80 <3n_NO + n_NO_2+ 8n_N_2O + 10n_N_2)>)

Công thức tính cân nặng sắt đã cần sử dụng ban đầu, biết thoái hóa lượng fe này bằng oxi được các thành phần hỗn hợp rắn X. Tổng hợp hết X cùng với (HNO_3) đặc, nóng giải hòa khí (NO_2)

(m_Fe = frac5680(m_hh+ 8n_NO_2))

Muối amoni (NH_4^+) với (NO_3^-)

Một số cách làm hóa học đặc trưng của muối (NH_4^+) với (NO_3^-)

*

Tổng hợp những công thức chất hóa học lớp 11 phần photpho

Các kiến thức và kỹ năng về photpho cũng thường bên trong đề thi trung học phổ thông Quốc Gia. Cũng chính vì thế, khi ôn tập bí quyết hóa 11 bạn không nên bỏ qua phần kỹ năng này.

Xem thêm: Cách Bật Micro Trên Máy Tính Win 10 Đơn Giản Nhất, Hướng Dẫn Cách Bật Camera Và Micro Trên Laptop

Tính oxi hóa

(P + KL oversett^circ ightarrow) Photphua kim loại

Ví dụ: 

(2P + 3Ca oversett^circ ightarrow Ca_3P_2)

(3Na + Poversett^circ ightarrowNa_3P)

Tính khử(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ: 

(3O_2 + 4P ightarrow 2P_2O_3)

Ví dụ:

(5HNO_3 + p. ightarrow H_2O + 5NO_2 + H_3PO_4)

(5H_2SO_4 + 2P ightarrow 2H_2O + 5SO_2 + 2H_3PO_4)

Tổng hợp các công thức chất hóa học lớp 11: Axit phophoric

(H_3PO_4 oversetOH^- ightarrowH_2PO_4^-oversetOH^- ightarrowHPO_4^2-oversetOH^- ightarrowPO_4^3-)

Một số trường hợp phản ứng(H_3PO_4 + NaOH ightarrow NaH_2PO_4 + H_2O)(H_3PO_4 + 2NaOH ightarrow Na_2HPO_4 + 2H_2O)(H_3PO_4 + 3NaOH ightarrow Na_3PO_4 + 3H_2O)

Đặt (fracn_OH^-n_H_3PO_4 = x)

Nếu: 

(x leq 1 ightarrow H_2PO_4^-)(x = 2 ightarrow HPO_4^2-)(1 (2 (x geq 3 ightarrow PO_4^3-)Phản ứng thủy phân của muối hạt Photphat

(PO_4^3- + H_2O leftrightarrow HPO_4^2- + OH^-)

(H_2PO_4^- + H_2O leftrightarrow H_3O^+ + HPO_4^2-)

Phần 3: bí quyết hóa 11 về Cacbon – Silic

Ôn luyện phương pháp hóa 11 bạn phải nắm chắc kiến thức và kỹ năng về phần cacbon – silic bên dưới đây: 

Tổng hợp những công thức hóa học lớp 11: Cacbon

Tính oxi hóa của Cacbon khi tính năng với:

Hidro:

(C+ 2H_2 oversett^circ,xt ightarrowCH_4)

Kim loại:

(Al + C oversett^circ ightarrowAl_4C_3)

Hợp hóa học của cacbon và những công thức hóa học Cacbonđioxit ((CO_2))

Phản ứng với hỗn hợp kiềm:

(CO_2 + OH^- ightarrow HCO_3^–)

(CO_2 + 2OH^- ightarrow CO_3^2- + H_2O)

Muối cacbonat

(CO_2) phản ứng với hỗn hợp kiềm tạo thành 2 muối (HCO_3^-) với (CO_3^2-).

Một số đặc điểm của muối hạt (HCO_3^-) cùng (CO_3^2-)

*

Dạng 1: Muối cacbonat + dd HCl ( ightarrow) muối hạt clorua + (CO_2 + H_2O)

(m_m, clorua = m_m, cacbonat + (71-60)n_CO_2)

Dạng 2: muối cacbonat + (H_2SO_4) loãng ( ightarrow) muối sunfat + (CO_2 + H_2O)

(m_m, sunfat = m_m, cacbonat + (96-60)n_CO_2)

Các phương pháp Silic và những hợp chất của silic

Công thức hóa học về tính khử cùng tính lão hóa của silic

Tính khử

(Si + 2F_2 ightarrow SiF_4)

(Si + O_2 ightarrow SiO_2)

(Si + 2NaOH + H_2O ightarrow Na_2SiO_3 + 2H_2)

Tính oxi hóa

(2Mg + đắm say oversett^circ ightarrow Mg_2Si)

Bài tập trắc nghiệm với bí quyết tính cấp tốc hóa 11

Bài tập đốt cháy hiđrocacbon

Số C = (fracn_CO_2n_A)

Số H = (frac2n_H_2On_A)

(n_ankan, (ancol) = n_H_2O – n_CO_2)

(n_ankin = n_CO_2 – n_H_2O)

Lưu ý: A là (C_xH_y) hoặc (C_xH_yO_z) mạch hở, lúc cháy cho: (n_CO_2 – n_H_2O = k.n_A) thì A gồm số (pi = (k+1)).

Bài thói quen số đồng phân Hiđrocacbon

Tính số đồng phân của ankan

Số đồng phân của (C_nH_2n+2 = 2n-4 + 1, (3

Tính số đồng phân của RH thơm, đồng đẳng benzen

Số đồng phân của (C_nH_2n-6 = (n – 6).2, (6

Bài tập về làm phản ứng rứa halogen với phương pháp hóa 11

Các phương pháp hóa 11 về bội nghịch ứng núm monohalogen của ankan

(C_nH_2n+2 + X_2 ightarrow C_nH_2n+1X + HX)

Các công thức hóa học lớp 11 về phản nghịch ứng tách của ankan 

Ankan X ( ightarrow) hỗn hợp Y ( Hiđrocacbon; (H_2))

Theo định vẻ ngoài bảo toàn khối lượng:

Khối lượng ankan ban sơ = cân nặng hỗn vừa lòng sau phản bội ứng .

(Leftrightarrow m_x= m_y)

(n_H_2= n_x= n_y)

Công thức tính nhanh hiệu suất của bội nghịch ứng tách.

H% = (Mx/My -1).100%

Các bí quyết hóa học lớp 11 giải bài xích tập bội nghịch ứng cộng Phương trình tổng quát:

(C_nH_2n+2 + kH_2 ightarrow C_nH_2n+2)

(C_nH_2n+2-2k + kBr_2 ightarrow C_nH_2n+2-2kBr_2k)

Số mol (H_2) cùng số mol (Br_2) bội phản ứng bằng số mol liên kết (pi) (Anken/ankin/ankađien)

(n_pi = n_Br_2, pu = n_H_2, pu)

Theo định quy định bảo toàn khối lượng

Khối lượng trước bội phản ứng = trọng lượng sau bội phản ứng

Số mol tất cả hổn hợp giảm ngay số mol (H_2) tham gia phản ứng

(n_hh, truoc – n_hh, sau = n_H_2, pu)

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng anken/ankin/ankađien

Bài tập về làm phản ứng của ankin có liên kết ba đầu mạch 

Bài tập về phản ứng của ankin có link ba đầu mạch với dung dịch (AgNO_3/NH_3)

(R-Cequiv CH + AgNO_3 + NH_3 ightarrow R-Cequiv CAg^+ NH_4NO_3 (R eq H))

Số mol ankin = số mol kết tủa

Khối lượng kết tủa = (m_ankin + 107n_Ag^+)

Hay: (n_Ag^+ = fracm_ket, tua – m_ankin107)

*

Lý thuyết những công thức hóa học lớp 11 học tập kì 2

Trong học kỳ 2, các kiến thức về hóa cơ học cũng khôn cùng quan trọng, yêu cầu học sinh nắm dĩ nhiên phần kiến thức và kỹ năng này. Chính công thức hóa 11 học tập kì 2 sẽ là căn cơ cơ bản giúp các em tiếp thu lịch trình lớp 12. đã có phiên bản update new nhất khiến cho bạn nắm vững các công thức hóa 11 học tập kì 2.

Như vậy, trong nội dung nội dung bài viết trên phía trên kftvietnam.com sẽ cung cấp cho mình thông tin có lợi trong quá tình kiếm tìm hiểu cũng giống như nghiên cứu vãn về nhà đề bí quyết hóa 11 học kì 1 và học kì 2. Chúc bạn luôn luôn học tốt!.